Strona Główna
Aktualności

Zarządzenie 27/2018

Email Drukuj PDF

ZARZĄDZENIE NR 27/2018

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

z dnia 28 sierpnia 2018r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom gminy Kosów Lacki

Na podstawie art.5 a w związku z art.35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                          o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018r. poz. 944 z późn.zm.) oraz §1 uchwały                                    Nr XXVII/166/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kosów Lacki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r. poz.12 374) zarządzam, co następuje:

Poprawiony: środa, 29 sierpnia 2018 12:58 Więcej…
 

OBWIESZCZENIE obwody

Email Drukuj PDF

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 27 sierpnia 2018 roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

 

Poprawiony: poniedziałek, 27 sierpnia 2018 08:55 Więcej…
 

OBWIESZCZENIE okręgi

Email Drukuj PDF

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 27 sierpnia 2018 roku

 

 

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kosowie Lackim w wyborach do Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

 

Poprawiony: poniedziałek, 27 sierpnia 2018 08:55 Więcej…
 

Komunikat meteo

Email Drukuj PDF

W dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych i wieczornych mogą wystąpić na terenie Gminy burze z gradem.

 


Strona 11 z 144
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama