Strona Główna
Aktualności

Otwarcie placu zabaw

Email Drukuj PDF

dsc00175W dniu 16 sierpnia 2014 roku o godz. 14.00 nastąpiło oficjalne otwarcie placu zabaw przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim. Było to miłe spotkanie integrujące lokalną społeczność, a także pokazujące, jak duże znaczenie dla mieszkańców ma realizacja tego typu inwestycji. Utworzenie placu zabaw to dla dzieci nowa strefa aktywnej zabawy, dla opiekunów zaś miejsce na chwilę relaksu. Na uroczystość przybyli: Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki p. Jan Słomiak, Zastępca Burmistrza p. Longina Oleszczuk, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki p. Stanisław Kuziak, Wikariusz z Parafii p. w. NNMP w Kosowie Lackim Ks. Karol Biegluk, Sekretarz Gminy Kosów Lacki p. Daniela Prokopczuk, Kierownik Publicznej Biblioteki p. Małgorzata Adamczyk, oraz licznie przybyli mieszkańcy miasta i gminy Kosów Lacki, rodzice, babcie, dziadkowie ze swoimi pociechami. Gościem specjalnym imprezy była AKADEMIA MŁODEGO PIŁKARZA GOOL – młodzi adepci futbolu wraz z profesjonalną kadrą Trenerów, stacjonujący w Kosowie Lackim na obozie sportowym, którzy zaprezentowali trening pokazowy dla młodszych dzieci na dedykowanym sprzęcie sportowym. Wszystkich zebranych witał Burmistrz Miasta i Gminy p. Jan Słomiak wespół z administratorką obiektu dyrektor MGOK p. Ewą Rutkowską, która podkreśliła, że tak niewiele trzeba, aby sprawić najmłodszym radość, aby spełniło się ich wielkie marzenie. To dzięki pomocy Pana Burmistrza i przychylności Rady Miasta i Gminy, dzieci z Kosowa Lackiego i okolic mają gdzie miło i bezpiecznie spędzać wolny czas. Pani dyrektor bardzo gorąco podziękowała wszystkim zaangażowanym w dzieło utworzenia placu zabaw, a dzieciom życzyła, by ten plac służył długo i bezpiecznie. Następnie głos zabrał Pan Burmistrz, który w krótkim przemówieniu zaznaczył, że plac zabaw został sfinansowany ze środków własnych Gminy, z satysfakcją dodał, że dzięki dobrej współpracy Urzędu, Rady Miasta i Gminy wychodząc naprzeciw lokalnym potrzebom udało zrealizować się kolejne zadanie. Podkreślił również, że plac zabaw jest dostępny dla wszystkich dzieci, spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa, a cały obiekt objęty jest monitoringiem miejskim. Po krótkim przemówieniu dokonano przecięcia wstęgi, przez obecnych gości i najmłodszych odbiorców. Kolejnym etapem uroczystości była wspólna modlitwa i poświęcenie obiektu przez Ks. Karola Biegluka. Po części oficjalnej nadszedł czas na atrakcje, których tego dnia nie zabrało. Na miejscu zaplanowano gry i zabawy dla najmłodszych uczestników oraz ich opiekunów a nad całością czuwali organizatorzy. Najmłodszym pociechom rozdawano kolorowe baloniki i lizaki. Obecni na imprezie mogli zjeść pyszne hot-dogi oraz poczęstować się napojami i jabłkami.

Realizacja powyższego zadania przyczyniła się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu przez najmłodszych mieszkańców Miasta i Gminy Kosów Lacki. Dzięki nowo powstałemu placu zabaw maluchy w centrum miasta zyskały piękne miejsce do zabawy i integracji. Profesjonalny, ogólnodostępny plac zabaw to kolejny wielki krok w rozwoju naszej miejscowości.

Poprawiony: wtorek, 19 sierpnia 2014 07:42 Więcej…
 

Akademia Młodego Piłkarza

Email Drukuj PDF

logo 2011Akademia Młodego Piłkarza GOOL to szkółka piłkarska mająca za zadanie nauczyć młodego adepta futbolu wszystkich elementów techniki piłkarskiej, anatomii gry oraz zasad obowiązujących na boisku, ze szczególnym uwzględnieniem zasad Fair Play – zapewniamy treningi przez zabawę oraz edukację przez sport – to wszystko tylko w naszej Akademii – zarażamy pasją do piłki nożnej !
AMP GOOL – przyciąga całe rodziny  przed dedykowany program “Aktywny Rodzic” w którym to środowisko rodzicielskie aktywnie włącza się w struktury Akademii i jest jej najwierniejszym fanem !
Chcesz wiedzieć więcej i dołączyć do Akademii w Kosowie Lackim lub innych naszych lokalizacjach wejdź na stronę www.ampgool.pl lub zadzwoń i zapisz się ! 666-111-774
 AMP zaprezentuje swoje talenty podczas oficjalnego  otwarcia placu zabaw przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim w dniu 16 sierpnia 2014r.
Zapraszamy do treningu pokazowego wszystkie dzieci w wieku od 4 do 9 lat.
Nasza profesjonalna kadra Trenerów przeprowadzi pokazowe zajęcia dla tej grupy wiekowej na dedykowanym sprzęcie sportowym !
Do zobaczenia w najbliższą sobotę !

Poprawiony: czwartek, 14 sierpnia 2014 14:04 Więcej…
 

Ogłoszenie o zmianie terminu przyjmowania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym

Email Drukuj PDF


Gmina Kosów Lacki informuje , że w związku z pomyłką w załączniku do Ogłoszenia o dialogu technicznym polegającą na wskazaniu niewłaściwej ilości ścieków przewidywanej do oczyszczenia w Miejskiej oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim, wydłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym do dnia 22 sierpnia 2014 r. godz. 10.00 . W załączeniu poprawiony załącznik Miejska oczyszczalnia ścieków w Kosowie Lackim.


POPRAWIONY ZAŁĄCZNIK


ogłoszenie o zmianie terminu

Poprawiony: poniedziałek, 11 sierpnia 2014 20:12
 

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

Email Drukuj PDF

Gmina Kosów Lacki – zapraszający - zamierza przeprowadzić dialog techniczny poprzedzający przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji - Miejska oczyszczalnia ścieków w Kosowie Lackim .

1. Celem dialogu technicznego jest:

- pozyskanie przez Zapraszającego informacji o dostępnych na rynku rozwiązaniach technicznych i technologicznych stosowanych w oczyszczalniach ścieków komunalnych dostosowanych do odbierania i oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych (w ilości i o parametrach opisanych w załączniku nr 1 do ogłoszenia) w celu podjęcia optymalnej decyzji co do określonej technologii adekwatnej do potrzeb i możliwości finansowych

- pozyskanie wiedzy o ekonomice poszczególnych rozwiązań techniczno technologicznych,

- uzyskania informacji pozwalających na sporządzenie kompletnego opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego opracowania założeń techniczno-ekonomicznych oraz poprawnej i adekwatnej do swoich potrzeb dokumentacji przetargowej.

- uzyskanie wiedzy o szacunkowych kosztach wykonania dokumentacji projektowej oraz

- szacunkowych kosztach budowy oczyszczalni ścieków dostosowanej do potrzeb gminy    Kosów Lacki

- pozyskanie wiedzy o możliwościach poszerzenia kryteriów oceny ofert na wykonanie dokumentacji projektowej poza kryterium cena 100%

Poprawiony: czwartek, 07 sierpnia 2014 13:38 Więcej…
 


Strona 135 z 169
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama