Strona Główna

OBWIESZCZENIE

Email Drukuj PDF

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 4 czerwca 2020 roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

 

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Albinów, Henrysin, Jakubiki, Kosów-Hulidów, Krupy, Łomna, Nowa Wieś, Tosie, Kosów Lacki ulice: Daleka, Dolna, Graniczna, Kościelna, Krótka, Kwiatowa, Łąkowa, Mała, Mazowiecka, Młynarska, Nurska, Pańska, Piękna, Podmiejska, Powstańców, Radosna, Sadowa, Słoneczna, Sokołowska, Spokojna, Sportowa, Szkolna, Targowa, Wąska, Wiejska, Wiosenna, Wolności, Zacisze.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Kosów Lacki, ul. Słoneczna 4, 08-330 Kosów Lacki

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

2

Kosów Lacki ulice: Armii Krajowej, Boczna, Cicha, Długa, Energetyczna, Grabniak, Gutowska, Jasna, Kolejowa, Leśna, Małkińska, Mostowa, Nadrzeczna, Nowa, Ogrodowa, Parkowa, Piaskowa, Polna, Przemysłowa, Składowa, Spacerowa, Towarowa, Węgrowska, Wesoła, Wiatraczna, Wspólna, Zachodnia, Źródlana.

Szkoła Podstawowa Kosów Lacki, ul. Polna 1, 08-330 Kosów Lacki

3

Dębe, Guty, Kosów Ruski, Nowa Maliszewa, Stara Maliszewa, Wólka Dolna, Wólka Okrąglik.

Szkoła Podstawowa Kosów Lacki, Armii Krajowej 6, 08-330 Kosów Lacki

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

4

Telaki

Remiza OSP Telaki, Telaki 113, 08-330 Kosów Lacki

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

5

Buczyn Dworski, Buczyn Szlachecki, Dybów, Grzymały, Kutyski, Nowy Buczyn, Sągole, Wyszomierz.

Świetlica Wiejska Dybów, Dybów 36, 08-330 Kosów Lacki

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

6

Chruszczewka Szlachecka, Chruszczewka Włościańska, Trzciniec Duży, Trzciniec Mały, Żochy.

Świetlica Wiejska Trzciniec Duży, Trzciniec Duży 31B, 08-330 Kosów Lacki

7

Bojary, Rytele Święckie

Świetlica Wiejska Rytele Święckie, Rytele Święckie 26, 08-330 Kosów Lacki

 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

b) całkowitej niezdolności do pracy,

c) niezdolności do samodzielnej egzystencji,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa
w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239
i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Siedlcach I najpóźniej do dnia 15 czerwca 2020 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 5 maja 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

 

Jan SŁOMIAK

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama