Strona Główna Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro na usługę polegającą na ,, Przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu ,,Budowa oczy

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro na usługę polegającą na ,, Przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu ,,Budowa oczy

Email Drukuj PDF

                                                                                                               Kosów Lacki, dn.16.12.2015 r.

RG.271.RZ.7. 2015

 

     Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro na usługę polegającą na ,, Przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu ,,Budowa oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim”

 

Gmina Kosów Lacki niniejszym Zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie Przedmiotowego zamówienia.

Uzasadnienie:

Decyzja o unieważnieniu postępowania podyktowana jest zmianą decyzji Gminy kosów Lacki dotyczącą terminu składania wniosku o dofinansowanie w ramach   POIiŚ .

Z uwagi na niewielkie zaawansowanie prac związanych z uzyskaniem niezbędnych decyzji , uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz brak kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej uniemożliwiający prawidłowe przeprowadzenie analiz ekonomiczno finansowych do studium wykonalności Gmina Kosów Lacki podjęła decyzję o aplikowaniu o dofinansowanie w majowym naborze wniosków wskazanym w Harmonogramie Programu dla operacji realizowanych z działania 2.3.2. Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach do 1tys. RLM.

Zamawiający zamierza dokonać korekty treści zaproszenia do składania ofert cenowych dotyczących przede wszystkim terminów realizacji zamówienia .

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama