Strona Główna
Aktualności

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pn. „Twoja ulubiona opowieść biblijna”

Email Drukuj PDF

konkurs biblijny 2014v1Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza do udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pn. „Twoja ulubiona opowieść biblijna”. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 4-13 lat z całej Polski.

Zwycięzcy konkursu otrzymają tablety, a ich prace zostaną opublikowane w wyjątkowym kalendarzu na rok 2015. Dochód ze sprzedaży publikacji zostanie przekazany na realizację prorodzinnych inicjatyw społecznych.

Aby wziąć udział w artystycznych zmaganiach, należy wykonać pracę plastyczną przedstawiającą ulubioną scenę ze Starego lub Nowego Testamentu.

Poprawiony: poniedziałek, 07 lipca 2014 08:47 Więcej…
 

Absolutorium przyznano burmistrzowi jednogłośnie

Email Drukuj PDF


absolutoriummaly26 czerwca w Miejsko –Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim odbyła się sesja absolutoryjna. Podczas posiedzenia Pan Burmistrz podsumował 2013r., przedstawiając w formie prezentacji multimedialnej najważniejsze dokonania minionego roku. Następnie radni przyjęli sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kosów Lacki za rok 2013. Uwieńczeniem obrad było jednogłośne udzielenie absolutorium burmistrzowi Kosowa Lackiego- Janowi Słomiakowi z tytułu wykonania budżetu Gminy Kosów Lacki za 2013 rok.
Oprócz dokumentów o charakterze finansowym, podjęto również uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Kosów Lacki do realizacji partnerskiego projektu systemowego pn.„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -Moja przyszłość”, a także ustalono plan sieci oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki.
Na zaproszenie władz Kosowa na sesji gościł  Wicedyrektor SPZOZ w Sokołowie Podlaskim - Pan Ryszard Przybylski, który poinformował zebranych o sytuacji w służbie zdrowia i planowanych zmianach w systemie świadczeń zdrowotnych w miejscowej przychodni przy ul.Kościelnej w Kosowie Lackim.  Pan Dyrektor nadmienił, że decyzją Narodowego Funduszu Zdrowia od lipca b.r. nie będą finansowane świadczenia w zakresie chirurgii i ginekologii.  Dzięki usilnym staraniom  władz szpitala i samorządu w Kosowie, udało się wynegocjować działalność gabinetu rehabilitacji, który w  obecnym kształcie będzie póki co funkcjonował do końca roku.

Poprawiony: czwartek, 03 lipca 2014 14:33
 

Regionalne Prezentacje Kultury Podlaskiej „Młodzi Twórcy i Tradycje”

Email Drukuj PDF

dsc0891729 czerwca 2014r. na stadionie sportowym „Kosovia” w Kosowie Lackim odbyły się Regionalne Prezentacje Kultury Podlaskiej „Młodzi Twórcy i Tradycje”, realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. Przegląd miał na celu ukazanie mieszkańcom regionu różnych dziedzin kultury ludowej poprzez śpiew, taniec, obrzędy, rękodzieło ludowe oraz rozwijanie aktywności społeczności lokalnej.
Na wstępie Burmistrz Miasta i Gminy Jan Słomiak przywitał przybyłych gości, m.in: p. Janinę Ewę Orzełowską – członka Zarządu Województwa Mazowieckiego, p. Andrzeja Tołłoczko – doradcę Wojewody Mazowieckiego, p. Tadeusza Mroza - członka Zarządu Powiatu Sokołowskiego,
 p. Krystynę Mikołajczuk – Bohowicz – wójt Gminy Repki, p. Krzysztofa Młyńskiego – wójta Gminy Ceranów, p. Wiktora Osika – sekretarza Gminy Sokołów Podlaski, Ks. kanonika Tomasza Pełszyka – proboszcza Parafii NNMP w Kosowie Lackim, dyrektorów instytucji, placówek oświatowych oraz wszystkich zgromadzonych.
Po oficjalnym rozpoczęciu na scenie pojawili się młodzi twórcy, którzy prezentowali dziedzictwo kulturowe i tradycje związane z Podlasiem i Mazowszem. Wśród wykonawców pojawiły się dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli: w Sterdyni, Ceranowie, Niecieczy, Telakach, Rytelach Święckich, Kosowie Lackim (łącznie 220 występujących). Ludowymi rytmami przywitała wszystkich Kapela „Sterdyniacy”, a biesiadą „Kosowski CHÓR”.

Poprawiony: czwartek, 03 lipca 2014 14:22 Więcej…
 

Nagrody dla aktywnych czytelników

Email Drukuj PDF

img 637429 czerwca na Stadionie Miejskim w Kosowie Lackim odbyły się Regionalne Prezentacje Kultury Podlaskiej "Młodzi Twórcy i Tradycje". Podczas imprezy zostały wręczone Dyplomy i upominki w postaci metalowej zakładki do książki aktywnym czytelnikom Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kosowie Lackim. Nagrodzonych obdarowali: Małgorzata Adamczyk - Kierownik Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kosowie Lackim, Ewa Jelińska - pracownik Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kosowie Lackim, Jan Słomiak  - Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki oraz Janina Ewa Orzełowska - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Poprawiony: środa, 02 lipca 2014 14:10 Więcej…
 


Strona 156 z 188
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama