Strona Główna

Zarządzenie Nr 13/2017

Email Drukuj PDF

Zarządzenie Nr 13/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 3 kwietnia 2017r.

Zarządzenie Nr 13/2017Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lackiz dnia 3 kwietnia 2017r.w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim na rok szkolny 2017/2018, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

HARMONOGRAM*

czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim na rok szkolny 2017/2018

 

Lp

Rodzaje czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

   zasadniczego

uzupełniającego

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 4 kwietnia 2017r.

do 14 kwietnia 2017r.

Od 28 kwietnia 2017r.

do 8 maja   2017r

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy **

Od 18 kwietnia 2017r.

do 20 kwietnia 2017r.

Od 9 maja 2017r.

do 24 maja 2017r

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

21 kwietnia 2017r.

25 maj 2017r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

   Od 21 kwietnia 2017r.

   do 26 kwietnia 2017r.

Od 25 maja 2017r.

       do 30 maja 2017r          

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

27   kwietnia 2017r

31 maj 2017r

** ustawa z dnia 14 grudnia 2016roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz 59 ) art. 150 ust.7 – Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2 w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

 

* - Harmonogram określony został w Zarządzeniu Nr 13/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 3 kwietnia 2017r.

 

Poprawiony: środa, 05 kwietnia 2017 13:51  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama