Strona Główna

Zbiórka folii rolniczych

Email Drukuj PDF

Zbiórka folii rolniczych

Informujemy mieszkańców Gminy Kosów Lacki, uczestniczących w programie usuwania folii rolniczych z gospodarstw rolnych, którzy złożyli do Urzędu Miasta i Gminy stosowne wnioski i tym samym zobowiązali się do zdania odpadów pochodzących z działalności rolniczej,o konieczności:

1) oddzielnego składowania i sortowania odpadów na niżej wymienione grupy:

- folia z bel (biała, zielona i transparentna/przeźroczysta może być razem, mogą też być razem worki po nawozach, ale nie typu Big-Bag),

- folia z pryzm (czarna i czarno-biała może być razem),

- Big- Bag (tylko Big-Bag),

- siatki i sznurki (zabrana zostanie tylko ilość wskazana we wniosku).

2) prawidłowego przygotowania odpadów polegającym na:

- NIE wkładaniu i NIE zawijaniu do środka folii i worków oraz do Big-Bagów innych odpadów takich jak opony, sianokiszonka, śmieci itp.,

- usuwaniu i wytrzepywaniu z folii innych zanieczyszczeń, w tym dużych ilości ziemi.

Dopuszczalne są śladowe ilości zabrudzeń ziemią.

3) załadunku odpadów zgodnie z oznaczeniem  kontenera lub samochodu, stosując się do poleceń obsługi odbierającej odpady.

W celu umożliwienia uczestnikom programu odpowiedniego przygotowania odpadów do odbioru ustala się, że harmonogram odbioru będzie realizowany od 17 czerwca 2020 r. Prosimy posiadać ze sobą dowód osobisty w celu spisania protokołu.

Nie będzie odbierana folia nieposegregowana, ponieważ kwalifikuje się ona do odpadów zmieszanych, które nie są objęte programem. Takie odpady właściciele gospodarstw rolnych będą zmuszeni wywieźć na własny koszt.

Rolnicy zobowiązani są do transportu odpowiednio posegregowanych odpadów na targowicę w Kosowie Lackim.

miejscowości

data

godziny

Dębe, Stara Maliszewa, Nowa Maliszewa, Guty, Wólka Okrąglik, Wólka Dolna, Jakubiki, Rytele Świeckie, Bojary, Krupy, Tosie

17.06.2020 (środa)

09.00-15.00

Nowa Wieś, Łomna, Telaki, Buczyn Dworski,
Nowy Buczyn, Buczyn Szlachecki, Dybów

18.06.2020 (czwartek)

09.00-15.00

Chruszczewka Szlachecka, Chruszczewka Włościańska, Wyszomierz, Grzymały, Sągole, Kutyski, Trzciniec Duży, Trzciniec Mały, Żochy

19.06.2020 (piątek)

09.00-15.00

Kosów Lacki, Kosów Ruski, Kosów Hulidów, Henrysin, Albinów

22.06.2020 (poniedziałek)

09.00-15.00

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama