Strona Główna

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Email Drukuj PDF

 

1 III 1951 r. o godz. 20.00 rozpoczęła się egzekucja dowództwa Ruchu Oporu bez Wojny i Dywersji „Wolność i Niezawisłość”. Skazani byli kolejno podprowadzani na miejsce kaźni, a kat strzelał im w tył głowy. Ciał zamordowanych nie wydano rodzinom. Pogrzebano je w nieznanym do dziś miejscu. Śmierć ponieśli: Łukasz Ciepliński, Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Józef Rzepka, Franciszek Błażej, Józef Batory i Karol Chmiel. W roku 2011, w 60. rocznicę tego wydarzenia decyzją Sejmu RP pierwszy raz obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Coroczne uroczystości stały się tradycją także w Kosowie Lackim.
Tegoroczne obchody zainicjowała Msza Święta celebrowana przez proboszcza ks. kan. Pawła Anusiewicza. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Senatu RP, władz samorządowych szczebla powiatowego i gminnego, poczty sztandarowe kosowskich szkół, harcerze, nauczyciele i uczniowie, rodziny Żołnierzy Wyklętych oraz przedstawiciele Ruchu Narodowego. Podczas wygłoszonej homilii ks. proboszcz podkreślał heroizm młodych ludzi, którzy nie dali się zwieść komunistycznej propagandzie „wyzwolenia” i dzielnie stawiali opór sowieckiemu okupantowi. Wspomniał także postać rotmistrza Witolda Pileckiego, jako postaci, którą można i powinno stawiać się za wzór współczesnej młodzieży. Odniósł się także do wieloletniego zakłamywania historii, czego doświadczał jako uczeń.
Po Mszy zostały złożone kwiaty przy pomniku żołnierzy podziemia niepodległościowego i cywilnych mieszkańców poległych w walce z komunistycznym zniewoleniem w latach 1944-1950. Wiązanki złożyli: senator RP Waldemar Kraska i radna powiatowa Urszula Krzymowska, wójt Gminy Ceranów Ewa Częścik, burmistrz Kosowa Lackiego Jan Słomiak z przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Wiesławem Wiśniewskim oraz radną powiatową Longiną Oleszczuk, Krystyna Zięba, której ojciec i stryj byli żołnierzami wyklętymi oraz przedstawiciele sokołowskiej komórki Ruchu Narodowego. Wartę honorową przy monumencie pełnili uczniowie klasy mundurowej kosowskiego Zespołu Szkół.
Następnie wszyscy przemaszerowali do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie nastąpiło otwarcie wystawy „W bandzie „Nocy” i „Sokolika” – Józef Rostek Iskra” przygotowanej przez Artura Ziontka. Jej bohaterem jest pochodzący z Albinowa żołnierz Armii Krajowej, który po tzw. „wyzwoleniu” służył w oddziale NZW pod komendą Zbigniewa Żwańskiego „Nocy” a następnie w VI Brygadzie Wileńskiej w jednostce Kazimierza Wyrozębskiego „Sokolika”. 
Gości powitała dyrektor MGOK Ewa Rutkowska, po czym zabrali głos burmistrz Jan Słomiak i senator Waldemar Kraska, którzy wystawę objęli swym honorowym patronatem. Wprowadzenia historycznego dokonał Artur Ziontek, a rodzinną historią podzieliła się Krystyna Zięba. Pokłosiem wernisażu będzie audycja radiowa Radia Podlasie poświęcona właśnie Józefowi Rostkowi.
Wystawę można oglądać do końca marca. Serdecznie zapraszamy.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama