Strona Główna
Aktualności

OBWIESZCZENIE o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10.05.20r

Email Drukuj PDF

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 10 kwietnia 2020 roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:

 

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Albinów, Henrysin, Jakubiki, Kosów-Hulidów, Krupy, Łomna, Nowa Wieś, Tosie, Kosów Lacki ulice: Daleka, Dolna, Graniczna, Kościelna, Krótka, Kwiatowa, Łąkowa, Mała, Mazowiecka, Młynarska, Nurska, Pańska, Piękna, Podmiejska, Powstańców, Radosna, Sadowa, Słoneczna, Sokołowska, Spokojna, Sportowa, Szkolna, Targowa, Wąska, Wiejska, Wiosenna, Wolności, Zacisze.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Kosów Lacki, ul. Słoneczna 4, 08-330 Kosów Lacki

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

2

Kosów Lacki ulice: Armii Krajowej, Boczna, Cicha, Długa, Energetyczna, Grabniak, Gutowska, Jasna, Kolejowa, Leśna, Małkińska, Mostowa, Nadrzeczna, Nowa, Ogrodowa, Parkowa, Piaskowa, Polna, Przemysłowa, Składowa, Spacerowa, Towarowa, Węgrowska, Wesoła, Wiatraczna, Wspólna, Zachodnia, Źródlana.

Szkoła Podstawowa Kosów Lacki, ul. Polna 1, 08-330 Kosów Lacki

3

Dębe, Guty, Kosów Ruski, Nowa Maliszewa, Stara Maliszewa, Wólka Dolna, Wólka Okrąglik.

Szkoła Podstawowa Kosów Lacki, Armii Krajowej 6, 08-330 Kosów Lacki

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

4

Telaki

Remiza OSP Telaki, Telaki 113, 08-330 Kosów Lacki

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

5

Buczyn Dworski, Buczyn Szlachecki, Dybów, Grzymały, Kutyski, Nowy Buczyn, Sągole, Wyszomierz.

Świetlica Wiejska Dybów, Dybów 36, 08-330 Kosów Lacki

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

6

Chruszczewka Szlachecka, Chruszczewka Włościańska, Trzciniec Duży, Trzciniec Mały, Żochy.

Świetlica Wiejska Trzciniec Duży, Trzciniec Duży 31B, 08-330 Kosów Lacki

7

Bojary, Rytele Święckie

Świetlica Wiejska Rytele Święckie, Rytele Święckie 26, 08-330 Kosów Lacki

 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

b) całkowitej niezdolności do pracy,

c) niezdolności do samodzielnej egzystencji,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa
w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239
i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Siedlcach I najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 5 maja 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki najpóźniej do dnia 4 maja 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 10 maja 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

 

Jan SŁOMIAK

 

ARiMR: dopłaty 2020 – nowy termin składania oświadczeń

Email Drukuj PDF

ARiMR: dopłaty 2020 – nowy termin składania oświadczeń

Ze względu na trwający stan epidemii ulega zmianie termin na złożenie oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019.

Oświadczenia potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku o dopłaty z roku 2019 można składać od 2 marca 2020 r. Do 8 kwietnia Agencja zarejestrowała 103,5 tys. prawidłowo złożonych oświadczeń.

W tym roku, ze względu na epidemię koronawirusa i konieczność ograniczenia bezpośredniego kontaktu pracowników biur powiatowych z interesantami, ARiMR udostępniła rolnikom szeroki wachlarz możliwości składania oświadczeń – można je wysłać pocztą, złożyć poprzez platformę ePUAP lub wysłać zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną na adres mailowy biura powiatowego,
a oryginał dostarczyć w terminie późniejszym. Dokumenty można również pozostawić
w udostępnionych przy wejściach do biur powiatowych wrzutniach lub urnach.

Rolnicy uprawnieni do złożenia oświadczenia mogą zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i złożyć wniosek przez internet. Przyjmowanie wniosków o dopłaty drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, ruszyło 15 marca 2020 r. Do 8 kwietnia w ARiMR zarejestrowano blisko 120 tys. e-wniosków.

Zgodnie z zapisami ustawy COVID-19, ze względu na zawieszenie terminu, podpisane oświadczenie potwierdzające brak zmian będzie można złożyć w terminie 15 dni kalendarzowych po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego (epidemii), ale nie później niż do ostatniego dnia składania wniosków o przyznanie płatności.

 

WIELKANOC 2020

Email Drukuj PDF

ZDROWYCH, POGODNYCH

ŚWIĄT WIELKANOCNYCH,

PEŁNYCH WIARY, NADZIEI I MIŁOŚCI

ŻYCZĄ

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI 

Z PRACOWNIKAMI

 

URZĘDU

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY

MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

WRAZ Z RADNYMI

Poprawiony: czwartek, 09 kwietnia 2020 14:54
 

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

O G Ł O S Z E N I E

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 10 kwietnia 2020 r. ( piątek ) Urząd będzie czynny do godz. 1200 

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Jan Słomiak         

 


Strona 10 z 208
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama