Strona Główna
Sesje


Zaproszenie Sesja XXXV

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta   i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się dnia 27 września 2018r. o godz.10 ºº w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury ul. Słoneczna 4 w Kosowie Lackim.                                                 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4.Zapytania mieszkańców gminy.

5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6.Informacja Burmistrza o złożonych oświadczeniach majątkowych.

7.Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych.

8.Informacja Burmistrza z ewaluacji Programu Rozwoju Lokalnego, Wieloletniej Prognozy Inwestycyjnej i Strategii Rozwoju Gminy o stanie realizacji inwestycji infrastrukturalnych.

9.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Strategii Rozwoju Gminy Kosów Lacki do 2025 roku

10.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kosów Lacki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kosów Lacki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

11.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

13.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 r. oraz   o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów

     Lacki na lata 2018-2034.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok    2018.

16.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

17.Sprawy różne.

18.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

19.Zamknięcie obrad.                                                

                                                                                       Przewodniczący

                                                                                   Rady Miasta i Gminy

                                                                                            /-/

                                                                                     Stanisław Kuziak              

 

Zaproszenie na sesję Rady Miasta i Gminy XXXIII

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018r.o godz.10 ºº w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim ul. Słoneczna 4.                              

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4. Zapytania mieszkańców gminy.

5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kosów Lacki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kosów Lacki.

8.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu

przyznawania uczniom stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki.

Poprawiony: środa, 20 czerwca 2018 12:51 Więcej…
 

ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY MIASTA i GMINY

Email Drukuj PDF

Zapraszam na  sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki ,która odbędzie się w dniu      21 grudnia  2016r. godz.12°° w Miejsko -Gminnym Ośrodku Kultury  w Kosowie Lackim ul. Słoneczna  4.

Proponowany porządek obrad:

Więcej…
 

Zaproszenie na sesję XIV

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się w dniu w 10 czerwca 2016r. o godz.12 ºº w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury ul. Słoneczna  w Kosowie Lackim.                             

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4.Zapytania mieszkańców gminy.

Więcej…
 

Zaproszenie na sesję IX

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się w dniu  17 listopada 2015r. o godz.10°° w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim ul. Słoneczna 4.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4.Zapytania mieszkańców gminy.

Więcej…
 


Strona 3 z 4
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama