Strona Główna
Aktualności

Uroczystości w Treblince 2018

Email Drukuj PDF

1 września odbyły się na terenie muzeum w Treblince uroczystości patriotyczno - religijne. 

Zdjęcia z uroczystości

 

Podpisanie Umowy

Email Drukuj PDF

31 sierpnia została podpisana umowa na dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie strażaków ochotników.

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Sprawiedliwości to ponad 85 tys. zł

 

Zaproszenie na uroczystości do Muzeum w Treblince

Email Drukuj PDF

1 września na terenie Muzeum Walki i Męczeństwa Treblinka odbędzie się uroczystość patriotyczno-religijna. W programie uroczystości znajduje się m. in. Droga Krzyżowa, która rozpocznie się o godz. 12.00 i Msza św. o godz. 13.00. Na powyższe uroczystości, Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki, zapewnia transport autokarem, który odjedzie z parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy o godz. 11.30. Serdecznie zapraszamy!

 

Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej ognioodpornej w kategorii EI60 do budynku Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim z oddziałami przedszkolnymi

Email Drukuj PDF

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej                     30 tys. euro

na realizację zadania ,,Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej ognioodpornej w kategorii EI60 do budynku Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim z oddziałami przedszkolnymi”

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gminne Przedszkole w Kosowie Lackim ,

ul. Polna 1

08-330 Kosów Lacki

e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


II. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ilości 9 szt. okien i 1 szt. drzwi w klasie odporności ogniowej EI60 w budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim, w której prowadzone są oddziały przedszkolne.

Roboty, których dotyczy zaproszenie obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu:

  1. 1)wykonanie okien i drzwi w klasie odporności ogniowej EI60 poza miejscem montażu,
  2. 2)dostawę produktu na miejsce montażu,
  3. 3)wymianę stolarki budowlanej,
  4. 4)wykonanie nadproża nad drzwiami w istniejącym otworze okiennym, wraz z powiększeniem otworu i częściowym zamurowaniem,
  5. 5)obróbka ościeży wraz z pomalowaniem,
  6. 6)wywóz materiału z rozbiórki i gruzu.

2. ZAKRES ROBÓT

1)Wykonanie przez Wykonawcę pomiarów stolarki budowlanej na adresie, który to będzie       podstawą do jej wymiany, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Dyrektorem szkoły wraz z jego montażem.

2)Dostarczenie okien i drzwi i okien jako gotowego produktu na miejsce montażu.

3)Demontaż stolarki budowlanej w sposób właściwy nie powodujący nadmiernego zniszczenia wykładzin ściennych i innych materiałów. Właściwe zabezpieczenie miejsca wymiany stolarki budowlanej wewnątrz jak i na zewnątrz lokalu.

4)Osadzenie okien przy zastosowaniu śrub (kotew) montażowych i pianki niskoprężnej. Uzupełnienie pasów tynków na ościeżach i na elewacji wraz z pomalowaniem farbą emulsyjną w kolorze białym, regulacja stolarki. Zachowanie istniejącego podziału powierzchni okna, w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Zamawiającego podział okna może zostać zmieniony.

5)Wykonanie nadproża w istniejącym otworze okiennym wraz z jego powiększenie m i zamurowaniem części nad nadprożem   w celu przygotowania otworu do osadzenia drzwi zewnętrznych.

6)Zdemontowaną stolarkę budowlaną z miejsca montażu przekazać osobie wyznaczonej przez Zamawiającego do koordynowania

7)Sprzątnięcie i uporządkowanie pomieszczeń i terenu po zakończeniu robót w obrębie prowadzonych prac.

8)Wszelkie koszty organizacji placu budowy i ewentualne straty poniesione przez osoby trzecie z winy wykonawcy ponosi on sam.

9)Zamawiający dostarcza wykonawcy: zestawienie stolarki, rysunki na poszczególne okna i drzwi balkonowe

10)Typ i rodzaj okien Wykonawca wykona według dostarczonego przez Zamawiającego wykazu oraz własnych pomiarów

 PLIKI do Pobrania:

Zaproszenie

Opis techniczny

Oświadczenie 

Formularz ofertowy

Wyjaśnienie do treści zaproszenia

Poprawiony: środa, 05 września 2018 10:08 Więcej…
 


Strona 10 z 144
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama