Strona Główna

Odbiór drogi Nowa Wieś Kosowska – Grądy – Lebiedzie

Email Drukuj PDF

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki Jan Słomiak dnia 23 kwietnia uczestniczył w odbiorze zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska – Grądy – Lebiedzie od km 3+433 do km 6+333 o długości 2,900 km”.

Długość odcinka przebudowanego na terenie Gminy Kosów Lacki wynosi ok. 1200 m. Całkowity koszt realizacji inwestycji to kwota 2 923 747 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 80%. Wkład gminy Kosów Lacki to 120 766 zł. 

W zakres zadania weszły roboty:

✅ wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,50 m i długości 2900 m,

✅ wykonanie peronów autobusowych na odcinku o dł. 98 m,

✅ wykonanie obustronnych poboczy.

 

   

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki Jan Słomiak dnia 23 kwietnia uczestniczył w odbiorze zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska – Grądy – Lebiedzie od km 3+433 do km 6+333 o długości 2,900 km”. 

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama