Strona Główna
Aktualności

Azbest 2018

Email Drukuj PDF

logo11j,,Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kosów Lacki w 2018r. dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie, 13.555,10zł"

 

9 edycja "JESTEŚMY RAZEM"

Email Drukuj PDF

Dziewiąta edycja międzynarodowego projektu Jesteśmy Razem

17 października już po raz dziewiąty młodzież polska i izraelska spotka się na terenie dawnego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy w Treblince, by uczcić pamięć tragicznie zmarłych więźniów. Udział w wydarzeniu wezmą m.in. Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, przedstawiciele Muzeum Historii Żydów Polskich, Burmistrz Kosowa Lackiego Jan Słomiak oraz przedstawiciele samorządu.

Projekt Jesteśmy Razem to wspólna inicjatywa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Partnerami tego przedsięwzięcia są Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944), miasto i gmina Kosów Lacki oraz tamtejsze szkoły.

Głównym celem projektu jest edukacja i integracja młodzieży z województwa mazowieckiego z ich rówieśnikami z Izraela. Corocznie pół tysiąca uczniów, po 250 z każdego kraju, uczestniczy w spotkaniu, które ma za zadanie, poprzez edukację historyczną, zbliżyć do siebie obie grupy młodych ludzi. Oprócz warsztatów dla młodzieży odbędą się spotkania i panele dyskusyjne dla samorządowców, a także warsztaty dla nauczycieli oraz uroczyste upamiętnienie ofiar Treblinki. Tematem tegorocznego panelu będzie 100-lecie odzyskania Niepodległości Polski oraz 70-lecie utworzenia państwa Izrael.

Projekt Jesteśmy Razem realizowany jest we współpracy z Ministerstwem Edukacji Izraela. Nadaje to przedsięwzięciu wymiar międzynarodowy. Spotkanie umożliwia nawiązanie bezpośrednich kontaktów między młodymi ludźmi z Polski i Izraela, co przyczynia się do zbliżenia obydwu narodów.

Oficjalne uroczystości rozpoczną się od złożenia wieńców w  Miejscu Straceń oraz przy Pomniku upamiętniającym zamordowanych Romów i  Sinti w  byłym niemieckim Karnym Obozie Pracy. Zapalone zostaną znicze, a wartę honorową przed pomnikiem będą pełnić harcerze.

Następnie, poprzedzone minutą ciszy, rozpoczną się główne uroczystości pod Pomnikiem Ofiar Obozu Zagłady w Treblince, gdzie po odegraniu hymnów państwowych Izraela i Polski zostanie zapalonych sześć zniczy upamiętniających sześć milionów ofiar Holocaustu (znicz Pamięci, znicz Sprawiedliwych, znicz Pamięci J. Korczaka, znicz Przyjaźni Między Narodami, znicz Oporu i Bohaterstwa, znicz Nadziei).

Podczas zeszłorocznych obchodów Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera mówił - Człowieka nie można zniszczyć. Udowodnili to skazani na pewną śmierć więźniowie Treblinki podnosząc bunt. Walczyli samotnie, podobnie jak w getcie warszawskim, i tą walką ocalili ludzką godność. Nieliczni więźniowie, którzy przeżyli, po kres swoich dni dawali świadectwo całemu światu.

Jesteśmy Razem to tradycyjna forma uroczystego upamiętnienia ofiar obozu i  jednocześnie współczesna edukacja przybliżająca tragiczną historię Treblinki oraz przestrzegająca młode pokolenia przed konsekwencjami wynikającymi z uprzedzeń i nietolerancji. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wyjątkowym i ważnym wydarzeniu.

 Harmonogram spotkania

Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego

Poprawiony: poniedziałek, 15 października 2018 08:42
 

Wycinka zakrzaczeń

Email Drukuj PDF

Obecnie prowadzone są prace poprawiające bezpieczeństwo na drogach gminnych. Usuwane są zakrzaczenia utrudniające widoczność na drogach w Rytelach Święckich, Żochach, Trzcińcu. Do prac zaangażowane zostały zastępy strażaków ochotników z OSP Rytele i OSP Trzciniec Duży. 

Zdjęcia z prac OSP Trzciniec Duży na odcinku drogi gminnej w miejscowości Żochy

 

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Email Drukuj PDF

OSO. 523.8.2018

 

Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

na rok 2019

 

 

 

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

 

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwała Nr XXXVII/208/2010 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymii podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010r. Nr 201, poz 5789) poprzez wykorzystanie formy konsultacji w postaci bezpośredniego, otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz wyrażenia opinii o projekcie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji oraz projekt uchwały w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki. Konsultacje odbyły się w dniach od 10 października 2018r. do 17 października 2018r. W trakcie trwania konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i opinii o projekcie uchwały.

                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                Kosów Lacki

                                                                                   Jan Słomiak

 


Strona 8 z 150
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama