Strona Główna
Aktualności

OGŁOSZENIE szacowanie strat spowodowanych klęską gradu, deszczu nawalnego i huraganu

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

 

              Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki informuje rolników, których gospodarstwa rolne dotknęła klęska gradu, deszczu nawalnego i huraganu w dniach od 18 do 23 czerwca 2020r. o możliwości składania wniosków o oszacowanie poniesionych strat.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, wnioski należy składać do Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki za pośrednictwem poczty, lub w zaklejonych kopertach wrzucać bezpośrednio do pojemnika znajdującego się w urzędzie przy biurze podawczym w godzinach 8.00 – 16.00.

 

Wniosek powinien zawierać wszystkie uprawy, zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie w 2020r.

Powierzchnie tych samych upraw, w których nie wystąpiły straty można dodać.

Zasiewy które dotknęła klęska należy wypisać oddzielnie dla każdego zasianego pola.

 

Termin przyjmowania wniosków do dnia 22 lipca 2020r.

 

Do wniosku należy dołączyć

  1. 1.Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok.
  2. 2.Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) / księga stada / paszporty.
  3. WNIOSEK do pobrania

 

BURMISTRZ

/-/ Jan Słomiak

Poprawiony: poniedziałek, 20 lipca 2020 07:54
 
 

Podziękowanie

Email Drukuj PDF

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki składa serdeczne podziękowania i wyrazy uznania dla funkcjonariuszy policji z Posterunku Policji w Kosowie Lackim i Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim oraz Druhów Strażaków z OSP Kosów Lacki, OSP Trzciniec Mały, OSP Łomna za zaangażowanie w poszukiwania zaginionego dziecka z naszej gminy. Dziękuję również Mieszkańcom, którzy licznie włączyli się w akcję poszukiwawczą.

Po raz kolejny swoimi działaniami dali Państwo dowód profesjonalizmu i skuteczności. Pozwoliło to na zakończenie akcji sukcesem – odnalezienie dziecka.

Zaangażowanie Polskiej Policji, Ochotniczych Straży Pożarnych i Mieszkańców na rzecz ochrony zdrowia, życia i mienia są godne najwyższego szacunku i uznania.

Dziękuję, że jesteście z nami.

 

Podpisanie umów

Email Drukuj PDF

Dnia 29 czerwca w Kosowie Lackim odbyła się uroczystość podpisania umów pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a gminami z terenu powiatu sokołowskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki Jan Słomiak podpisał z Panią Marszałek Janiną Ewą Orzełowską oraz Panią Marszałek Elżbieta Lanc łącznie 7 umów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 185 tys. zł. ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. 

Pięć spośród umów dotyczy pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020. Te zadania to:
Zakup wyposażenia do remizy OSP w Telakach,
Remont świetlicy wiejskiej w Tosiach,
Remont świetlicy wiejskiej w Trzcińcu Małym,
Remont świetlicy wiejskiej w Dębem,
Utwardzenie placu przy budynku OSP w Dybowie.

Każda z wymienionych inwestycji otrzymała po 10 tys. zł wsparcia.

Jeszcze w maju Burmistrz Jan Słomiak podpisał umowę z wykonawcą na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. nr ewid. 271/2; 271/1 na odcinku Km 0+000 do Km 0+810 położonej w miejscowości Telaki". Gminie Kosów Lacki udało się uzyskać dofinansowanie dla tego przedsięwzięcia ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zawarta z Samorządem Województwa umowa obejmuje przekazanie dofinansowania w kwocie 115 tys. zł.

Umowa w ramach instrumentu wsparcia MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2020 gwarantuje nam dofinansowanie w kwocie 20 tys. zł zadania polegającego na remoncie garażu OSP Trzciniec Mały.

Więcej…
 


Strona 2 z 208
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama