Strona Główna
Aktualności

Gminny Dzień Seniora

Email Drukuj PDF

Cechą cywilizacji prawdziwie ludzkiej jest szacunek i miłość do ludzi starych, dzięki którym mogą oni czuć się żywą częścią społeczeństwa” (Jan Paweł II)

 15 listopada w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbył się Gminny Dzień Seniora. Blisko pięćdziesięcioro kosowskich nestorów od wczesnego popołudnia wzięło udział w uroczystych obchodach swego święta. Spotkanie otworzyła pani Teresa Kowalska, prezes Kosowskiego Klubu Seniora.

Na początku zaprezentowana została część artystyczna przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim pod kierunkiem Elżbiety Mateusiak, Hanny Ratyńskiej i Barbary Masłowskiej. Świetnie dobrane teksty i celne żarty niemal godzinę bawiły publiczność. Po zakończeniu przedstawienia Burmistrz Miasta i Gminy Jan Słomiak (towarzyszyła mu Daniela Prokopczuk – sekretarz Miasta i Gminy Kosów Lacki) oraz przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kuziak i dyrektor MGOK Ewa Rutkowska złożyli bohaterom tego dnia serdeczne powinszowania, czym zakończono część oficjalną.

W świetlicy MGOK na wszystkich czekał poczęstunek przygotowany prze Ewę Arciechowską. Jego ukoronowaniem były torty ufundowane przez Burmistrza Jana Słomiaka i Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kosów Lacki reprezentowane przez Hannę Przesmycką. Warto podkreślić, że obsługę kelnerską pełniły uczennice Zespołu Szkół w Kosowie. W ten symboliczny sposób młode pokolenie pokazało swój szacunek i empatię wobec pokolenia swoich dziadków.

Wspaniałą zabawę dancingową zapewniła niezawodna kapela ludowa – Jerzy Mielaniuk, Waldemar Deoniziak, Jan Karaś i Roman Karpiński.

Seniorom gratulujemy nieustającej pogody ducha a wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania ich święta – serdecznie dziękujemy. 

Więcej zdjęć z Dnia Seniora


* Organizację uroczystości zapewniły środki finansowe Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki przyznane Kosowskiemu Klubowi Seniora w ramach zadania publicznego zatytułowanego Aktywny Senior.

 

Brak wody

Email Drukuj PDF

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki informuje mieszkańców, że w dniu 16.11.2017, w związku z awarią na sieci wodociągowej, wystąpiła czasowa przerwa w dostawie wody w Kosowie Lackim przy ulicy Małkińskiej, Nowej, Polnej, Gutowskiej, Leśnej i przyległych oraz w miejscowościach Guty, Wólka Okrąglik, Wólka Dolna, Jakubiki, Rytele Święckie, Bojary Tosie Krupy. Przewidywany termin zakończenia prac godzina 15:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Poprawiony: czwartek, 16 listopada 2017 08:29
 

Informacja o wynikach konsultacji

Email Drukuj PDF

OSO. 523.6.2017

 

 

 

Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

na rok 2018

 

 

 

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 

 

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwała Nr XXXVII/208/2010  Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi                               i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010r. Nr 201, poz 5789) poprzez wykorzystanie formy konsultacji w postaci bezpośredniego, otwartego spotkania                z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz wyrażenia opinii o projekcie                      w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji oraz projekt uchwały w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta                    i Gminy Kosów Lacki, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki. Konsultacje odbyły się w dniach                            od 31 października 2017r. do 10 listopada 2017r. W trakcie trwania konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i opinii o projekcie uchwały. 

 

 

                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                 Kosów Lacki

                                                                                   Jan Słomiak

 


Strona 3 z 112
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama