Strona Główna

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Email Drukuj PDF

 

POSTANOWIENIE NR 318/2019

 

Komisarza Wyborczego w Siedlcach I

 

z dnia 26 września 2019 r.

 

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

 

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

 

 

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy
w Siedlcach I postanawia, co następuje:

 

§ 1.

 

Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 314/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 23 września 2019 r., zgodnie
z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.

 

§ 2.

 

Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewni wójt (burmistrz, prezydent miasta).

 

§ 3.

 

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Komisarz Wyborczy
w Siedlcach I

 

 

 

/-/ Karol Pachnik

 

Gm. Kosów Lacki

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: MGOK Kosów Lacki Słoneczna 4

Termin: 4 października 2019 r. o godz. 14:00

Poprawiony: wtorek, 01 października 2019 08:32  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama