Strona Główna Inwestycje Inwestycje infrastrukturalne zrealizowane w 2013r.

Inwestycje infrastrukturalne zrealizowane w 2013r.

Email Drukuj PDF


 • img 0496Remont świetlicy wiejskiej w Dybowie, realizowany w ramach działania: „Odnowa
  i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  Wartość całkowita projektu– 95 624,99 zł (oprócz robót dodatkowych)

  Przewidywana wielkość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 58 307,00zł
 • Zrealizowano zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kosowie Lackim”
  w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki
  i ludności wiejskiej
  "
  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

  W ramach projektu wybudowano sieć w ul.:Leśna, Piaskowa, Młynarska, Kwiatowa, Zacisze.
 • Wartość całkowita inwestycji – 1 435 454,26zł
  Oczekiwane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – ok.875 276,00zł
 • Zrealizowano instalację energooszczędnego systemu redukcji mocy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kosów Lacki
 • „Ograniczenie zużycia energii elektrycznej poprzez system redukcji mocy oświetlenia ulicznego w gminie Kosów Lacki dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie35 642,90zł”

 

 

Poprawiony: środa, 19 marca 2014 11:24  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama