Strona Główna
Aktualności

Zaproszenie na sesję Rady Miasta i Gminy XII

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2019r. o godz. 12 °° w Miejsko -Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim ul. Słoneczna 4.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Zapytania mieszkańców gminy.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Kosowie Lackim   w czteroletnie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Kosowie Lackim.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kosów Lacki.

7. Przyjęcie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dnia 18 października 2019r.

8. Przyjęcie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dnia 18 października 2019r. będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na 2020 rok.

9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki.

10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

11.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2019.

12.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

13.Odpowiedzi na zapytania.

14.Sprawy różne.

15.Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miasta i Gminy.

16.Zamknięcie obrad sesji.                                                  

   Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy

 

Wiesław Wiśniewski

 

Złote Gody 2019

Email Drukuj PDF

W dniu 14 listopada 2019 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim odbyła się uroczystość Złotych Godów. 17 par z terenu gminy Kosów Lacki obchodziło Jubileusz 50- lecia pożycia małżeńskiego.

Ceremonię rozpoczęła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pani Iwona Buczyńska, a następnie Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki Pan Jan Słomiak złożył Jubilatom życzenia oraz wręczył przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Nie zabrakło toastu oraz lampki szampana. Po części oficjalnej dla Jubilatów wystąpili artyści działający przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury. Następnie Pan Burmistrz zaprosił Jubilatów na poczęstunek i pyszny tort.

 

W tym roku Złote Gody obchodzili Państwo:

Zuzanna i Henryk Oleszczukowie

Teresa i Wiesław Zawistowscy

Mirosława i Lucjan Maleszewscy

Marianna i Kazimierz Uziębłowie

Eugenia i Henryk Jakubikowie

Józefa i Józef Skwierczyńscy

Wiesława i Zdzisław Matusikowie

Marianna i Ireneusz Zawadzcy

Elżbieta i Zbigniew Stefaniakowie

Anna i Henryk Zawadzcy

Krystyna i Eugeniusz Kędziorowie

Janina i Tadeusz Pałkowie

Marianna i Janusz Maliszewscy

Danuta i Tadeusz Oleszczukowie

Zofia i Stefan Kanabroccy

Halina i Stanisław Żebrowscy

Anna i Franciszek Żochowscy

 

Jeszcze raz składamy Jubilatom najserdeczniejsze życzenia.

 

Zdjęcia z uroczystości

Poprawiony: piątek, 15 listopada 2019 13:53
 

Otwarte spotkanie informacyjne dot. Split payment

Email Drukuj PDF

ussokolow

 

Narodowe Święto Niepodległości 2019

Email Drukuj PDF

 

Zdjęcia z obchodów Narodowego Święta Niepodległości 

Poprawiony: wtorek, 12 listopada 2019 13:49
 


Strona 8 z 191
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama