Strona Główna

Maluch +

Email Drukuj PDF

24 lipca br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł i Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki Jan Słomiak podpisali umowę na dofinansowanie inwestycji dotyczą programów: „Maluch+” Podpisanie umów w ramach Programów Maluch+ oraz „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”

W ramach programu „Maluch+”, Wojewoda Mazowiecki podpisał umowę z Gminą Kosów Lacki  na kwotę 25 920 zł,

Program „Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. „Maluch+” jest programem rocznym. Celem programu „Maluch+” jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama