Strona Główna

INFORMACJA o przyłączaniu do sieci gazowej

Email Drukuj PDF

INFORMACJA

o przyłączaniu do sieci gazowej

W trosce o czyste powietrze i przyspieszenie procesu gazyfikacji, zachęcamy Państwa do składania wniosków o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Budowa kolejnych odcinków sieci uzależniona jest od liczby chętnych odbiorców na poszczególnych ulicach. Podpisanie odpowiedniej ilości warunkowych umów przyłączeniowych daje Inwestorowi asumpt do projektowania i budowy kolejnych odcinków sieci. Formularz wniosku o zawarcie umowy
o przyłączenie a także opis procesu przyłączania do sieci gazowej DUON dostępne są na naszej stronie internetowej
www.kosowlacki.pl oraz
w Urzędzie Miasta i Gminy pok.nr 9.

Umowy przyłączeniowe już mogą podpisywać mieszkańcy, którzy złożyli deklaracje z ulic: Polna, Nowa, Nurska, Leśna, Sadowa, Radosna, Targowa, Gutowska, Małkińska, a także ulic, gdzie już sieć jest pobudowana: Mostowa, Parkowa, Kościelna, Wolności, Szkolna,Kolejowa, Armii Krajowej.

Ponadto w środy w godz. 900 - 1300 w Urzędzie Miasta i Gminy pokój nr 5, ponownie pełni dyżury przedstawiciel DUON Dystrybucja.

Wzór wniosku 

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama