Strona Główna
Aktualności
 

Zaproszenie na sesję Rady Miasta i Gminy II

Email Drukuj PDF

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm. ) zwołuję sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki  na dzień   29 listopada 2018r. o godz.14 °° w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu w wykonywaniu zadań na drogach powiatowych w gminie Kosów Lacki.

4. Podjęcie uchwały o zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2018-2034. 

5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2018.
6. Sprawy różne.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
8. Zamknięcie obrad.

                                                                            Przewodniczący

                                                                       Rady Miasta i Gminy

                                                                                     /-/                                                        

                                                      Wiesław Wiśniewski

 

I sesja VIII kadencji

Email Drukuj PDF

Dnia 21 listopada 2018r., w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim odbyła się I sesja VIII kadencji Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki. Sesja została zwołana przez Komisarza Wyborczego i była pierwszą sesją, której obrady były transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

     Sesję prowadził radny-senior, Jerzy Mielaniuk. Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki przez następne 5 lat będzie obradowała w następującym składzie: Arciechowska Ewa, Bartold Jolanta, Jesionowski Zbigniew, Kietliński Józef, Kopania Anna, Kuziak Stanisław, Lipski Jerzy, Maliszewska Anna, Mateusiak Alicja, Mielaniuk Jerzy, Mleczko Arkadiusz, Oleszczuk Jan, Skibniewska Barbara, Wiśniewski Wiesław, Wyszomierski Jacek.  

     Radni Miasta i Gminy odebrali z rąk przewodniczego Miejskiej Komisji w Kosowie Lackim, Pana Sławomira Prokopczuka zaświadczenia, że zostali prawomocnie wybrani oraz zostali zaprzysiężeni. Nowi radni wybrali spośród siebie komisję skrutacyjną, potrzebną, żeby wybrać przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Radni w tajnym głosowaniu zdecydowali, że tę funkcję w ciągu VIII kadencji będzie sprawował Pan Wiesław Wiśniewski. W wyniku wyborów wiceprzewodniczącą została Pani Ewa Arciechowska.. Radni wybrali również członków i przewodniczących komisji.

     Podczas sesji uroczyste ślubowanie złożył Burmistrz Jan Słomiak.
Po formalnym objęciu stanowiska Burmistrza Jan Słomiak przywitał wszystkich zebranych na obradach, podziękował za zaufanie i oddane głosy w wyborach samorządowych oraz pogratulował Przewodniczącemu Rady i Wiceprzewodniczącej

Zdjęcia z sesji 

Poprawiony: poniedziałek, 26 listopada 2018 08:17
 

Gminny Dzień Seniora 2018

Email Drukuj PDF

Zebranych gości powitali: dyrektor MGOK Ewa Rutkowska, Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki Jan Słomiak oraz przewodniczący Rady Miasta i Gminy Wiesław Wiśniewski. Wspólnie przekazali Senioromwyrazy szacunku oraz życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Wśród gości były również p. Longina Oleszczuk - Radna Powiatu Sokołowskiego, p. Ewa Arciechowska - wiceprzewodnicząca Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki oraz p. Jerzy Mielaniuk - Radnny Miasta i Gminy Kosów Lacki.

Więcej…
 


Strona 3 z 150
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama