Strona Główna
Aktualności

Budowa nowej oczyszczalni

Email Drukuj PDF

Dnia 31 sierpnia Burmistrz Jan Słomiak podpisał z prezesem firmy T4B Ekotechnologie sp. z o. o. Rafałem Cegiełkowskim umowę dotyczącą budowy nowej oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim wraz z zagospodarowaniem terenu. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Zadanie będzie realizowane na podstawie opracowanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego, który uwzględnia najnowsze rozwiązania technologiczne i optymalne dopasowanie mocy urządzeń do potrzeb i warunków w aglomeracji. Koszt realizacji inwestycji wynosi 13 957 475,29 zł brutto. Termin realizacji to 30 listopada 2022r. 

 

Dożynki gminno -parafialne 2020

Email Drukuj PDF

Zdjęcia z dożynek w Kosowie Lackim

 

Chcesz zapytać o spis rolny? Zadzwoń!

Email Drukuj PDF

pakiet 2 infolinia spisowa - grafika do wpisuChcesz zapytać o spis rolny? Zadzwoń!

Od 17 sierpnia pod numerem 22 279 99 99 będzie działać specjalna infolinia Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

W sierpniu uruchomiony zostanie nowy kanał infolinii statystycznej (nr 1) poświęcony informacjom o Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości komunikacji wszystkich mieszkańców zainteresowanych informacjami o terminach, metodach spisowych i zakresie pytań formularza spisowego.

We wrześniu infolinia umożliwi również przeprowadzenie spisu przez telefon. Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy z ważnych powodów nie skorzystają z obowiązkowego samospisu internetowego, będą mogli spisać się podczas rozmowy z rachmistrzem telefonicznym.

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl

 

Informacja o dodatkowym, otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Email Drukuj PDF

Informacja o dodatkowym, otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki Gminny Komisarz Spisowy ogłasza dodatkowy, otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r., który będzie przeprowadzony w dniach 1 września - 30 listopada 2020 r. na terenie gminy Kosów Lacki.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

  • Być osobą pełnoletnią,
  • Zamieszkiwać na terenie danej gminy;
  • Posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • Posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
    • Nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego winno nastąpić na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki oraz w Urzędzie M. i Gm., pokój nr 10.

Zgłoszenie należy składać w terminie od 25sierpnia 2020 r. do 27sierpnia 2020 r.
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki przy ul. Kolejowej 2 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą.

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego w powszechnym spisie rolnym 2020 r. nabór dodatkowy "

Kandydaci na rachmistrza terenowego zobowiązani są do odbycia szkolenia, które zakończy się egzaminem testowym. Kandydat na rachmistrza, który z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych. Kolejność na liście ustalana jest według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego. Rachmistrza terenowego powołuje Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego.

PLIKI DO POBRANIA

Gminny Komisarz Spisowy

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

/…/

Jan SłomiakPoprawiony: wtorek, 25 sierpnia 2020 14:02
 


Strona 10 z 218
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama