Strona Główna
Aktualności

Azbest 2014

Email Drukuj PDF

logo11jwfosigw

,, Odbiór, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych z terenu Gminy Kosów Lacki dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji, w kwocie 13.500,00zł"

 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Email Drukuj PDF


Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Kosów Lacki
do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015, zamieszczonego
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

Konsultacje odbędą się w następujących formach:

- bezpośrednie, otwarte spotkanie w dniu 3 listopada 2014r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2,

- wyrażenie opinii o projekcie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

Opinie o projekcie można zgłaszać drogą e-mailową na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2,
08-330 Kosów Lacki, osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki oraz osobiście podczas spotkania w dniu 3 listopada 2014r.

Termin konsultacji wyznaczony został od 22.10.2014r. do 03.11.2014r.

Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialny jest Wydział Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich.

Kontakt: tel. 25 7879105, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

Poprawiony: czwartek, 23 października 2014 12:37 Więcej…
 

Zaproszenie na sesję XXXVIII

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki w dniu   24 października  2014r. o godz.9 °° która odbędzie się w Miejsko -Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4.Zapytania mieszkańców gminy.

5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6.Informacja Burmistrza o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.

7.Informacja Przewodniczącego Rady o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych.

8.Informacja Burmistrza o realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu   i egzaminów w roku szkolnym 2013/2014.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Kosów Lacki.

10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych.

11.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2014.

13.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.  

14.Sprawy różne.

15.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.  

16.Zamknięcie obrad.

                                                                                        Przewodniczący

                                                                                     Rady Miasta i Gminy

                         Stanisław Kuziak                  

 

Wernisaż wystawy Adama Borowego Malarstwo

Email Drukuj PDF

img 3727W niedzielne popołudnie 28 września Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kosowie Lackim wypełnił się liczną publicznością, która przyszła wziąć udział w otwarciu wystawy Adama Borowego zatytułowanej Malarstwo. Wernisaż był ostatnim punktem kosowskich obchodów 400. rocznicy śmierci El Greco i 50. rocznicy odnalezienia obrazu Ekstaza św. Franciszka w Kosowie Lackim. Towarzyszył mu znakomity koncert Kamila Niedziałka z Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie występującego pod nazwą Milito. Wśród gości byli przedstawiciele władz samorządowych i kościelnych oraz przedstawiciele jednostek kulturalnych.


Adam Borowy – absolwent znanego i cieszącego się renomą Liceum Plastycznego w Nałęczowie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na co dzień jest nauczycielem kosowskiego gimnazjum. Praca pozwala mu na łącznie pasji z życiem zawodowym: naucza plastyki, a twarze jego uczniów stają się niekiedy inspiracjami dla postaci tworzonych na płótnie.

Publiczności ujawnił się po raz pierwszy w roku 1999, kiedy to brał udział w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Fundację Artbarbakan w Warszawie. Tam też wielokrotnie prezentował swe prace na ekspozycjach zbiorowych. W roku 2014 w stołecznej galerii N69, której również patronuje Fundacja Artbarbakan miał swoją pierwszą dużą wystawę indywidualną.

Malarstwo Adama Borowego jest niezwykłe. Prof. Antoni Czyż, który także był gościem kosowskich obchodów roku El Greco, a przy tej okazji napisał tekst do katalogu wystawy ukazuje malarza jako osobowość w pełni ukształtowaną artystycznie, z wytworzonym już idiomem stylu. Od razu też widać, że w centrum zainteresowania stoi tu człowiek – zarówno jego twarz (indywidualność, niepowtarzalność), jak i życie wewnętrzne. „Wędrówka ku wnętrzu zdaje się znaczyć istotę sztuki Adama Borowego, ujętej jako opowieść o świecie wysnutym z marzenia, o wędrówce życia ludzkiego i o własnym olśnieniu egzystencją” - pisał prof. Antoni Czyż.

Wystawa potrwa do 26 października. Towarzyszy jej obszerny katalog prezentujący obrazy artysty oraz pokrótce omawiające je wypowiedzi wspomnianego już Antoniego Czyża i Artura Ziontka.


Tekst - Artur Ziontek

Foto - Ignacy Redesiuk

Poprawiony: poniedziałek, 06 października 2014 12:47 Więcej…
 


Strona 151 z 188
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama