Strona Główna
Aktualności

Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi

Email Drukuj PDF

Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

 

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

 

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/208/2010 Rady Miasta
i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010r. Nr 201,
poz. 5789) poprzez wykorzystanie formy konsultacji w postaci bezpośredniego, otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz wyrażenia opinii o projekcie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy Kosów Lacki.

 

Konsultacje odbyły się w dniach od 22 października 2014r. do 3 listopada 2014r.

Nie zgłoszono żadnych uwag i opinii.

 

Sesja listopad

Email Drukuj PDF

Na podstawie §38 ust.1 Statutu Miasta i Gminy zwołuję sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki na dzień   10 listopada  2014r. o godz.11ºº w Miejsko -Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4.Zapytania mieszkańców gminy.

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

6.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej  do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kosów Lacki na 2015 rok.

7.Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej.

8.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu w wykonywaniu zadań na drogach powiatowych w gminie Kosów Lacki.

9.Informacja Burmistrza z ewaluacji Programu Rozwoju Lokalnego, Wieloletniej Prognozy Inwestycyjnej i Strategii Rozwoju Gminy oraz o stanie realizacji inwestycji infrastrukturalnych.

10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.                                                                                  
11.Sprawy różne.

12.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

13.Zamknięcie obrad.

                                                                                       Przewodniczący

                                                                                     Rady Miasta i Gminy

                         Stanisław Kuziak  

 

5. edycja projektu edukacyjnego Jesteśmy Razem

Email Drukuj PDF
 

aimg 196721 października przedstawiciele władz Polski i Izraela, licealiści z obydwu krajów oraz polscy samorządowcy po raz piąty spotkali się, aby uczcić pamięć pomordowanych w obozie zagłady w Treblince. Oficjalną ceremonię poprzedziły warsztaty edukacyjne dla młodzieży oraz panel dyskusyjny z udziałem samorządowców poświęcony Janowi Karskiemu i jego działalności.

We wtorek o godz. 15.30 minutą ciszy rozpoczęły się tegoroczne uroczystości przy pomniku głównym na terenie byłego obozu zagłady w Treblince. Już po raz piąty Polacy i Izraelczycy spotkali się w tym miejscu, aby wspólnie oddać hołd zamordowanym w obozie. W tym roku zostały upamiętnione zapomniane ofiary Zagłady – mniejszość romska, która zginęła w Treblince. Podczas uroczystości głos zabrała nowo mianowana ambasador Izraela w Polsce Anna Azari. 6 symbolicznych zniczy, będących przypomnieniem 6 milionów ofiar holokaustu, zapalili: Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki; Włodzimierz Paszyński, zastępca prezydenta m.st. Warszawy; Anna Azari, ambasador Izraela w Polsce; Dany Rosner, dyrektor departamentu młodzieży i społeczeństwa Ministerstwa Edukacji Izraela; ocalona Hana Malisdorf oraz młodzież z Izraela i Polski.

Zdjęcia z uroczystości dostępnepod linkiem

Poprawiony: środa, 22 października 2014 11:06 Więcej…
 

Wypadek na drodze wojewódzkiej 627 w miejscowości Telaki

Email Drukuj PDF

img 2026n - kopiaOkoło godziny 9:30 w miejscowości Telki doszło do wypadku. Na zakręcie drogi wojewódzkiej 627 w miejscowości Telaki wypadł z jezdni samochód ciężarowy.

 

wiecej zdjęć z miejsca zdarzenia

Poprawiony: środa, 22 października 2014 10:23 Więcej…
 


Strona 145 z 183
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama