Strona Główna Rada Miasta i Gminy zaproszenie na sesję XIII

zaproszenie na sesję XIII

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się w dniu  w dniu 28 kwietnia 2016r. o godz. 10°° w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury ul. Słoneczna w Kosowie Lackim.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4.Zapytania mieszkańców gminy.

5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6.Informacja o pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosowie Lackim.

7.Ocena zasobów pomocy społecznej.

8.Informacja o działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Kosów Lacki za 2015 rok.

9.Informacja o funkcjonowaniu Miejsko – Gminnego Klubu „ Kosovia” w roku 2015. 10.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

     za 2015 rok.

11.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu w wykonywaniu zadań na drogach powiatowych w gminie Kosów Lacki,

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim za 2015 rok.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kosowie Lackim za   2015 rok.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok    2016.

16.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

17.Sprawy różne.

18.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

19.Zamknięcie obrad.                                                  

                                                                                     Przewodniczący

                                                                                    Rady Miasta i Gminy

 

                                                                                    Stanisław Kuziak        

Poprawiony: wtorek, 26 kwietnia 2016 08:38  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama