Strona Główna
Aktualności

Nabór do przedszkole 2019/2020

Email Drukuj PDF

I N F O R M A C J A
w sprawie rekrutacji do Gminnego Przedszkola  
w Kosowie Lackim

na rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim   i n f o r m u j e,  że:


1. Dzieci do Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 

Dotyczy to wyłącznie dzieci przyjmowanych po raz pierwszy do przedszkola. 

Poprawiony: środa, 20 lutego 2019 14:34 Więcej…
 

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Email Drukuj PDF

 

1 III 1951 r. o godz. 20.00 rozpoczęła się egzekucja dowództwa Ruchu Oporu bez Wojny i Dywersji „Wolność i Niezawisłość”. Skazani byli kolejno podprowadzani na miejsce kaźni, a kat strzelał im w tył głowy. Ciał zamordowanych nie wydano rodzinom. Pogrzebano je w nieznanym do dziś miejscu. Śmierć ponieśli: Łukasz Ciepliński, Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Józef Rzepka, Franciszek Błażej, Józef Batory i Karol Chmiel. W roku 2011, w 60. rocznicę tego wydarzenia decyzją Sejmu RP pierwszy raz obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Coroczne uroczystości stały się tradycją także w Kosowie Lackim.
Tegoroczne obchody zainicjowała Msza Święta celebrowana przez proboszcza ks. kan. Pawła Anusiewicza. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Senatu RP, władz samorządowych szczebla powiatowego i gminnego, poczty sztandarowe kosowskich szkół, harcerze, nauczyciele i uczniowie, rodziny Żołnierzy Wyklętych oraz przedstawiciele Ruchu Narodowego. Podczas wygłoszonej homilii ks. proboszcz podkreślał heroizm młodych ludzi, którzy nie dali się zwieść komunistycznej propagandzie „wyzwolenia” i dzielnie stawiali opór sowieckiemu okupantowi. Wspomniał także postać rotmistrza Witolda Pileckiego, jako postaci, którą można i powinno stawiać się za wzór współczesnej młodzieży. Odniósł się także do wieloletniego zakłamywania historii, czego doświadczał jako uczeń.
Po Mszy zostały złożone kwiaty przy pomniku żołnierzy podziemia niepodległościowego i cywilnych mieszkańców poległych w walce z komunistycznym zniewoleniem w latach 1944-1950. Wiązanki złożyli: senator RP Waldemar Kraska i radna powiatowa Urszula Krzymowska, wójt Gminy Ceranów Ewa Częścik, burmistrz Kosowa Lackiego Jan Słomiak z przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Wiesławem Wiśniewskim oraz radną powiatową Longiną Oleszczuk, Krystyna Zięba, której ojciec i stryj byli żołnierzami wyklętymi oraz przedstawiciele sokołowskiej komórki Ruchu Narodowego. Wartę honorową przy monumencie pełnili uczniowie klasy mundurowej kosowskiego Zespołu Szkół.
Następnie wszyscy przemaszerowali do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie nastąpiło otwarcie wystawy „W bandzie „Nocy” i „Sokolika” – Józef Rostek Iskra” przygotowanej przez Artura Ziontka. Jej bohaterem jest pochodzący z Albinowa żołnierz Armii Krajowej, który po tzw. „wyzwoleniu” służył w oddziale NZW pod komendą Zbigniewa Żwańskiego „Nocy” a następnie w VI Brygadzie Wileńskiej w jednostce Kazimierza Wyrozębskiego „Sokolika”. 
Gości powitała dyrektor MGOK Ewa Rutkowska, po czym zabrali głos burmistrz Jan Słomiak i senator Waldemar Kraska, którzy wystawę objęli swym honorowym patronatem. Wprowadzenia historycznego dokonał Artur Ziontek, a rodzinną historią podzieliła się Krystyna Zięba. Pokłosiem wernisażu będzie audycja radiowa Radia Podlasie poświęcona właśnie Józefowi Rostkowi.
Wystawę można oglądać do końca marca. Serdecznie zapraszamy.

 

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające – MAMA 4 PLUS

Email Drukuj PDF

RODZICIELSKIE ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE – MAMA 4 PLUS

Z dniem 1 marca 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r.
o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

Kto może otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Co do zasady prawo do świadczenia mogą uzyskać kobiety – matki, które urodziły i wychowały bądź wychowały co najmniej czwórkę dzieci, po osiągnięciu wieku 60 lat.

Ojciec, który wychował co najmniej czwórkę dzieci, będzie mógł skorzystać z prawa do tego świadczenia po osiągnięciu wieku 65 lat, w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę.

Przez dziecko rozumie się - dziecko własne lub współmałżonka lub dziecko przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Świadczenie może być przyznane tylko w przypadku, gdy matka lub ojciec dzieci nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania, albo ma prawo do emerytury lub renty w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury (od 1 marca 2019 r. – 1.100,00 zł)

Świadczenie nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury.

Poprawiony: piątek, 01 marca 2019 10:55 Więcej…
 

Maluch +

Email Drukuj PDF

 

Gmina Kosów Lacki  pozyskała  480 tys. zł na utworzenie w 2019r. Klubu dziecięcego w Kosowie Lackim. Dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „MALUCH+” powstanie 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku od 1 do 3 roku życia. Klub dziecięcy rozpocznie swoją działalność
1 września 2019r. Nowa placówka będzie funkcjonowała w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Polnej 1.Koszt całkowity inwestycji to prawie 600 tys. zł, pozostała kwota będzie pochodzić z budżetu Gminy Kosów Lacki.

 


Strona 7 z 166
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama