Strona Główna

OGŁOSZENIE I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Chruszczewka Włościańska gm. Kosów Lacki

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy w Kosowie Lackim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Chruszczewka Włościańska gm. Kosów Lacki

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż zabudowanej  działki ewidencyjnej nr 543/3 pow. 0,12 ha,  położnej w obrębie wsi Chruszczewka Włościańska. Na działce znajduje się budynek usługowy po byłym ośrodku zdrowia o pow. zabudowy 280,97 m2 i pow. użytkowej 425,69 m2 oraz budynek gospodarczy o pow. zabudowy 45m2 i pow. użytkowej 38m2 wraz z  Nieruchomość została ujawniona w księdze wieczystej nr SI1P/00044457/6.  Dla obrębu wsi  Chruszczewka Włościańska brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza  - 119.000 zł
Minimalne postąpienie – 2.000 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2017r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim o godz.10.00

Ustala się wadium w wysokości  6.000 zł, które należy wpłacić w gotówce w Banku PBS Sokołów Podlaskim Oddział Kosów Lacki na konto 69 92210000 00324164 2000 0020 w terminie do dnia 20.04.2017r. do godz.16.00

Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu, a uczestnikowi, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg do zawarcia umowy kupna sprzedaży.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do wpłacenia ceny nieruchomości przed podpisaniem aktu notarialnego.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod tel. (025) 7879105 wew. 113 oraz na stronie internetowej www.kosowlacki.pl

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama