Strona Główna
Sesje


Zaproszenie na sesję Rady Miasta i Gminy XXXIV

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się w dniu     18 października 2018r. o godz.10 ºº w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury ul. Słoneczna 4 w Kosowie Lackim.                                                  

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4.Zapytania mieszkańców gminy.

5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6.Informacja Burmistrza o realizacji zadań oświatowych w tym o wynikach sprawdzianów za rok szkolny 2017/2018.

7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Albinów.

8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bojary.

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nowy Buczyn i Buczyn Dworski.

10.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Buczyn Szlachecki.

11.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Chruszczewka Szlachecka.

12.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Chruszczewka Włościańska.

13.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dębe.

14.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dybów.

15.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Guty.

16.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Grzymały.

17.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Henrysin.

18.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Jakubiki.

19.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kosów Ruski.

20.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kutyski.

21.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Krupy.

22.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Łomna.

23.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nowa Maliszewa.

24.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Stara Maliszewa.

25.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nowa Wieś.

26.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Rytele Święckie.

27.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sągole.

28.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Telaki.

29.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Tosie.

30.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Trzciniec Mały.

31.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Trzciniec Duży.

32.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wyszomierz.

33.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wólka Dolna.

34.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wólka Okrąglik.

35.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu, Żochy.

36.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

37.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Kosów Lacki.

38. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu w wykonywaniu zadań na drogach powiatowych w gminie Kosów Lacki.

39.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok

   2018.

40.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

41.Sprawy różne.

42.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

43.Zamknięcie obrad.                                                 

                                                                                       Przewodniczący

                                                                                  Rady Miasta i Gminy

                                                                                             /-/

                                                                                    Stanisław Kuziak              

 

Zdjęcia z sesji Rady Miasta i Gminy

Email Drukuj PDF

 


Na ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki została wręczona Nagroda Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki "Zasłużony dla Gminy Kosów Lacki" dla śp ks. proboszcza Tomasza Pełszyka. Statuetkę z rąk Burmistrza Jana Słomiaka i Przewodniczącego Rady Stanisława Kuziaka odebrali bracia zmarłego ks. proboszcza. W trakcie przerwy w obradach delegacja samorządowa wraz z braćmi ks Tomasza Pełszyka udała się na kosowski cmentarz złożyć wiązankę na grobie proboszcza. 

W trakcie sesji zostały uroczyście przyznane także stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki dla uczniów kosowskich szkół. Łącznie przyznano 26 uczniom stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. 

Stypendystom Burmistrz i Przewodniczący Rady pogratulowali wyników. 

 

Zdjęcia z sesji Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki

Poprawiony: piątek, 28 września 2018 17:29
 

Zaproszenie Sesja XXXV

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta   i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się dnia 27 września 2018r. o godz.10 ºº w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury ul. Słoneczna 4 w Kosowie Lackim.                                                 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4.Zapytania mieszkańców gminy.

5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6.Informacja Burmistrza o złożonych oświadczeniach majątkowych.

7.Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych.

8.Informacja Burmistrza z ewaluacji Programu Rozwoju Lokalnego, Wieloletniej Prognozy Inwestycyjnej i Strategii Rozwoju Gminy o stanie realizacji inwestycji infrastrukturalnych.

9.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Strategii Rozwoju Gminy Kosów Lacki do 2025 roku

10.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kosów Lacki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kosów Lacki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

11.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

13.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 r. oraz   o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów

     Lacki na lata 2018-2034.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok    2018.

16.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

17.Sprawy różne.

18.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

19.Zamknięcie obrad.                                                

                                                                                       Przewodniczący

                                                                                   Rady Miasta i Gminy

                                                                                            /-/

                                                                                     Stanisław Kuziak              

 

Zaproszenie na sesję Rady Miasta i Gminy XXXIII

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018r.o godz.10 ºº w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim ul. Słoneczna 4.                              

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4. Zapytania mieszkańców gminy.

5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kosów Lacki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kosów Lacki.

8.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu

przyznawania uczniom stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki.

Poprawiony: środa, 20 czerwca 2018 12:51 Więcej…
 

ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY MIASTA i GMINY

Email Drukuj PDF

Zapraszam na  sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki ,która odbędzie się w dniu      21 grudnia  2016r. godz.12°° w Miejsko -Gminnym Ośrodku Kultury  w Kosowie Lackim ul. Słoneczna  4.

Proponowany porządek obrad:

Więcej…
 


Strona 3 z 4
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama