Strona Główna
Aktualności

Zaproszenie na sesję XXXVIII

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki w dniu   24 października  2014r. o godz.9 °° która odbędzie się w Miejsko -Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4.Zapytania mieszkańców gminy.

5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6.Informacja Burmistrza o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.

7.Informacja Przewodniczącego Rady o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych.

8.Informacja Burmistrza o realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu   i egzaminów w roku szkolnym 2013/2014.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Kosów Lacki.

10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych.

11.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2014.

13.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.  

14.Sprawy różne.

15.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.  

16.Zamknięcie obrad.

                                                                                        Przewodniczący

                                                                                     Rady Miasta i Gminy

                         Stanisław Kuziak                  

 

Wernisaż wystawy Adama Borowego Malarstwo

Email Drukuj PDF

img 3727W niedzielne popołudnie 28 września Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kosowie Lackim wypełnił się liczną publicznością, która przyszła wziąć udział w otwarciu wystawy Adama Borowego zatytułowanej Malarstwo. Wernisaż był ostatnim punktem kosowskich obchodów 400. rocznicy śmierci El Greco i 50. rocznicy odnalezienia obrazu Ekstaza św. Franciszka w Kosowie Lackim. Towarzyszył mu znakomity koncert Kamila Niedziałka z Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie występującego pod nazwą Milito. Wśród gości byli przedstawiciele władz samorządowych i kościelnych oraz przedstawiciele jednostek kulturalnych.


Adam Borowy – absolwent znanego i cieszącego się renomą Liceum Plastycznego w Nałęczowie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na co dzień jest nauczycielem kosowskiego gimnazjum. Praca pozwala mu na łącznie pasji z życiem zawodowym: naucza plastyki, a twarze jego uczniów stają się niekiedy inspiracjami dla postaci tworzonych na płótnie.

Publiczności ujawnił się po raz pierwszy w roku 1999, kiedy to brał udział w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Fundację Artbarbakan w Warszawie. Tam też wielokrotnie prezentował swe prace na ekspozycjach zbiorowych. W roku 2014 w stołecznej galerii N69, której również patronuje Fundacja Artbarbakan miał swoją pierwszą dużą wystawę indywidualną.

Malarstwo Adama Borowego jest niezwykłe. Prof. Antoni Czyż, który także był gościem kosowskich obchodów roku El Greco, a przy tej okazji napisał tekst do katalogu wystawy ukazuje malarza jako osobowość w pełni ukształtowaną artystycznie, z wytworzonym już idiomem stylu. Od razu też widać, że w centrum zainteresowania stoi tu człowiek – zarówno jego twarz (indywidualność, niepowtarzalność), jak i życie wewnętrzne. „Wędrówka ku wnętrzu zdaje się znaczyć istotę sztuki Adama Borowego, ujętej jako opowieść o świecie wysnutym z marzenia, o wędrówce życia ludzkiego i o własnym olśnieniu egzystencją” - pisał prof. Antoni Czyż.

Wystawa potrwa do 26 października. Towarzyszy jej obszerny katalog prezentujący obrazy artysty oraz pokrótce omawiające je wypowiedzi wspomnianego już Antoniego Czyża i Artura Ziontka.


Tekst - Artur Ziontek

Foto - Ignacy Redesiuk

Poprawiony: poniedziałek, 06 października 2014 12:47 Więcej…
 

120 lecie OSP Kosów Lacki

Email Drukuj PDF


stronagazetaimg 124721 września miały miejsce obchody 120-rocznicy działalności OSP w Kosowie Lackim. Ceremonia rozpoczęła się przemarszem jednostek OSP, na czele z orkiestrą  z PSP  w Sokołowie Podlaskim, do  kościoła, gdzie odprawiono  mszę świętą w intencji strażaków.  Dalsze obchody  odbywały się już na placu przed strażnicą w Kosowie.  W uroczystościach udział wzięli m.in.: Senator Rzeczypospolitej Polskiej – P.Waldemar Kraska, Poseł na Sejm RP - Krzysztof Wawrzyniec Borkowski,  Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego – P. Janina Ewa Orzełowska, W-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSPRP- P. Stefan Todorski, Starosta Powiatu Sokołowskiego –P. Leszek Iwaniuk, Przewodniczący Rady Powiatu –P. Andrzej Minarczuk, Komendant Komendy Powiatowej PSP – starszy brygadier Roman Malinowski, Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej PSP – starszy brygadier Tomasz Wilk; przedstawiciele samorządów gmin, Policji, zaprzyjaźnionych jednostek OSP z powiatu sokołowskiego.
Jubileusz  był okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych druhów. Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali:
Grzegorz Żochowski, Grzegorz Maliszewski, Mariusz Tomczuk, Andrzej Wojtczuk, Ewa Nermer.
Srebrne medale powędrowały do: Małgorzaty Wojtczuk, Hanny Ratyńskiej, Mariusza Wasika, Krzysztofa Kurowickiego. Z kolei brązowym medalem udekorowani zostali: Aneta Rojek, Maciej Stański, Artur Augustyniak, Konrad Jarosiński, Witold Dmowski, Łukasz Gulski, Agnieszka Wojtczuk, Justyna Litwińczuk, Emilia Marciniak, Agnieszka Michalak, Anna Pawlicka, Magdalena Dybowska, Jacek Litwińczuk, Jan Słomiak, Ewa Arciechowska, Andrzej Badura, Andrzej Mróz, Andrzej Grabowski, Sylwester Grabowski, Artur Adamczyk.  
Wszystkim  osobom zaangażowanym w przygotowanie obchodów  serdecznie dziękujemy, a naszym strażakom życzymy  uznania społecznego i  bezpiecznych powrotów do domu z każdej akcji.

Poprawiony: poniedziałek, 22 września 2014 14:06 Więcej…
 

Szkółka Szachowa

Email Drukuj PDF

plakat szachy

m-gok

 


Strona 139 z 176
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama