Strona Główna
Aktualności

Dzień Kobiet

Email Drukuj PDF

bouquet-3158348 960_720  

 
Z okazji Święta Kobiet wszystkim Paniom
składamy najserdeczniejsze życzenia,

zdrowia wszelkiej pomyślności,
życzymy aby kolejny dzień
przynosił szczęśliwe chwile,

a usmiech goscił na waszych twarzach
nie tylko w tym szczególnym dniu. 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Kosów Lacki

Jan Słomiak

oraz

Przewodniczący Rady 

Stanisław Kuziak 

Poprawiony: czwartek, 08 marca 2018 10:22
 

Ogłoszenie Burmistrza

Email Drukuj PDF

O G Ł O S Z E N I E

 

W związku z planowanym naborem wniosków na dofinansowanie wymiany pieców c.o. oraz instalacji z odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych) zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie informacyjne

w dniu 14.03.2018 (środa) o godz.16.30

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Kosowie Lackim

 

                                         Burmistrz Miasta i Gminy

                                                 /-/ Jan Słomiak

 

Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

Email Drukuj PDF

 

Nabór do przedszkola 2018r.

Email Drukuj PDF

I N F O R M A C J A
w sprawie rekrutacji do Gminnego  Przedszkola  
w Kosowie Lackim
na rok szkolny 2018/2019


Dyrektor Gminnego Przedszkola  w Kosowie Lackim    i n f o r m u j e,  że:

1. Dzieci do Gminnego Przedszkola  w Kosowie Lackim przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
Dotyczy to wyłącznie dzieci przyjmowanych po raz pierwszy do przedszkola.
Rodzice dzieci już uczęszczających  do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w tym przedszkolu.

2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka. Formularz wniosku dostępny jest w sekretariacie przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola – przedszkolekosowlacki.pl w zakładce REKRUTACJA

3. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki.

4. Dzieci zamieszkałe poza terenem gminy mogą być przyjęte do przedszkola jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dla dzieci z terenu gminy – przedszkole będzie nadal dysponować wolnymi miejscami.

5. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria z odpowiadającą im określoną liczbą punktów.

Poprawiony: poniedziałek, 26 lutego 2018 10:58 Więcej…
 


Strona 2 z 118
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama