Strona Główna
Aktualności

MIAS MAZOWSZE 2019

Email Drukuj PDF

Gmina Kosów Lacki otrzymała dofinansowanie do  5wniosków o pomoc finansową z budżetu województwa mazowieckiego w 2019 r. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „MIAS MAZOWSZE 2019” na zadania pn.:

1. „Remont świetlicy wiejskiej w Jakubikach”

2. „Remont świetlicy wiejskiej w Żochach”

3. „Remont świetlicy wiejskiej w Grzymałach”

4. „Remont świetlicy wiejskiej w Sągolach”

5. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Starej Maliszewie”

 

3 lipca umowy w tej sprawie podpisali Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska – członkinie zarządu województwa mazowieckiego oraz Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki - Jan Słomiak i Zastępca Skarbnika - Elżbieta Kazimierczuk. Podczas podpisywania umów byli obecni także przedstawiciele sołectw. 

Więcej…
 

Kosowskie Lato 2019

Email Drukuj PDF

 

Absolutorium za 2018 r.

Email Drukuj PDF

Na Sesji Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki nr VIII 28 czerwca Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki - Jan Słomiak otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2018r. 

Radni głosowali jednogłośnie za udzieleniem absolutorium. 

Zdjęcia z sesji 

link do transmisji 

 

„MALUCH+”

Email Drukuj PDF

Trwają prace budowlano-remontowe w budynku Szkoły Podstawowej
w Kosowie Lackim, których celem jest przygotowanie pomieszczeń pod działalność Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim. Dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu  „MALUCH+”  powstanie 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku od 1 do 3 roku życia. Klub dziecięcy rozpocznie swoją działalność 1 października 2019r.  i będzie czynny w godzinach od 6:30 do 16:30. Rekrutacja dzieci do Klubu dziecięcego rozpocznie się w lipcu 2019r. Dokładne terminy rekrutacji zostaną podane na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

Poprawiony: poniedziałek, 01 lipca 2019 09:46
 


Strona 11 z 183
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama