Strona Główna
Aktualności

Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Email Drukuj PDF 

Dnia 01 lutego 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021

 

Jan Słomiak – Gminny Komisarz Spisowy w  ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

 

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

 

 

 

Obecnie procedowana jest zmiana ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775 oraz z 2020 r. poz. 1486) wydłużająca czas trwania spisu
do 30 września 2021 r. (i– co za tym idzie – okres pracy rachmistrzów spisowych do 30 września 2021 r.).

 

 

 

Termin składania ofert: do 9 lutego 2021 został przesunięty do 16 lutego 2021r.

 

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 

  1. a.mieć ukończone 18 lat,
  2. b.cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  3. c.posiadaćnajmniej średnie wykształcenie,
  4. d.posługiwać się językiem polskimmowie i piśmie,
  5. e.nie być skazanym prawomocnym wyrokiemumyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Informacje ogólne:

Poprawiony: środa, 10 lutego 2021 10:54 Więcej…
 

Odbiór folii rolniczych

Email Drukuj PDF

W lutym odbędzie się odbiór odpadów z gospodarstw rolnych (folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz Big Bagi) z punktu w Kosowie Lackim. Rolnicy z terenu gminy Kosów Lacki, którzy posiadają odpady typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz Big Bagi, o wypełnienie oświadczenia do dnia 16 lutego 2021 r. Formularz należy złożyć osobiście do Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki bądź wysłać pocztą.
Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Miasta i Gminy Kosów Lacki: http://www.kosowlacki.pl/index.php…

 

Partnerstwo Razem dla Rozwoju zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Kosów Lacki do udziału w Projekcie Centrum Wsparcia Doradczego!

Email Drukuj PDF

Partnerstwo Razem dla Rozwoju zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Kosów Lacki do udziału w Projekcie Centrum Wsparcia Doradczego!

Projekt CWD Razem dla Rozwoju nabiera tempa. Po pierwszych działaniach związanych z Planem Pracy przystępujemy do zbierania kluczowych informacji, dzięki którym możliwe będzie opisanie sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru Partnerstwa Razem dla Rozwoju. Wspólnie z Państwem opracujemy solidną diagnozę i wyznaczymy kluczowe kierunki rozwoju obszaru Partnerstwa.

Prosimy o wypełnienie ankiety zbierającej opinie o gminie, w której żyjecie: usługach publicznych, które zapewnia i których potrzebujecie, jej atutach i słabościach, a także rodzajach przedsięwzięć, które chcecie, aby były w niej realizowane.

Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie trwa ok. 15 - 20 min. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.

Proszę zachęcić sąsiadów, koleżanki i kolegów z pracy oraz rodziny do udziału w ankiecie!

Ankieta jest dostępna TUTAJ - https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mfs97cttv6

 

 

Zwrot podatku akcyzowego

Email Drukuj PDF

Zwrot podatku akcyzowego
LUTY 2021
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego poprawnie wypełnione należy
złożyć w terminie:
od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r.
wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r. oraz informacją z ARiMR o dużych jednostkach przeliczeniowych bydła.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
Pieniądze wypłacane będą w terminie 1 - 30 kwietnia 2021 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Dokumenty do pobrania :

Wzór wniosku

Zestawienie faktur wersja .doc

Zestawienie faktur wersja .xls

Oświadczenie do akcyzy

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Procedura zwrotu podatku akcyzowego

 


Strona 2 z 221
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama