Strona Główna
Aktualności

Wznowienie handlu na targowisku w Kosowie Lackim

Email Drukuj PDF

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki informuje, że z dniem 28.04.2020 roku wznawia handel na Targowisku przy ul.Targowej w Kosowie Lackim. Niemniej jednak na targowisku należy zachować szczególne środki ostrożności wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia.

OSOBY SPRZEDAJĄCE BEZWZGLĘDNIE POWINNY:

mieć nałożone na nos i usta maseczki ochronne;
używać rękawic ochronnych;
używać środków do dezynfekcji;
przy stoisku musi być zachowana odległość minimum 2 metrów pomiędzy osobami.
Sprzedający powinien przestrzegać środki ostrożności zalecane przez Ministerstwo Zdrowia.

KUPUJĄCY BEZWZGLĘDNIE POWINIEN:

przebywać na terenie targowiska z nałożoną na nos i usta maseczką ochronną;
używać rękawiczek ochronnych;
przy stoisku musi być zachowana odległość minimum 2 metrów pomiędzy osobami.
przestrzegać środki ostrożności zalecane przez Ministerstwo Zdrowia.

 

ZAWIADOMIENIEo sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.

Email Drukuj PDF

Kosów Lacki, dnia 20.04.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

 

o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania

w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.

 

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy      

(Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

 

zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców, w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.

        Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki ul. Kolejowa 2, pokój nr 2, w terminie od dnia 20 kwietnia 2020 r. do dnia    4 maja 2020 r., codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00.

 

 

                                           BURMISTRZ

                                             /-/ Jan Słomiak

 

Informacja dotycząca sieci w standardzie 5G

Email Drukuj PDF

W związku z informacjami medialnymi z ostatnich dni informuję, że żaden z operatorów telekomunikacyjnych nie występował do Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki z wnioskiem o prowadzenie testów lub uruchomienie na terenie naszej gminy sieci telekomunikacyjnej w standardzie 5G.

Zapewniam Państwa, że bacznie przyglądamy się sytuacji i sprawa jest dla nas niezwykle ważna. Powstawanie nowej infrastruktury publicznej musi być odpowiedzią na potrzeby Mieszkańców i powinno być związane z udzieleniem przez nich zgody. Uruchomienie sieci telekomunikacyjnej w standardzie 5G powinno być poprzedzone konsultacjami społecznymi. W sytuacji wpłynięcia do Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki dokumentów zgodnych z prawem budowlanym i środowiskowym społeczeństwo będzie informowane na każdym etapie procedury.

Informuję również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami instalacja urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne, bez budowy nowych obiektów (np. wieży), podlega procedurze zgłoszenia do Starostwa Powiatowego i w takim przypadku Urząd Miasta i Gminy nie wydaje decyzji, ani nie jest nawet o tym informowany. W związku z tym zapewniam Państwa, że będziemy monitorować sprawę i poinformujemy o uzyskanych informacjach.

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki
/-/ Jan Słomiak

 

Zdalna Szkoła

Email Drukuj PDF

W piątek 17 kwietnia Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki przekazał do Szkoły Podstawowej im. Stefana Wyszyńskiego w Kosowie Lackim oraz do Zespołu Szkół w Kosowie Lackim laptopy do zdalnego nauczania. 
Po zakończeniu zdalnego nauczania komputery zostaną zwrócone do szkół.
Samorząd Miasta i Gminy Kosów Lacki pozyskał 60 tysięcy złotych na ten cel.
Zakup laptopów był możliwy, dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Cyfryzacji w ramach projektu Zdalna Szkoła realizowanego ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

 


Strona 9 z 208
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama