Strona Główna

Ogłoszenie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie w przetargowym oraz do dzierżawy

Email Drukuj PDF

  OGŁOSZENIE

 

                  Burmistrz Miasta i Gminy w Kosowie Lackim informuje, że na tablicy ogłoszeń urzędu został umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie w przetargowym oraz do dzierżawy

 

L.p

 

Nr księgi wieczy-stej

 

Obręb

Nr

działki

 

Powie-rzchnia w ha

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

Wartość nierucho-

mości

Uwagi

Wysokość czynszu rocznie

1

SI1P/00044457/6

Chruszczewka Włościańska

543/3

0,12

Działka zabudowana, położona w centralnej części wsi przy gminnej drodze utwardzonej. Dostęp do infrastruktury społecznej dobry.  Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy siedliskowej . Budynek po byłym ośrodku zdrowia, dwukondygnacyjny, pow. zabudowy  281m2 ,  pow. użytkowa  425m2,   techniczny budynku średni.  Standard wyposażenia zły.  Budynek wymaga kapitalnego remontu. Drugi budynek gospodarczy, jednokondygnacyjny, murowany. Pow. zab.  45m2, pow. użytk. 38m2

Pod działalność gospodarczą, usługową, 

119.000 zł

-

Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

2

SI1P/00044313/5

Guty

177/2

0,19

Działka rolna zabudowana

Tereny pod zabudowę zagrodową

17 800 zł + podatek VAT

-

Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

3

SI1P/00044313/5

Guty

302/3

0,91

Działka rolna

Działka rolna

-

123,80 zł/rok

Umowa dzierżawy na okres 3 lat

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim przy ul. Kolejowej 2,  i pod nr tel. 25-7879105 wew.113

 Wykaz został umieszczony do publicznej wiadomości   : od dnia  24 lutego 2017r. do 17 marca 2017r.

Wnioski o wydzierżawienie działki przyjmowane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, ul. Kolejowa 2 do dnia 17 marca 2017r.                      W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku na jedną nieruchomość,  zostanie zorganizowany przetarg na dzierżawę.

  BURMISTRZ

/-/ Jan Słomiak

  OGŁOSZENIE

 

                  Burmistrz Miasta i Gminy w Kosowie Lackim informuje, że na tablicy ogłoszeń urzędu został umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie w przetargowym oraz do dzierżawy

 

 

L.p

 

Nr księgi wieczystej

 

Obręb

 

Nr

działki

 

Powie-rzchnia

w ha

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

Wartość nieruchomości

 

Uwagi

 

1

 

SI1P/00044451/4

 

Tosie

 

495/1

 

3,14 ha

 

 

Działka niezabudowana, położona w terenach potencjalnego poboru kruszywa, nie uzbrojona. Na nieruchomości znajduje się wyrobisko oraz część użytku ekologicznego, podlegającego ochronie - Bagno, nieużytek, Turzyca 1,

Turzyca2 – użytek 596. Dojazd drogą gruntową.

 

Potencjalny pobór kruszywa naturalnego

 

 

130 000 zł

 

Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

      Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim przy ul. Kolejowej 2,  i pod nr tel. 25-7879105 wew.113

          Wykaz został umieszczony do publicznej wiadomości   : od dnia  9 marca 2017r. do 6 kwietnia 2017r.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama