Strona Główna
Aktualności

Informacja przedszkole

Email Drukuj PDF

GMINNE PRZEDSZKOLE W KOSOWIE LACKIM

Drodzy Rodzice, Opiekunowie!

Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja w jakiej wszyscy się znaleźliśmy jest nowa i trudna…
Wiemy, że nie jest łatwo zapewnić dzieciom atrakcje przez cały dzień, a część z Państwa musi pracować – tym trudniej jest uatrakcyjnić pobyt dziecku w domu…
Dlatego Nauczyciele i Dyrekcja Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim postanowili przesyłać Państwu propozycje na spędzenie czasu z dziećmi.
Prezentowane przez nas zabawy, zajęcia są tylko propozycją – nie ma konieczności uzupełniania kart pracy, i wykonywania zadań jeżeli nie mają Państwo na to czasu i siły…
Chodzi nam tylko o podpowiedzi, jakich możemy Państwu udzielić – by milej i szybciej upłynął czas spędzony z dziećmi w domu!!! Na potrzeby zaistniałej sytuacji założyłyśmy fanpage na fb i zapraszamy do korzystania z zamieszczanych tam propozycji, będziemy starali się podsyłać Państwu materiały, propozycje zajęć, zabaw z dziećmi, zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Aby przejść do naszej strony na Facebooku skopiuj do wyszukiwarki poniższy link:

https://www.facebook.com/gminne.przedszkole.w.kosowie.lackim/

Ponadto telewizja udostępniła dla dzieci szereg interesujących pozycji, które możecie Państwo znaleźć na stronie:
Pasma edukacyjne dla dzieci

Życzymy zdrówka i w razie wątpliwości, pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Pozdrawiamy Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy z Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim.

 

Deklaracja dostępności

Email Drukuj PDF

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki .

•           Data publikacji strony internetowej: 2012-03-01

•           Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2012-03-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

•           Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki nie posiada ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami oprócz poruszania się skrótami klawiszowymi.

Data sporządzenia deklaracji

•           Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30

•           Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

•           Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Andrzej Żołnicki, adres poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 257879105. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki mieści się w jednym budynku, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz. Przy budynku Urzędu Miasta i Gminy wydzielone zostało miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Toalety wewnątrz budynków nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Aplikacje mobilne

•           brak

 

INFORMACJA DOTYCZACA REKRUTACJI DZIECI DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA I KLUBU DZIECIĘCEGO W KOSOWIE LACKIM

Email Drukuj PDF

Informacja dotycząca rekrutacji do Gminnego Przedszkola

oraz Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, prosimy o przesyłanie wniosków drogą mailową:

                             Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Do uzupełnienia ewentualnych braków rodzice zostaną wezwani telefonicznie, po ustabilizowaniu sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w kraju.

Rodzice, którzy nie mają możliwości przesłania dokumentów drogą mailową mogą dostarczyć je w późniejszym terminie, prosimy jednak o zgłoszenie telefoniczne dotyczące danych dziecka i numer telefonu rodzica do kontaktu.

   Prosimy o nie przychodzenie do placówki bez wyraźnej potrzeby.

telefon do przedszkola: 25 7879041

Poprawiony: czwartek, 26 marca 2020 15:06
 

OGŁOSZENIE plac zabaw

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

PLAC ZABAW NIECZYNNY DO ODWOŁANIA

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną i zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, informujemy, że plac zabaw administrowany przez Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury w Kosowie Lackim przy ul. Słonecznej 4 od dnia 16.03.2020 roku zostaje zamknięty do odwołania. Będziemy informować o zmianie zaistniałej sytuacji. Prosimy o wyrozumiałość.


Dyrektor MGOK
/-/ Ewa Rutkowska

Poprawiony: piątek, 20 marca 2020 09:53
 


Strona 7 z 203
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama