Strona Główna

Podpisanie umów

Email Drukuj PDF

Dnia 29 czerwca w Kosowie Lackim odbyła się uroczystość podpisania umów pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a gminami z terenu powiatu sokołowskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki Jan Słomiak podpisał z Panią Marszałek Janiną Ewą Orzełowską oraz Panią Marszałek Elżbieta Lanc łącznie 7 umów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 185 tys. zł. ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. 

Pięć spośród umów dotyczy pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020. Te zadania to:
Zakup wyposażenia do remizy OSP w Telakach,
Remont świetlicy wiejskiej w Tosiach,
Remont świetlicy wiejskiej w Trzcińcu Małym,
Remont świetlicy wiejskiej w Dębem,
Utwardzenie placu przy budynku OSP w Dybowie.

Każda z wymienionych inwestycji otrzymała po 10 tys. zł wsparcia.

Jeszcze w maju Burmistrz Jan Słomiak podpisał umowę z wykonawcą na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. nr ewid. 271/2; 271/1 na odcinku Km 0+000 do Km 0+810 położonej w miejscowości Telaki". Gminie Kosów Lacki udało się uzyskać dofinansowanie dla tego przedsięwzięcia ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zawarta z Samorządem Województwa umowa obejmuje przekazanie dofinansowania w kwocie 115 tys. zł.

Umowa w ramach instrumentu wsparcia MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2020 gwarantuje nam dofinansowanie w kwocie 20 tys. zł zadania polegającego na remoncie garażu OSP Trzciniec Mały.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama