Strona Główna

Informacja WOT

Email Drukuj PDF

 INFORMACJA WOT

Uprzejmie informuję, że Wojskowa Komenda Uzupełnień w Siedlcach kontynuuje proces naboru do terytorialnej służby wojskowej (TSW) do 5. batalionu Obrony Terytorialnej w Siedlcach.

Do wniosku do terytorialnej służby wojskowej ochotnik załącza następujące dokumenty:

  1. odpis, uwierzytelnioną kopię albo po okazaniu oryginału, kopię dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie;
  2. kopię dowodu osobistego po okazaniu oryginału;
  3. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu.

Jednocześnie informuję, że następne spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami naszego powiatu, którzy będą zainteresowani powyższą służbą odbędzie się z przedstawicielami WKU w dniu 3.08.2017 r. w godz. 9.00 - 13.00 na Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego.

Bliższe informacje o naborze są dostępne na stronach internetowych:

- www.mon.gov.pl;

- Profil FB - Wojska Obrony Terytorialnej;

- TT - Terytorialsi

- Strona Internetowa WKU właściwa dla miejsca zamieszkania: www.siedlce.wku.wp.mil.pl

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama