Strona Główna
Aktualności

,J@ w internecie” szkolenia

Email Drukuj PDF

Za nami kolejne szkolenia organizowane w ramach projektu „Ja  w internecie”. W czerwcu zakończyliśmy cykl szkoleń z modułu ,,Rodzic w internecie”. Moduł ten był przeznaczony dla rodziców którzy chcą być przewodnikami swoich dzieci w zakresie bezpiecznego i mądrego korzystania z sieci. Przeszkolonych zostało 50 rodziców.

Zbliżamy się do końca realizacji projektu ,,J@ w internecie”, przeszkolonych zostało już 126 osób. Zapraszamy chętnych do zapisów na ostatnie szkolenia z modułów:

,,Rolnik w sieci” uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak i gdzie znaleźć przydatne informacje, aplikacje i e-usługi skierowane dla rolników. Zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi i nauczą się bezpiecznie z nich korzystać. Pozostało ostatnich 20 miejsc na szkolenia.

,,Działam w sieciach społecznościowych” uczestnicy szkolenia poznają filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościowych. Pozostało 10 miejsc na szkolenie.

,,Moje finanse i transakcje w sieci’’ . Moduł ten przeznaczony jest dla wszystkich którzy chcieliby nauczyć się załatwiać sprawy prywatne, biznesowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki itp. Pozostało 10 miejsc na szkolenie.

Zdjęcia ze szkoleń 

Poprawiony: poniedziałek, 01 lipca 2019 09:42
 

Bezpłatne badania mammograficzne

Email Drukuj PDF

plakat kosw lacki 2.7.19-1Zachęcamy panie w wieku 50-69 lat do udziału w bezpłatnych badaniach mammograficznych organizowanych 2 lipca 2019 r. w godz. 14:00 - 17:00 przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim, ul. Słoneczna 4.


W związku z ogólnopolskim Programem Profilaktyki Raka Piersi realizowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszamy mieszkanki Kosowa Lackiego i okolic do wzięcia udziału w BEZPŁATNEJ mammografii. Badania adresowane są do kobiet w wieku 50-69 lat*.

Poprawiony: środa, 26 czerwca 2019 12:17 Więcej…
 

Zaproszenie na sesję Rady Miasta i Gminy VIII

Email Drukuj PDF

Zapraszam na  sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki ,która odbędzie się w dniu    28 czerwca 2019r. o  godz. 13ºº w Miejsko -Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim  ul. Słoneczna  4.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski  do porządku obrad.

3.Zapytania mieszkańców gminy.

4.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5.Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2018 rok – debata.

6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki wotum     zaufania.

7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za  2018 rok:                                        

   a) przedstawienie opinii RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018r.,

   b) przedstawienie treści wniosku absolutoryjnego Komisji Rewizyjnej wraz  z opinią RIO  o wniosku Komisji,

   c) dyskusja.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

10.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej  pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

11.Podjęcie uchwały  w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, pomocy rzeczowej lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

12.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „ Posiłek dla dzieci i młodzieży z Gminy Kosów Lacki” na lata 2019-2023.

13.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego  i nadania statutu.

14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

15.Podjęcie uchwały o  zmianie uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kosów Lacki.

16.Podjęcie uchwały o zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów 

     Lacki na lata  2019-2035.

17.Podjęcie uchwały o  zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2019.

18.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

19.Odpowiedzi na zapytania.

20.Sprawy różne.

21.Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta i Gminy.

22.Zamknięcie obrad sesji.                                                  

                                                         

 

MÓJ BIZNES W SIECI

Email Drukuj PDF

Zapraszamy chętne osoby na bezpłatne szkolenie ,,MÓJ BIZNES W SIECI’’.
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu ale również do działających właścicieli firm które nie zatrudniają profesjonalnej obsługi do promocji, marketingu, sprzedaży i zaopatrzenia. Uczestnicy nauczą się jak można wykorzystać zasoby internetu aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych oraz poznają dedykowane dla biznesu usługi e-administracji.

Szkolenie odbędzie się w dniach od 2 do 4 lipca 2019r. w godzinach od 15.00-19.00

Wszystkich chętnych, którzy nie zapisali się jeszcze na szkolenia serdecznie zachęcamy do zapisów w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki. Szkolenia organizowane są w ramach projektu „J@  w internecie” przeznaczone są dla wszystkich mieszkańców Gminy Kosów Lacki, którzy ukończyli 25 rok życia. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku a operatorem projektu jest Fundacja Legalna Kultura.

 


Strona 10 z 181
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama