Strona Główna
Aktualności

Rekrutacja do Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim

Email Drukuj PDF

Rekrutacja do Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim
na rok szkolny 2019/2020

 

W terminie od 9 sierpnia do 13 września 2019r. będzie trwała rekrutacja do Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim na rok szkolny 2019 / 2020.

Na rok szkolny 2019/2020 rekrutacja będzie prowadzona przez Urząd Miasta
i Gminy Kosów Lacki, na kolejne lata przez Kierownika Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim.

Zainteresowani rodzice / opiekunowie powinni złożyć kartę zgłoszenia
i załączniki (jeśli dotyczy) w w/w terminie w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu rekrutacji prosimy o rzetelne wypełnienie karty zgłoszenia dziecka oraz wymaganych załączników.

Dokumenty dotyczące zgłoszenia dziecka do klubu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kosów lacki a także w wersji papierowej
w Sekretariacie lub pokoju nr 2, Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

Lista dzieci przyjętych do Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim na rok szkolny 2019/2020 będzie dostępna od 23 września 2019r. w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki (sekretariat lub pokój nr 2) w godzinach pracy Urzędu.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany terminu udostępnienia listy.

Rozpoczęcie pracy klubu planowane jest od 1 października 2019r.

Przypominamy, że Klub dziecięcy sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku
od ukończenia 1 roku życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia. W przypadku, gdy dziecko, które ukończyło 3 rok życia ma być umieszczone w klubie dziecięcym, rodzice dziecka, są zobowiązani do złożenia podmiotowi prowadzącemu opiekę oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym (art. 2 ust. 3, 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3 (Dz. U. z 2019r. poz 409 ze zm.)).

DOKUMENTY DO POBRANIA

Karta zgłoszenia dziecka do Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim

na rok szkolny 2019/ 2020

Załączniki 

 

 


Poprawiony: wtorek, 13 sierpnia 2019 07:44
 

Ogłoszenie Burmistrza - utrudnienia na drodze wojewódzkiej

Email Drukuj PDF

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję ,że w dniu 10 sierpnia 2019 r. ( sobota) w godz. od 12³° do 18°°oraz 11 sierpnia 2019r. ( niedziela) w godz. od 9 ³° do 14°° odbędą się Mistrzostwa Polski MASTERS 2019 w jeździe na czas na drodze wojewódzkiej nr 627 na trasie Kosów Lacki – Treblinka –Kosów Lacki.

W związku z tym informuję , że będą utrudnienia w zakresie przejazdu przez drogę wojewódzką do miejscowości Kosów Lacki.

W celu bezpiecznego przejazdu do Kosowa Lackiego wyznacza się objazd:

Dojazd drogą gminną w kierunku „Grabniaka” do drogi powiatowej Maliszewa- Kosów Lacki ,   ulicą Armii Krajowej  do ulicy Długiej , ulicą Źródlana do ronda na ulicy Sokołowskiej następnie ulicą Pańską do ulicy Wolności .

                          BURMISTRZ

                            JAN SŁOMIAK

 

Mistrzostwa Polski MASTERS 2019

Email Drukuj PDF

 

Ogłoszenie susza

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki informuje rolników, których gospodarstwa rolne dotknęła klęska suszy o możliwości składania wniosków o oszacowanie poniesionych strat.
Wnioski należy składać do Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, pokój nr 4 w godzinach 8.00 – 16.00.

Termin przyjmowania wniosków do dnia 31 lipca 2019r.

Do wniosku należy dołączyć
1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok.
2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) / księga stada / paszporty.

BURMISTRZ
/-/ Jan Słomiak

 WNIOSEK DO POBRANIA

Poprawiony: środa, 24 lipca 2019 14:26
 


Strona 7 z 181
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama