Strona Główna
Aktualności

Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia i e-wnioski

Email Drukuj PDF

 

 https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/Loga_ARiMR/Niebieskie_Logo/2020/logo_ARiMR_niebieskie_w_krzywych_A.jpgW tym roku rolnicy po raz trzeci składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet. Utrzymana została także możliwość złożenia papierowego oświadczenia potwierdzającego brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.

Przyjmowanie oświadczeń rozpoczęło się 2 marca 2020 r.  Rolnicy mają czas na ich dostarczenie do ARiMR do 15 kwietnia 2020 r. Do piątku 27 marca do Agencji wpłynęło 74 138 oświadczeń potwierdzających brak zmian we wniosku o dopłaty. 

Z powodu epidemii koronawirusa biura powiatowe ARiMR zostały zamknięte dla interesantów. Dlatego też oświadczenia można przekazywać w następujący sposób: pozostawić we wrzutni lub urnie umieszonej przy wejściu do biura powiatowego, wysłać pocztą czy złożyć poprzez platformę ePUAP. Można również przesłać zeskanowane dokumenty za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy biura powiatowego, a oryginał oświadczenia dostarczyć do Agencji w terminie późniejszym. Jest jeszcze inna dostępna ścieżka: rolnicy uprawnieni do złożenia oświadczenia mogą zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i złożyć wniosek przez internet.

15 marca 2020 r. ruszyło przyjmowanie wniosków o dopłaty drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Do piątku 27 marca w ARiMR zarejestrowano 55 555 e-wniosków. 

 

Informacja przedszkole

Email Drukuj PDF

GMINNE PRZEDSZKOLE W KOSOWIE LACKIM

Drodzy Rodzice, Opiekunowie!

Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja w jakiej wszyscy się znaleźliśmy jest nowa i trudna…
Wiemy, że nie jest łatwo zapewnić dzieciom atrakcje przez cały dzień, a część z Państwa musi pracować – tym trudniej jest uatrakcyjnić pobyt dziecku w domu…
Dlatego Nauczyciele i Dyrekcja Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim postanowili przesyłać Państwu propozycje na spędzenie czasu z dziećmi.
Prezentowane przez nas zabawy, zajęcia są tylko propozycją – nie ma konieczności uzupełniania kart pracy, i wykonywania zadań jeżeli nie mają Państwo na to czasu i siły…
Chodzi nam tylko o podpowiedzi, jakich możemy Państwu udzielić – by milej i szybciej upłynął czas spędzony z dziećmi w domu!!! Na potrzeby zaistniałej sytuacji założyłyśmy fanpage na fb i zapraszamy do korzystania z zamieszczanych tam propozycji, będziemy starali się podsyłać Państwu materiały, propozycje zajęć, zabaw z dziećmi, zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Aby przejść do naszej strony na Facebooku skopiuj do wyszukiwarki poniższy link:

https://www.facebook.com/gminne.przedszkole.w.kosowie.lackim/

Ponadto telewizja udostępniła dla dzieci szereg interesujących pozycji, które możecie Państwo znaleźć na stronie:
Pasma edukacyjne dla dzieci

Życzymy zdrówka i w razie wątpliwości, pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Pozdrawiamy Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy z Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim.

 

Deklaracja dostępności

Email Drukuj PDF

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki .

•           Data publikacji strony internetowej: 2012-03-01

•           Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2012-03-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

•           Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki nie posiada ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami oprócz poruszania się skrótami klawiszowymi.

Data sporządzenia deklaracji

•           Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30

•           Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

•           Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Andrzej Żołnicki, adres poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 257879105. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki mieści się w jednym budynku, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz. Przy budynku Urzędu Miasta i Gminy wydzielone zostało miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Toalety wewnątrz budynków nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Aplikacje mobilne

•           brak

 

INFORMACJA DOTYCZACA REKRUTACJI DZIECI DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA I KLUBU DZIECIĘCEGO W KOSOWIE LACKIM

Email Drukuj PDF

Informacja dotycząca rekrutacji do Gminnego Przedszkola

oraz Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, prosimy o przesyłanie wniosków drogą mailową:

                             Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Do uzupełnienia ewentualnych braków rodzice zostaną wezwani telefonicznie, po ustabilizowaniu sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w kraju.

Rodzice, którzy nie mają możliwości przesłania dokumentów drogą mailową mogą dostarczyć je w późniejszym terminie, prosimy jednak o zgłoszenie telefoniczne dotyczące danych dziecka i numer telefonu rodzica do kontaktu.

   Prosimy o nie przychodzenie do placówki bez wyraźnej potrzeby.

telefon do przedszkola: 25 7879041

Poprawiony: czwartek, 26 marca 2020 15:06
 


Strona 2 z 198
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama