Strona Główna Sesje Zaproszenie na sesję Rady Miasta i Gminy XIV

Zaproszenie na sesję Rady Miasta i Gminy XIV

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2020r. o godz. 11 °° w Miejsko -Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim ul. Słoneczna 4.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Zapytania mieszkańców gminy.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5. Informacja o pracy stałych komisji Rady Miasta i Gminy.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta    i Gminy   na 2020 rok.

7. Informacja o realizacji uchwał Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki

   podjętych w 2019 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drohiczyn.

11.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2020.

12.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

13.Odpowiedzi na zapytania.

14.Sprawy różne.

15.Przyjęcie protokołu ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy.

16.Zamknięcie obrad sesji.                                                  

   Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy

 

Wiesław Wiśniewski

Poprawiony: środa, 22 stycznia 2020 12:54  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama