Strona Główna
Aktualności

ZARZĄDZENIE Nr 37/2016

Email Drukuj PDF

ZARZĄDZENIE

Nr 37/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia   17 października 2016 r.

 

w sprawie przeznaczenia  do sprzedaży   nieruchomość stanowiącą mienie komunalne

 

 

                            Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 446) art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1774)   zarządza co następuje:

Więcej…
 

Międzygminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP

Email Drukuj PDF

16 października 2016 r. na Stadionie Miejskim w Kosowie Lackim odbyły się Międzygminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP, w których udział wzięło 5 druzyn, w tym 1 dziewczęca: MDP Kosów Lacki, MDP Ratyniec Stary, MDP Mursy, MDP Repki oraz MDP Mursy dziewczęta. 
Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach: rozwinięcie bojowe oraz bieg sztafetowy z przeszkodami. 
Rozpoczęcia zawodów dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki Jan Słomiak wraz ze Starostą sokołowskim Leszkiem Iwaniukiem.
Po zakończeniu zmagań wszystkie drużyny otrzymaly pamiątkowe puchary, dyplomy oraz upominki ufundowane przez UMiG Kosów Lacki i Starostwo Powiatowe. Następnie Drużyny udały się na wspólne ognisko.

Więcej zdjęć z zawodów

 

Sukcesy sportowe młodzieży

Email Drukuj PDF

img 20160916_102756 640x480Nowy rok szkolny młodzież  z Kosowa Lackiego zaczęła sukcesami w zawodach lekkoatletycznych.

Wyniki z Międzynarodowych Zawodów w L-A im. H.Jakimiaka w Siedlcach, które odbyły się 16 września 2016r.
I miejsce Anny Trzcińskiej w biegu na dystansie 100m.
I miejsce Jakuba Orła w biegu na dystansie 600m.
III miejsce Daniela Sypuły w biegu na dystansie 1000m.
II miejsce Dominika Maleszewskiego w skoku w dal;

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach Przełajowych, które odbyły się 27.września 2016r. zaowocowały I miejscami na podium: 
I miejsce Jakuba Orła w kategorii uczniów klas drugich
I miejsce Anny Trzcińskiej w kategorii uczennic klas drugich

Opiekunem młodzieży jest P. Tadeusz Gąsiorowski

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych. 

Więcej…
 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Email Drukuj PDF

   Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), działające na terenie Gminy Kosów Lacki do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

Więcej…
 


Strona 10 z 88
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama