Strona Główna
Aktualności

Podpisanie umowy na dofinansowanie remontu M-GOK

Email Drukuj PDF

Remont budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim i stworzenie systemu e-informacji kulturalnej to głòwne założenia projektu, który otrzyma ponad 600 tys. zł dofinansowania z RPO WM 2007-2013. Umowę na unijne dofinansowanie podpisali dzisiaj, 4 marca Marszałek Janina Ewa Orzełowska, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc, Burmistrz Kosowa Jan Słomiak i Skarbnik Miasta i Gminy Anna Żołnicka.


Zarząd województwa mazowieckiego już w ubiegłym roku podjął decyzję o dofinansowaniu 16 projektów dotyczących wykorzystania walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. Całkowita wartość wybranych inwestycji wynosi blisko 14,5 mln zł, a unijne dofinansowanie to kwota przeszło 9,7 mln zł. Wnioskodawcy mogli ubiegać się o dotacje m.in. na konserwację zabytków, przygotowanie ekspozycji stałych w muzeach, wyposażenie bibliotek, domów kultury oraz innych instytucji oferujących dostęp do usług kulturalnych. Wśród wybranych projektów znalazł się również ten z gminy Kosów Lacki "Poprawa jakości oferty kulturalnej i promocja dziedzictwa kulturowego regionu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultyury w Kosowie Lackim".

Więcej zdjęć

Źródło: podlasie24.pl

Poprawiony: piątek, 06 marca 2015 13:35
 

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Email Drukuj PDF

Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały
w sprawie
określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego
do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 

 

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Więcej…
 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro Odbiór i utylizacja płyt azbestowo cementowych z terenu gminy Kosów Lacki

Email Drukuj PDF

FN.3226.22.2015                                                                     Kosów Lacki, dn. 19.02.2015 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej   30 000 euro

N.3226.22.2015 Kosów Lacki, dn. 19.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

I. Zamawiający

 

Gmina Kosów Lacki

08-330 Kosów Lacki

ul. Kolejowa 2

woj. mazowieckie

Tel.25 787 91 05   fax. 25 737 90 38

www.kosowlacki.pl

adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

II. Opis przedmiotu zamówienia.

1.Przedmiot zamówienia : Odbiór i utylizacja płyt azbestowo cementowych z terenu gminy Kosów Lacki

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na :

Zebraniu wyrobów zawierających azbest , pochodzących z demontażu pokryć dachowych, złożonych na posesjach zlokalizowanych na terenie gminy Kosów Lacki, ich transporcie  i utylizacji.

Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia w ramach realizacji zamówienia wynosi ok.7 630 m2, Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 


Strona 124 z 169
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama