Strona Główna
Aktualności

Zaproszenie 2 i 3 maja

Email Drukuj PDF

plakatswietamajowe

 

Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych

Email Drukuj PDF

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

Z DNIA 23 KWIETNIA 2014r.

 

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112) podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych uchwałą Nr XXXI/189/2014 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 marca 2014r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014r., poz. 4036), w których w dniu 25 maja 2014r. przeprowadzone będzie głosowanie w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.                                                              

 

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Albinów, Henrysin, Jakubiki, Kosów Hulidów, Kosów Lacki ulice: Daleka, Dolna, Graniczna, Kościelna, Krótka, Kwiatowa, Łąkowa, Mała, Mazowiecka, Młynarska, Nurska, Pańska, Piękna, Podmiejska, Powstańców, Radosna,   Sadowa, Słoneczna, Sokołowska, Spokojna, Sportowa, Szkolna, Wiejska, Wiosenna, Wolności, Wąska, Targowa, Zacisze, Krupy, Łomna, Nowa Wieś, Tosie

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury

Kosów Lacki

ul. Słoneczna 4

2

Kosów Lacki ulice: Armii Krajowej, Boczna, Cicha, Długa , Energetyczna, Grabniak ,Gutowska, Jasna, Kolejowa, Leśna, Małkińska, Mostowa, Nadrzeczna, Nowa, Ogrodowa, Parkowa, Piaskowa, Polna, Przemysłowa, Składowa, Spacerowa, Towarowa, Wesoła, Węgrowska, Wiatraczna, Wspólna, Zachodnia, Źródlana,

Publiczna

Szkoła Podstawowa

Kosów Lacki

ul. Polna 1

3

Dębe, Guty, Kosów Ruski, Nowa Maliszewa, Stara Maliszewa, Wólka Dolna, Wólka Okrąglik

Publiczne Gimnazjum                 Kosów Lacki                                             ul. Armii Krajowej 6

4

Telaki

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kosowie Lackim

Filia Telaki Nr 84

5

Buczyn Dworski, Buczyn Szlachecki, Dybów, Grzymały, Kutyski ,Nowy Buczyn,

Sągole, Wyszomierz

Remiza OSP

Dybów

Nr 36

6

Chruszczewka Szlachecka, Chruszczewka Włościańska, Trzciniec Duży, Trzciniec Mały, Żochy

Świetlica wiejska                       Trzciniec Duży

Nr 31 B

7

Bojary, Rytele Święckie

Publiczna Szkoła Podstawowa                     Rytele Święckie    

Nr 111

Lokal do głosowania dla osób niepełnosprawnych znajduje się w :

žMiejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Kosowie Lackim, ul. Słoneczna 4;

žPubliczne Gimnazjum w Kosowie Lackim, ul. Armii Krajowej 6;

žPubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie Lackim Filia Telaki Nr 84.

Lokal do głosowania korespondencyjnego: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kosowie Lackim ul. Słoneczna 4.

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 25 maja 2014r. w godz. 700 – 2100.

                                                                                                        Burmistrz Miasta i Gminy

         /-/ Jan Słomiak

Poprawiony: poniedziałek, 28 kwietnia 2014 11:34
 

Dzień Ziemi 2014

Email Drukuj PDF

plakat manifest 2014

 

Karty zgłoszeniowe do konkursów dostępne pod adresem http://kosowlacki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=299:kosowski-manifest-z-okazji-dnia-ziemi&catid=65:mgok&Itemid=97

 

Zaproszenie na sesję XXXII

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki w dniu  28 kwietnia 2014r.

o godz.13°° w Miejsko -Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4.Zapytania mieszkańców gminy.

5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6.Informacja o realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  na lata 2009-2015.

7.Ocena zasobów pomocy społecznej.

8.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi    za 2013 rok.

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu w wykonywaniu zadań na drogach powiatowych w gminie Kosów Lacki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kosowie Lackim.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2014-2020.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok   2014.

13.Informacja o działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w 2013 roku.

14.Informacja o działalności Posterunku Policji w Kosowie Lackim w 2013 roku.

15.Wręczenie nagrody Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki.

16.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

17.Sprawy różne.

18.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

19.Zamknięcie obrad.                                                  

                                                                                      Przewodniczący

                                                                                   Rady Miasta i Gminy

 

                                                                                    Stanisław Kuziak              

Poprawiony: środa, 23 kwietnia 2014 21:38
 


Strona 151 z 179
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama