Strona Główna Gospodarka odpadami komunalnymi Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Email Drukuj PDF

 

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki
ul. Kolejowa 2, pokój nr 4
tel. (25) 787 91 05
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Godziny urzędowania
od poniedziałku  do piątku od 8.00 do 16.00

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
•    Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.
•    Na podstawie art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) podmiot prowadzący działalnośćw zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań burmistrzowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale.
Podstawa prawna
•    ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.1399 z późn. zm.)
•    ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
•    ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.)
•    uchwała nr XXXVIII/215/2010 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Wymagane dokumenty
Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Opłaty
Za wydanie zezwolenia - 107,00 zł
 Sposób załatwienia sprawy
Zezwolenie lub odmowa wydania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej.
Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Sposób przekazania informacji o sprawie
Odbiór osobisty zezwolenia lub doręczenie zezwolenia przez pocztę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zwierać: zarzuty przeciw decyzji, określać zakres i istotę żądania oraz wskazywać dowody uzasadniające

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama