Strona Główna

Informacja

Email Drukuj PDF

Gmina Kosów Lacki informuje, że zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 39013W Wólka Okrąglik – Jakubiki i drogi wew. w m. Wólka Dolna wraz
z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 3902W w miejscowości Jakubiki, gmina Kosów Lacki” zrealizowane w 2016r. w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” dofinansowano ze środków budżetu Państwa w wysokości 543938,00 zł oraz ze środków Powiatu Sokołowskiego w wysokości 30000,00zł.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama