Strona Główna
Aktualności

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2014 roku

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2014 roku

 

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 13/2014 z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2014 roku.

 Dotacja w kwocie 12 000 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Miasta i Gminy Kosów Lacki, pochodzących z rodzin wielodzietnych, ubogich i zagrożonych patologiami społecznymi, głównie alkoholizmem, przyznana została Stowarzyszeniu na rzecz dzieci i młodzieży Gminy Kosów Lacki na realizację zadania pod nazwą „Aktywni, zdrowi i pomysłowi”.

 

Burmistrz

/-/

Jan Słomiak

Poprawiony: piątek, 06 czerwca 2014 07:25
 

„Bezpieczna droga do szkoły” w Kosowie Lackim

Email Drukuj PDF


 

7Dnia 28 maja 2014 roku w Publicznym Gimnazjum im. Aleksandra Kamińskiego w Kosowie Lackim oraz hali sportowej administrowanej przez LO odbył  się powiatowy konkurs „Bezpieczna droga do szkoły”.

Konkurs ten zorganizowany był przez Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim    w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Współorganizatorami Konkursu był: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach, Komenda Powiatowa Policji w Sokołowie Podlaskim, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim. Gospodarzem Konkursu był Samorząd Miasta i Gminny w Kosowie Lackim.

Celem konkursu jest poprawa bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do szkół  na rowerach oraz poruszających się pieszo po drogach publicznych. Biorąc udział w konkursie „Bezpieczna droga do szkoły” dzieci uczą się przepisów ruchu drogowego i odpowiednich zachowań na drodze.

Poprawiony: piątek, 30 maja 2014 14:47 Więcej…
 

Sukces kosowskich uczniów na powiatowym festiwalu piosenki harcerskiej

Email Drukuj PDF


22 maja 2014r. odbył się w Sokołowie Podlaskim Festiwal Kultury Harcerskiej organizowany przez Hufiec. W festiwalu Naszą Gminę reprezentowali:

  1. Gromada Zuchów „Biedroneczki” ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego;
  2. harcerki z 41 DH działającej przy Publicznym Gimnazjum im. Aleksandra Kamińskiego w Kosowie Lackim.

Nasi reprezentanci odnieśli sukces zdobywając I miejsca w swoich kategoriach.

Gromada zuchów zdobyła I miejsce w kategorii zespół oraz soliści. Słowa dwóch z czterech prezentowanych piosenek przez Zuchy napisała phm. Hanna Ratyńska.

Dziewczęta z Gimnazjum zaśpiewały dwie piosenki „Harcerka ta” oraz „Chusty” zajmując I miejsce w kategorii zespół.

Poprawiony: piątek, 30 maja 2014 10:46
 

OGŁOSZENIE

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

        Burmistrz Miasta i Gminy w Kosowie Lackim  ogłasza  konsultacje społeczne w sprawie lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie sołectw Łomna, Nowy Buczyn, Buczyn Dworski, Buczyn Szlachecki, Dybów, Kutyski, Sągole, Wyszomierz i Grzymały .

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniu
8 czerwca 2014r. w godzinach 10. °° – 14.°°
w formie anonimowych badań ankietowych.

Do celów przeprowadzenia badania zostały powołane następujące punkty konsultacyjne:

Punkt konsultacyjny Nr 1   – NOWY BUCZYN, BUCZYN DWORSKI, BUCZYN SZLACHECKI – miejsce konsultacji – świetlica wiejska w Nowym Buczynie
punkt konsultacyjny Nr 2   -  DYBÓW – miejsce konsultacji – świetlica wiejska Dybów
punkt konsultacyjny Nr 3   -  KUTYSKI – miejsce konsultacji – świetlica wiejska w Kutyskach
punkt konsultacyjny Nr 4   -  WYSZOMIERZ – miejsce konsultacji – świetlica wiejska w Wyszomierzu
punkt konsultacyjny Nr 5   -  SĄGOLE – miejsce konsultacji – świetlica wiejska w  Sągolach
punkt konsultacyjny Nr 6   -  GRZYMAŁY – miejsce konsultacji – świetlica wiejska w  Grzymałach
punkt konsultacyjny Nr 7   –  ŁOMNA – miejsce konsultacji –  remiza OSP Łomna

W konsultacjach mogą  brać udział osoby pełnoletnie będące mieszkańcami wyżej wymienionych  miejscowości.
Mieszkańcy wypowiadają się stawiając znak ,,X „ w jednej kratce obok wybranej  odpowiedzi.
Ankiety  zebrane będą do urn, a wyniki zostaną podane do wiadomości publicznej  przez  powołane komisje konsultacyjne.
Zbiorcze wyniki zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych urzędu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych wszystkich mieszkańców wsi  Łomna, Nowy Buczyn, Buczyn Dworski, Buczyn Szlachecki, Dybów, Kutyski, Sągole, Wyszomierz i Grzymały
 

BURMISTRZ
/-/ Jan Słomiak

Poprawiony: piątek, 30 maja 2014 14:54
 


Strona 176 z 206
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama