Strona Główna
Aktualności

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

Email Drukuj PDF


ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE
 dotyczące przyłączania prywatnych nieruchomości do sieci gazowej oraz realizacji inwestycji Budowa oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców naszej gminy dotyczącymi możliwości przyłączenia prywatnych nieruchomości do sieci gazowej Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki oraz przedstawiciele inwestora, którym DUON sp. z o.o., zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 16.10.2018 r. o godz. 18.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim.

Ponieważ zainteresowanie wzbudzają również plany inwestycyjne związane z budową miejskiej oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim podczas spotkania zaprezentowana zostanie również dokumentacja projektowa budowy oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim z uwzględnieniem zmian dotyczących zastosowania nowoczesnej technologii opatentowanej przez grupę polskich specjalistów w dziedzinie oczyszczania ścieków.

Poprawiony: piątek, 12 października 2018 07:08
 

Zaproszenie na sesję Rady Miasta i Gminy XXXIV

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się w dniu     18 października 2018r. o godz.10 ºº w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury ul. Słoneczna 4 w Kosowie Lackim.                                                  

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4.Zapytania mieszkańców gminy.

5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6.Informacja Burmistrza o realizacji zadań oświatowych w tym o wynikach sprawdzianów za rok szkolny 2017/2018.

7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Albinów.

8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bojary.

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nowy Buczyn i Buczyn Dworski.

10.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Buczyn Szlachecki.

11.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Chruszczewka Szlachecka.

12.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Chruszczewka Włościańska.

13.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dębe.

14.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dybów.

15.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Guty.

16.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Grzymały.

17.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Henrysin.

18.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Jakubiki.

19.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kosów Ruski.

20.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kutyski.

21.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Krupy.

22.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Łomna.

23.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nowa Maliszewa.

24.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Stara Maliszewa.

25.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nowa Wieś.

26.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Rytele Święckie.

27.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sągole.

28.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Telaki.

29.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Tosie.

30.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Trzciniec Mały.

31.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Trzciniec Duży.

32.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wyszomierz.

33.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wólka Dolna.

34.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wólka Okrąglik.

35.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu, Żochy.

36.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

37.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Kosów Lacki.

38. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu w wykonywaniu zadań na drogach powiatowych w gminie Kosów Lacki.

39.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok

   2018.

40.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

41.Sprawy różne.

42.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

43.Zamknięcie obrad.                                                 

                                                                                       Przewodniczący

                                                                                  Rady Miasta i Gminy

                                                                                             /-/

                                                                                    Stanisław Kuziak              

 

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kosowie Lackim z dnia 9 października 2018r.

Email Drukuj PDF

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Kosowie Lackim

z dnia 9 października 2018r.

 

o skreśleniu nazwiska kandydata na radnego z zarejestrowanej listy nr 16  Komitetu Wyborczego Wyborców Gertrudy Niemiec Lepszy Kosów – Bogatsza Gmina   i unieważnieniu zarejestrowanej listy kandydatów nr 16 w okręgu wyborczym nr 14 w wyborach do Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

    

Więcej…
 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Email Drukuj PDF

OSO.523.8.2018

 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

 

 

   Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa   w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 ze zm.) działające na terenie  Gminy Kosów Lacki

do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

Konsultacje odbędą się w następujących formach:

Poprawiony: środa, 10 października 2018 09:39 Więcej…
 


Strona 9 z 150
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama