Strona Główna

Kosowski Manifest z okazji Dnia Ziemi

Email Drukuj PDF

22 maja 2012r. w Kosowie Lackim odbyły się obchody Gminnego Dnia Ziemi nawiązujące do tegorocznego hasła Światowego Dnia Ziemi: „Dobra Energia dla wszystkich”. O godz. 10.00 rozpoczął się przemarsz ulicami Kosowa w zaprojektowanych przez dzieci i młodzież strojach ekologicznych. Manifest miał na celu przybliżenie mieszkańcom i gościom jak ważna w życiu codziennym jest ekologia i dbanie o środowisko.

Niesione przez uczestników banery sprzeciwu zanieczyszczania ziemi i marnowania energii oraz ekologiczne hasła rzucane przez megafon zwracały szczególną uwagę mieszkańców i zgodnie z założeniami organizatorów dotarły do jak największej ilości odbiorców. W manifeście uczestniczyło ok. 600 osób, były to m.in. przedstawiciele władz Miasta i Gminy Kosów Lacki z panem Burmistrzem Janem Słomiakiem i panią Wiceburmistrz Longiną Oleszczuk na czele, dyrektorzy, nauczyciele wraz z dziećmi i młodzieżą z gminnych szkół i przedszkola oraz okoliczni mieszkańcy. W organizację przemarszu czynnie włączyły się gminne służby mundurowe, Policja zapewniła bezpieczeństwo uczestnikom a Straż Pożarna użyczając wozu bojowego przewodziła marszowi. Dalsza oficjalna część miała miejsce przed Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury gdzie głos zabrał pan Burmistrz Jan Słomiak serdecznie witając gości, następnie nawiązał do idei propagującej ochronę środowiska, zachęcał dzieci i młodzież do działań wspierających ochronę przyrody w najbliższym otoczeniu, zaapelował o dołożenie wszelkich starań, aby następne pokolenia mogły cieszyć się widokiem pięknych krajobrazów i nieskazitelnie czystym powietrzem. Podziękował wszystkim uczestnikom za tak liczne przybycie, a na ręce Dyrektorów szkół złożył specjalne podziękowania za kształtowanie nawyków kultury ekologicznej i kreowanie moralnych postaw wśród młodego pokolenia. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, którzy przyjęli nasze zaproszenie do udziału w przygotowaniach obchodów Dnia Ziemi i zaprezentowali ciekawe propozycje dla uczestników organizując m. in. warsztaty plastyczne nawiązujące do idei recyklingu – malowanie na szkle oraz czerpania inspiracji z natury – przyrodnicze malowanki i wyklejanki, kącik: „Przyjaciele wesołej żabki”-wykorzystujemy naszą energię, by przez gry i zabawy poznawać płazy i inne zwierzęta chronione oraz kącik: „Dobra energia dla wszystkich” - nawiązując do hasła tegorocznego Dnia Ziemi poznajemy energię Słońca, wiatru i wody.

W dalszej części odbył się Konkurs na Strój Ekologiczny na placu przed M-GOK, w którym uczestniczyło 30 osób, które w bardzo ciekawy i oryginalny sposób wykorzystały surowce wtórne, by zaprojektować ubrania i dodatki. Pokaz mody ekologicznej spotkał się z miłym odbiorem przez publiczność, która nagrodziła występujących gromkimi brawami.

Kolejnym punktem programu był Gminny Konkurs Piosenki Ekologicznej w którym 40 uczestników prezentowało swoje własne kompozycje o tematyce przyrodniczej. Wszyscy uczestnicy oraz laureaci konkursów zostali nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Urząd Miasta i Gminy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy czynnie włączyli się w akcję i zapraszamy ponownie za rok.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

w Kosowie Lackim

Я погляжу, что у нас тут делается.

Но я чувствую, что правосудие может уже быть на пороге, и что из четырех может не остаться ни одного.

Я должен рассказать тебе о Бортане.

Не беспокойтесь, "Моя летопись" я умею попасть в нужную цель.

Мне страшно нравятся ее работы.

Его подпись стоит на накладных.

Poprawiony: sobota, 31 sierpnia 2013 00:05  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama