Strona Główna
Aktualności

Wigilia dla samotnych 2018

Email Drukuj PDF

         Przybyłych na Wigilię powitała kierownik MGOPS, p. Monika Dykowska oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim, p. Ewa Rutkowska. W świąteczno - wigilijny nastrój wprowadzili swoim występem p. Tadeusz Zawistowski i p. Elżbieta Słoniewska oraz grupa kabaretowa działająca przy MGOK w składzie: Jolanta Wdowińska, Iwona Owsianka, Hanna i Janusz Wiśniewscy, Janina Kobel, Krystyna Zięba, Władysława Wyszomierska i Łukasz Zięba.
         Następnie wszyscy przeszli na świetlicę na poczęstunek przygotowany przez panie z MGOPS. Wieczerzę wigilijną rozpoczął Proboszcz, ks. kan. Paweł Anusiewicz. Życzenia złożyli również Burmistrz Jan Słomiak oraz Wiceprzewodnicząca Rady Miasta i Gminy Ewa Arciechowska.
         Do życzeń dołączyły się także p. Monika Dykowska - kierownik MGOPS i p. Ewa Rutkowska - dyrektor MGOK.
Wedle tradycji wszyscy zebrani łamali się opłatkiem i wspólnie składali sobie życzenia. 
         Cieszymy się, że tym prostym gestem mogliśmy dostarczyć wielu wzruszeń i radości osobom samotnym.

GALERIA: Wigilia dla samotnych 2018 - ZDJĘCIA

Poprawiony: środa, 19 grudnia 2018 11:38
 

Obozy KSM dofinansowane przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ZIMA 2019

Email Drukuj PDF

Obozy KSM dofinansowane przez

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

ZIMA 2019

 

Informujemy, że Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej, jak co roku w ferie zimowe pragnąc popularyzować wśród młodzieży aktywną formę wypoczynku zimowego, jaką jest obóz, oraz zdając sobie sprawę ze słabej sytuacji materialnej rodzin pochodzących z terenów wiejskich, przy współpracy zFunduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników, chce umożliwić młodzieży skorzystanie z takiej formy spędzania wolnego czasu, zapraszamy więc do uczestnictwa w obozach formacyjno – rekreacyjnych:

 

TERMIN

MIEJSCE

RODZAJ WYPOCZYNKU

WIEK

KOSZT

WOJEWÓDZTWO

19.01-28.01.2019r.

Murzasichle

Obóz formacyjno -rekreacyjny

12-15 lat

200zł*

podlaskie

19.01-28.01.2019r.

Drohiczyn

Obóz formacyjno - rekreacyjny

8 -11 lat

200zł

podlaskie

26.01-04.02.2019r.

Biały Dunajec

Obóz formacyjno - rekreacyjny

12 -15 lat

200zł*

mazowieckie

30.01- 08.02. 2019r.

Drohiczyn

Obóz formacyjno - rekreacyjny

8 -11 lat

200zł

mazowieckie

 

WARUNKI UCZESTNICTWA w obozach:
1. Jedno rodziców uczestnika ubezpieczone w KRUS-ie (pełne ubezpieczenie)
2. Wiek uczestników:  8- 15 lat (2011r. - 2004r.)
3. Zgłoszenia czyli wypełnioną kartę uczestnika, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz aktualne zaświadczenie z KRUS (jednego z rodziców) należy przesłać na adres:

 

Biuro KSM, 
ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn;

lub dostarczyć osobiście w dniach:
pn. 9.00-16.00 
wt. – pt. w godz. 8.00 - 16.00.

Więcej…
 

Informacja godz. pracy 24 grudnia

Email Drukuj PDF

O G Ł O S Z E N I E

 

Uprzejmie informuję, że w dniu

24 grudnia 2018r. (poniedziałek)

  Urząd będzie czynny do godz. 1200

Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                   /-/ Jan Słomiak   

Poprawiony: środa, 19 grudnia 2018 08:26
 

Zaproszenie na sesję Rady Miasta i Gminy III

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się 17 grudnia 2018r. godz.12°° w Miejsko -Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim

ul. Słoneczna 4.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Zapytania mieszkańców gminy.

4.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5.Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta i Gminy   na 2019 rok.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy.

9.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.

10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu w wykonywaniu zadań na drogach powiatowych w gminie Kosów Lacki

11.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

12.Podjęcie uchwały o zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki

     na lata 2018-2034.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na  rok 2018.

14.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki  na lata 2019-2035.

15.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki

   na rok 2019:

     a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

     b) przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych,

     c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

     d) stanowisko Burmistrza w sprawie opinii i wniosków komisji,

     e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i głosowanie nad wniesionymi poprawkami,

     f ) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

16.Wnioski i oświadczenia radnych.

17.Sprawy różne.

18.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

19.Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                  

                                                                                  Przewodniczący

              Rady Miasta i Gminy

                           /-/

                                                                                Wiesław Wiśniewski            

 


Strona 8 z 158
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama