Strona Główna
Aktualności

Podziękowanie

Email Drukuj PDF

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki składa serdeczne podziękowania i wyrazy uznania dla funkcjonariuszy policji z Posterunku Policji w Kosowie Lackim i Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim oraz Druhów Strażaków z OSP Kosów Lacki, OSP Trzciniec Mały, OSP Łomna za zaangażowanie w poszukiwania zaginionego dziecka z naszej gminy. Dziękuję również Mieszkańcom, którzy licznie włączyli się w akcję poszukiwawczą.

Po raz kolejny swoimi działaniami dali Państwo dowód profesjonalizmu i skuteczności. Pozwoliło to na zakończenie akcji sukcesem – odnalezienie dziecka.

Zaangażowanie Polskiej Policji, Ochotniczych Straży Pożarnych i Mieszkańców na rzecz ochrony zdrowia, życia i mienia są godne najwyższego szacunku i uznania.

Dziękuję, że jesteście z nami.

 

Podpisanie umów

Email Drukuj PDF

Dnia 29 czerwca w Kosowie Lackim odbyła się uroczystość podpisania umów pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a gminami z terenu powiatu sokołowskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki Jan Słomiak podpisał z Panią Marszałek Janiną Ewą Orzełowską oraz Panią Marszałek Elżbieta Lanc łącznie 7 umów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 185 tys. zł. ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. 

Pięć spośród umów dotyczy pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020. Te zadania to:
Zakup wyposażenia do remizy OSP w Telakach,
Remont świetlicy wiejskiej w Tosiach,
Remont świetlicy wiejskiej w Trzcińcu Małym,
Remont świetlicy wiejskiej w Dębem,
Utwardzenie placu przy budynku OSP w Dybowie.

Każda z wymienionych inwestycji otrzymała po 10 tys. zł wsparcia.

Jeszcze w maju Burmistrz Jan Słomiak podpisał umowę z wykonawcą na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. nr ewid. 271/2; 271/1 na odcinku Km 0+000 do Km 0+810 położonej w miejscowości Telaki". Gminie Kosów Lacki udało się uzyskać dofinansowanie dla tego przedsięwzięcia ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zawarta z Samorządem Województwa umowa obejmuje przekazanie dofinansowania w kwocie 115 tys. zł.

Umowa w ramach instrumentu wsparcia MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2020 gwarantuje nam dofinansowanie w kwocie 20 tys. zł zadania polegającego na remoncie garażu OSP Trzciniec Mały.

Więcej…
 

Zajęcia opiekuńcze w przedszkolu w wakacje

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE!

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim informuje, że planowane są zajęcia opiekuńcze w przedszkolu w miesiącu sierpniu 2020 roku dla dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020.

Prosimy rodziców o telefon do przedszkola (25 7879041) do 9 lipca 2020rokuz informacją dotyczącą ewentualnego uczęszczania dziecka w sierpniu. Rodzice, którzy zadeklarują pobyt swojego dziecka podczas dyżuru wakacyjnego zobowiązani są do zapoznania się i podpisania dokumentów związanych z procedurą dotyczącą pobytu dziecka w placówce w dobie COVID-19.

(Procedura dostępna na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Dokumenty”).

Informujemy również, że stawka żywieniowa w sierpniu wzrośnie i będzie naliczana po opłaceniu rachunków przez panią intendent. Rodzice będą musieli dokonać opłat na odpowiednie konta do końca sierpnia. Osoby, które zadeklarują pobyt dziecka w sierpniu a w trakcie zrezygnują, będą ponosić koszty wyżywienia.

Jeżeli rodzice nie będą dokonywać opłat w ustalonych terminach dzieci nie będą przyjmowane do przedszkola.

 

 

                                                                        Dyrektor Przedszkola

                                                                       Elżbieta Pietrzykowska

Poprawiony: środa, 01 lipca 2020 13:52
 

Klub Dziecięcy opieka w wakacje

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE !

Kierownik Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim informuje, że istnieje możliwość zorganizowania od sierpnia  opieki dla jednej grupy dzieci,  które są przyjęte do klubu dziecięcego od września 2020roku.

Prosimy rodziców o telefon do przedszkola (25 7879041) do 9 lipca 2020 roku  z informacją dotyczącą ewentualnego uczęszczania dziecka w sierpniu. Pierwszeństwo mają dzieci rodziców pracujących, decyduje także kolejność zgłoszeń. Rodzice, którzy zadeklarują pobyt swojego dziecka podczas dyżuru wakacyjnego  zobowiązani są do zapoznania się i podpisania dokumentów związanych z procedurą dotyczącą   pobytu dziecka w placówce  w dobie COVID-19.

 (Procedura dostępna na stronie internetowej przedszkola  w zakładce Klub Dziecięcy).

Informujemy również, że stawka żywieniowa w sierpniu wzrośnie i będzie naliczana po opłaceniu rachunków przez panią intendent. Rodzice będą musieli dokonać opłat na odpowiednie konta do końca sierpnia.

Rodzice deklarujący pobyt dziecka w sierpniu  i w trakcie zrezygnują ,  będą musieli ponosić koszty całomiesięcznego wyżywienia.

 

                                                Kierownik Klubu Dziecięcego

                                                            Elżbieta Pietrzykowska

Poprawiony: środa, 01 lipca 2020 13:53
 


Strona 9 z 214
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama