Strona Główna
Aktualności

ZARZĄDZENIE NR 18/2019

Email Drukuj PDF

ZARZĄDZENIE NR 18/2019

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

z dnia 25 kwietnia 2019r.

w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

                Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

 (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 506)  zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki ustanawiam dzień 2 maja 2019r. – (czwartek) dniem wolnym od pracy.

§ 2.

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

                        /-/      Jan Słomiak   

 

Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Email Drukuj PDF

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 26 kwietnia 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

Poprawiony: piątek, 26 kwietnia 2019 14:32 Więcej…
 

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Email Drukuj PDF

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Siedlcach I

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Kosów Lacki obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Siedlcach I informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29 kwietnia 2019 r. do godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki do niżej wymienionych komisji wyborczych:

 

- Nr 1, w liczbie 4,

- Nr 2, w liczbie 4,

- Nr 3, w liczbie 2,

- Nr 4, w liczbie 2,

- Nr 5, w liczbie 2,

- Nr 6, w liczbie 2,

- Nr 7, w liczbie 2,

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Siedlcach I

 

Karol Pachnik

 

Kosowska Majówka 2019

Email Drukuj PDF

 


Strona 10 z 176
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama