Strona Główna
Aktualności

Informacja o wynikach konsultacji

Email Drukuj PDF

OSO. 523.6.2017

 

 

 

Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

na rok 2018

 

 

 

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 

 

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwała Nr XXXVII/208/2010  Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi                               i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010r. Nr 201, poz 5789) poprzez wykorzystanie formy konsultacji w postaci bezpośredniego, otwartego spotkania                z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz wyrażenia opinii o projekcie                      w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji oraz projekt uchwały w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta                    i Gminy Kosów Lacki, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki. Konsultacje odbyły się w dniach                            od 31 października 2017r. do 10 listopada 2017r. W trakcie trwania konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i opinii o projekcie uchwały. 

 

 

                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                 Kosów Lacki

                                                                                   Jan Słomiak

 

Narodowe Święto Niepodległości

Email Drukuj PDF

Patriotycznie w Kosowie Lackim

            Podobnie jak w całym kraju, kosowska społeczność uroczyście obchodziła 99 rocznicę odzyskania niepodległości. O godzinie 10.00 w kościele parafialnym pw. NNMP w Kosowie Lackim odprawiono uroczystą Mszę Św. w intencji Ojczyzny. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz samorządowych, kombatanci, uczniowie szkół wraz z nauczycielami, mieszkańcy miasta i gminy. Po Mszy Św. przemaszerowano ulicami miasta i złożono kwiaty pod pomnikami. Następnie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury rozpoczęła się akademia okolicznościowa przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej pod kierunkiem
p. Teresy Maliszewskiej i p. Iwony Wyszomierskiej. Treści przekazane podczas spektaklu uświadomiły społeczności istotę patriotyzmu dawniej i dziś. Dziękując wszystkim za udział
w uroczystościach,  Pan Jan Słomiak – Burmistrz Miasta i Gminy dodał, że mamy to szczęście, że w dzisiejszych czasach nie musimy ponosić ofiary z życia i ginąć w walce
o niepodległość. Dbałość o Polskę, Jej symbole i spuściznę naszych bohaterskich przodków, to nasz zbiorowy obowiązek, czemu m.in. służy dzisiejsza piękna lekcja historii. 

UMiG

Zdjęcia z uroczystości 

Poprawiony: poniedziałek, 13 listopada 2017 14:37
 

kino w MGOK

Email Drukuj PDF

 
 


Strona 8 z 116
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama