Strona Główna
Aktualności

Maluch +

Email Drukuj PDF

 

Gmina Kosów Lacki  pozyskała  480 tys. zł na utworzenie w 2019r. Klubu dziecięcego w Kosowie Lackim. Dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „MALUCH+” powstanie 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku od 1 do 3 roku życia. Klub dziecięcy rozpocznie swoją działalność
1 września 2019r. Nowa placówka będzie funkcjonowała w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Polnej 1.Koszt całkowity inwestycji to prawie 600 tys. zł, pozostała kwota będzie pochodzić z budżetu Gminy Kosów Lacki.

 

Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"2019

Email Drukuj PDF

 

Informacja dowody osobiste

Email Drukuj PDF

WAŻNA INFORMACJA


             W związku z wdrożeniem dowodów z warstwą elektroniczną, w dniach 1 – 3 marca 2019 r. nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych.

 

Oznacza to, że w tych dniach nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących dowodu osobistego.

 

Ogłoszenie przetarg na sprzedaż nieruchomości Rytele Święckie

Email Drukuj PDF

ZARZĄDZENIE

Nr 5/2019

 

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

będącej własnością Gminy Kosów Lacki

           Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /jedn. tekst. Dz. U. z 2018r., poz. 994/, art. 28 , art. 37 ust.1, art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U z 2018r. poz. 2204 z późn.zm./, § 3 ust.1, § 6, § 8 ust.1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /tekst jedn. Dz. U z 2014r., poz. 1490/ zarządza się co następuje:

§ 1

 

  1. 1.Ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Kosów Lacki, stanowiącej działkę gruntu położną w obrębie wsi Rytele Święckie gm. Kosów Lacki oznaczoną nr ewid. 237 o powierzchni 0,85 ha .
  2. 2.Zatwierdzam ogłoszenie o przetargu, które stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
  3. 3.Regulamin przetargu, stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2

 

     Odpowiedzialnym za wykonanie Zarządzenia czynię Kierownika Wydziału Rozwoju Gospodarczego.

§ 3

 

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                          

 

 

 

           BURMISTRZ

 

           Jan Słomiak

PLIKI DO POBRANIA

 


Strona 11 z 169
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama