Strona Główna
Aktualności

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kosowie Lackim z dnia 9 października 2018r.

Email Drukuj PDF

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Kosowie Lackim

z dnia 9 października 2018r.

 

o skreśleniu nazwiska kandydata na radnego z zarejestrowanej listy nr 16  Komitetu Wyborczego Wyborców Gertrudy Niemiec Lepszy Kosów – Bogatsza Gmina   i unieważnieniu zarejestrowanej listy kandydatów nr 16 w okręgu wyborczym nr 14 w wyborach do Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

    

Więcej…
 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Email Drukuj PDF

OSO.523.8.2018

 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

 

 

   Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa   w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 ze zm.) działające na terenie  Gminy Kosów Lacki

do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

Konsultacje odbędą się w następujących formach:

Poprawiony: środa, 10 października 2018 09:39 Więcej…
 

INFORMACJA O ANKIETYZACJI MIESZKAŃCÓW, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ INSTYTUCJI PUBLICZNYCH

Email Drukuj PDF

 

 

W związku z koniecznością ewaluacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kosów Lacki” opracowanego w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ramach IX OSI POiIŚ, informuję o planowanej ankietyzacji mieszkańców, podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych w zakresie działań na rzecz zmniejszenia niskiej emisji na przestrzeni lat
2016-2018. Ankietyzację w terminie od 8.10.2018r. – do 30.11.2018r. przeprowadzi osoba legitymująca się stosownym upoważnieniem.

Pozyskane informacje posłużą do opracowania sprawozdania z realizacji celów Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy

         /-/ Jan Słomiak

 

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kosowie Lackim z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Email Drukuj PDF

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Kosowie Lackim
z dnia 1 października 2018 r.

 

o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza
w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Poprawiony: poniedziałek, 08 października 2018 15:05 Więcej…
 


Strona 3 z 144
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama