Strona Główna Jak uzyskać pomoc Pomoc społeczna - Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Pomoc społeczna - Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Email Drukuj PDF
Spis treści
Pomoc społeczna
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
Świadczenia rodzinne
Świadczenie pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej
Stypendia szkolne
Dodatki mieszkaniowe
Wszystkie stronyZespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Do zadań zespołu należy:
- udzielanie informacji o instytucjach i osobach niosących pomoc w środowisku lokalnym
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc
- integrowanie i koordynowanie działań lokalnych instytucji

Lokalne placówki, w których udzielana jest pomoc ofiarom przemocy oraz informacja z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

- Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościelna 22 08-304 Kosów Lacki Tel.25 7879627
informacji udzielają pracownicy socjalni.

- Sąd Rejonowy III Wydz. Rodzinny i Nieletnich  ul. ks. Bosco 3  tel. 25 781 37 08
informacji udzielają kuratorzy sądowi

- Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta Gminy ul. Kolejowa 2 08-330 Kosów Lacki informacji udziela pełnomocnik Komisji
oraz przewodnicząca i członkowie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- SP ZOZ ul. ks. Bosco 5  tel. 25 781 73 53
informacji udzielają lekarze oraz pracownicy Poradni Terapii Uzależnień

- Posterunek Policji w Kosowie Lackim ul. Łąkowa tel. 25 7879007Poprawiony: poniedziałek, 21 grudnia 2015 11:05  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama