Strona Główna
Aktualności

Kabaret DNO

Email Drukuj PDF

plakat kabare dno

 

Walentynki 2014

Email Drukuj PDF

Walentynkowy wieczór mieszkańcy Kosowa Lackiego mogli spędzić w ośrodku kultury, w którym wolontariusze przygotowali koncert opierający się na tematyce miłosnej. Aneta Żochowska, Mateusz Doliński i Michał Pieńkowski w półgodzinnym programie zaprezentowali utwory między innymi Bogusława Meca, Kuby Badacha, Grażyny Łobaszewskiej ale również jeden z tekstem K. I. Gałczyńskiego, do którego muzykę skomponował Marek Kołodziejski. Wykonawcy byli mile zaskoczeni tak licznie przybyłą publicznością, której przeważającą część stanowili młodzi mieszkańcy Kosowa i okolic. Po koncercie odbyła się projekcja filmu „Step Up 4”. Film również cieszył się dużym zainteresowaniem. Pracownicy Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury i wolontariusze mająnadzieję, że młodsza część mieszkańców będzie częściej brała udział w imprezach organizowanych w Kosowie Lackim.

Poprawiony: poniedziałek, 03 marca 2014 11:52 Więcej…
 

Sprzedaż nieruchomości

Email Drukuj PDF

ZARZĄDZENIE

ZARZĄDZENIENr 2/2014

 

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 24 stycznia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia I nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości

będącej własnością Gminy Kosów Lacki

           Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /jedn. tekst. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z póź. zm./, art. 28 ust.2 , art.37 ust.1, art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst Dz. U z 2010r. Nr 102, poz.651 z póź. zm./, § 3 ust.1, § 6, § 8 ust.1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U Nr 207, poz.2108 z późn.zm./ zarządza się co następuje:

Poprawiony: piątek, 14 lutego 2014 15:39 Więcej…
 

WALENTYNKI 2014

Email Drukuj PDF

plakat walentynki

Poprawiony: czwartek, 13 lutego 2014 14:25
 


Strona 161 z 184
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama