Strona Główna
Aktualności

III Kosowskie Spotkanie Kapel Weselnych

Email Drukuj PDF
 

W niedzielę 6 maja, na scenie plenerowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim, odbyło się III Kosowskie Spotkanie Kapel Weselnych. Tym razem wzięło w nim udział szesnaście kapel z województw mazowieckiego i podlaskiego. Reprezentowały one różne rodzaje muzyki. Spoiwem było tradycyjne instrumentarium i sięganie do korzeni muzyki weselnej. Folk był jednak tylko podstawą wyjściową twórczo przetwarzaną i interpretowaną. Repertuar migrował więc od faktycznej tradycji (polki, oberki), poprzez wplatanie elementów nowoczesnego pop-u, do jazzowych interpretacji standardów z elementami klezmerskimi.

Więcej…
 

Ogłoszenie Burmistrza - otwarty konkurs ofertOgłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Email Drukuj PDF

                                                                                                             Kosów Lacki, dnia 07.05.2018r.
OSO.524.3.2018

 

Ogłoszenie

w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej
                              

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

 

na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz 450)

 

zaprasza

 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy działające na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki do zgłaszania swoich kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert:

Nr 1. Na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2018 roku. Ogłoszonego Zarządzeniem Nr 8/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 16 kwietnia 2018r.

Nr 2. Na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. ,,Wzbogacenie oferty kulturalnej i sportowej dla mieszkańców Miasta i Gminy Kosów Lacki - przedsięwzięcia kulturalne i sportowe". Ogłoszonego Zarządzeniem Nr 9/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 16 kwietnia 2018r.

Więcej…
 

Obchody 227 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Email Drukuj PDF

3 Maja 1791 roku sejm Rzeczypospolitej uchwalił pierwszą w Europie i drugą na świcie ustawę regulującą ustrój państwowy. Nie obowiązywała długo. Swoje znaczenie straciła już w lipcu następnego roku. Niemniej sam fakt jej powołania do życia sprawił, że Polska stanęła na podium najnowocześniejszych krajów na świecie. Już w 1919 r., niespełna pół roku po odzyskaniu Niepodległości, 3 maja ustanowiono świętem państwowym. Decyzję tę ponowiono po kolejnym odzyskaniu niepodległości - w roku 1990.
Tego dnia obchodzimy również Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, powołane przez papieża Benedykta XV, na prośbę polskich biskupów, w roku 1920. Ma ono upamiętniać śluby lwowskie króla Jana Kazimierza złożone 1 kwietnia 1656 roku, w czasie potopu szwedzkiego, podczas których oddawał on Rzeczpospolitą w opiekę Matce Bożej. Autorem tekstu ślubowania był św. Andrzej Bobola.

W Kosowie Lackim każdego roku jest to wyjątkowa uroczystość. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, rozpoczęła się mszą świętą w intencji Ojczyzny i strażaków (jest to bowiem wigilia rocznicy śmierci św. Floriana). Następnie władze samorządowe - burmistrz Jan Słomiak, przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kuziak oraz radne powiatowe Longina Oleszczuk i Ewa Kraska (z synem i Markiem Maliszewskim) - poprzedzone pocztami sztandarowymi, przemaszerowały ulicami Kosowa, by złożyć kwiaty pod pomnikami upamiętniającymi żołnierzy wyklętych, żołnierzy II wojny światowej oraz Józefa Piłsudskiego.
Dalsza część obchodów odbyła się Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Zainicjowało ją przemówienie burmistrza Jan Słomiaka. Wspólne odśpiewanie hymnu państwowego wdrożyło zebranych w akademię „Pamięć w nas wiecznie trwa” przygotowaną przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim, pod kierunkiem pań: Teresy Maliszewskiej, Anny Kryczki, Iwony Wyszomierskiej, Barbary Mazurczak oraz Agnieszki Ajdys.
Po zakończonych obchodach na wszystkich czekał poczęstunek. Była nim – jak podkreślił burmistrz – strażacka grochówka, tradycyjnie już przygotowana przez Ewę Arciechowską.

/Żródło : M-GOK Kosów Lacki/


Zdjęcia z obchodów 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

Poprawiony: poniedziałek, 07 maja 2018 08:34
 

V Bieg Flagi w Kosowie Lackim

Email Drukuj PDF

2 maja odbył się  V Bieg Flagi, wzięła w nim udział rekordowa liczba uczestników (ponad 100 osób). Miło było nam gościć osoby spoza gminy, których również było sporo. Powitania dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki Jan Słomiak, który w krótkim przemówienu okolicznościowym podkreślił także rolę dzisiejszego Święta Flagi. On też dał sygnał do rozpoczęcia biegu.
W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:

- dziewczęta - IV klasa i młodsze:
1. Patrycja Mikołajczuk
2. Julita Kurowicka
3. Wiktoria Rutkowska

- dzieczęta - klasy V-VII
1. Ewa Kucharek
2. Kinga Bochenek
3. Anna Poniatowska

- dziewczęta/kobiety - OPEN
1.Natalia Kurowicka
2. Magdalena Kosowska
3. Weronika Krasowska

- chłopcy - IV klasa i młodsi
1.Dominik Mikołajczuk
2. Olaf Adamski
3. Dawid Dmochowski

- chłopcy - klasy V-VII
1. Mateusz Jurkkowski
2. Jakub Zalewski
3. Marcin Trzciński

- chłopcy/mężczyźni - OPEN
1. Paweł Blume
2. Mateusz Domański
3. Radosław Trąba

Dekoracji medalistów dokonali: burmistrz Jan Słomiak, Grażyna Niemierka (dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim), Ewa Rutkowska (dyrektor MGOK) oraz Tadeusz Gąsiorowski - nauczyciel, trener lekkiej atletyki i przed wszystkim - niestrudzony organizator Biegu Flagi (choć należy też wspomnieć o pomagających mu - Witoldzie Radomskim i Jacku Omieciuchu). Dzięki niemu, każdy z uczetsników otrzymał pamiątkową koszulkę i medal, a także mógł pokrzepić się posiłkiem z grilla i napojami.

Źródło: MGOK Kosów Lacki

Zdjęcia z V Biegu Flagi

Poprawiony: poniedziałek, 07 maja 2018 08:35
 


Strona 10 z 133
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama