Strona Główna
Aktualności

II Piknik Integracyjny

Email Drukuj PDF

p1700592W sobotę 1 czerwca w Kosowie Lackim odbył się „II Piknik integracyjny dla dzieci i młodzieży” z okazji Dnia Dziecka zorganizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury we współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży oddz. przy Parafii NNMP w Kosowie Lackim. Na placu przed M-GOK już od godz. 10.00 dzieci i młodzież mogły bezpłatnie korzystać z Wesołego Miasteczka (euro- bungie, dmuchana zjeżdżalnia, trampoliny, kule wodne), które specjalnie na ten cel ufundowały Zakłady Mięsne „Zakrzewscy” z Kosowa Lackiego.

Nie zabrakło również gier, zabaw i konkursów z nagrodami, które poprowadziła młodzież z KSM na czele z Ks. Karolem Bieglukiem. O godz. 13.00 nastąpiło oficjalne otwarcie imprezy gdzie dyrektor M-GOK Ewa Rutkowska ciepło powitała licznie przybyłe dzieci i młodzież i przekazała życzenia od Burmistrza p. Jana Słomiaka, który ze względów rodzinnych nie mógł być obecny na pikniku, następnie Proboszcz Parafii Ks. Kanonik Tomasz Pełszyk złożył wszystkim dzieciom życzenia od serca i pobłogosławił wszystkich zgromadzonych. Dzięki materiałom przekazanym od Rzecznika Praw Dziecka oraz Organizacji UNICEF odbyły się Happeningi związane z tematyką praw dziecka mające na celu przybliżenie mieszkańcom istoty praw dziecka zawartych w Konwencji o prawach dziecka, oraz miała miejsce Uliczna Konwencja o Prawach Dziecka – na ścianie frontowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury został zawieszony pusty banner, na którym młodzież wypisywała prawa dziecka a następnie proszono mieszkańców o złożenie podpisów pod Konwencją. Dodatkowym uatrakcyjnieniem imprezy był pokaz OSP Kosów Lacki, gdzie strażacy specjalnie dla naszych milusińskich udostępnili do zwiedzania wóz bojowy wraz z osprzętem a także chętnie odpowiadali na pytania związane z pracą strażaka. Dużym zainteresowaniem dzieci cieszył się również kącik malowania twarzy, o czym świadczyły uśmiechnięte buźki i dobry humor oczekujących w długiej kolejce, a także warsztaty plastyczne i pokaz baniek mydlanych

Poprawiony: wtorek, 04 czerwca 2013 11:06 Więcej…
 

Zarządzenie 11/2013

Email Drukuj PDF

Zarządzenie Nr 11/2013

  Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 28 maja 2013r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2013 roku

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) oraz Uchwały
Nr XVII/100/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 25 października 2012 roku
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. 1.Ogłasza się otwarty konkurs, w formie wsparcia, na realizację zadań publicznych
  z zakresu organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Kosów Lacki, pochodzących z rodzin wielodzietnych, ubogich i zagrożonych patologiami społecznymi, głównie alkoholizmem.
 2. 2.Szczegółowy zakres zadania, zasady składania ofert i kryteria oceny określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
Więcej…
 

Zarządzenie 10/2013

Email Drukuj PDF

Zarządzenie Nr 10/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 28 maja 2013r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2013 roku.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) oraz Uchwały
Nr XVII/100/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 25 października 2012 roku
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok, zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 1. 1.Ogłasza się otwarty konkurs, w formie wsparcia, na realizację zadań publicznych
  w zakresie:
  1. 1)podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez kultywowanie tradycji ze szczególnym uwzględnieniem tradycji lokalnych i regionalnych,
  2. 2) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu seniorów poprzez organizację spotkań, warsztatów itp.,
  3. 3)edukacji, oświaty i wychowania poprzez edukację kulturalna i artystyczną oraz wspieranie działalności placówek wychowania pozaszkolnego.
 2. 2.Zasady składania ofert i kryteria oceny określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

Więcej…
 

Spotkania z mieszkańcami gminy

Email Drukuj PDF

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

w sprawie nowego Gminnego Systemu Gospodarki Odpadami

 

miejscowość termin miejsce

 

poniedziałek 27 maja

Rytele Święckie 27.05.2013r. 16.00 remiza OSP

Bojary

 

wtorek 28 maja

Stara Maliszewa 28.05.2013r. 10.00 świetlica wiejska

Nowa Maliszewa

Dębe 28.05.2013r. 11.30 remiza OSP

 

środa 29 maja

Chruszczewka

Włościańska 29.05.2013r. 12.00 remiza OSP

Chruszczewka

Szlachecka

 

Buczyn Szlachecki

Buczyn Dworski 29.05.2013r. 13.30 świetlica wiejska

Nowy Buczyn

 

Telaki 29.05.2013r. 16.00 remiza OSP

 

poniedziałek 3 czerwca

Wólka Okrąglik 03.06.2013r. 13.00 remiza OSP

Wólka Dolna 03.06.2013r. 14.30 u sołtysa

Guty 03.06.2013r. 16.00 w miejscu wyznaczonym

przez sołtysa

 

 

 

miejscowość termin miejsce

 

wtorek 4 czerwca

Grzymały 04.06.2013r. 10.00 świetlica wiejska

Wyszomierz 04.06.2013r. 11.30 świetlica wiejska

Kutyski 04.06.2013r. 13.00 świetlica wiejska

Sągole 04.06.2013r. 14.30 świetlica wiejska

Dybów 04.06.2013r. 16.00 remiza OSP

 

środa 5 czerwca

Tosie, Krupy 05.06.2013r. 10.00 remiza OSP

Jakubiki 05.06.2013r. 11.30 remiza OSP

Albinów 05.06.2013r. 13.00 u sołtysa

 

czwartek 6 czerwca

Trzciniec Mały 06.06.2013r. 11.00 remiza OSP

Trzciniec Duży 06.06.2013r. 12.30 remiza OSP

Żochy 06.06.2013r. 14.00 świetlica wiejska

 

piątek 7 czerwca

Łomna 07.06.2013r. 13.00 remiza OSP

Nowa Wieś 07.06.2013r. 11.30 remiza OSP

Henrysin 07.06.2013r. 14.30 u sołtysa

 

niedziela 16 czerwca

Kosów Lacki 16.06.2013r. 15.00 M-GOK

Kosów Ruski

Poprawiony: środa, 05 czerwca 2013 14:05
 


Strona 172 z 186
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama