Strona Główna
Aktualności

Ogłoszenie 2 listopada

Email Drukuj PDF

O G Ł O S Z E N I E

 

 

     Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki informuje, że w dniu 02 listopada 2018r. (piątek) Urząd będzie nieczynny.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Jan Słomiak          

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Email Drukuj PDF

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

  1. 1.przeprowadzenie czynności technicznych w postępowaniu dotyczącym ustalenia punktów granicznych pomiędzy działkami położonymi w obrębie wsi Chruszczewka Włościańska gm. Kosów Lacki:

-   działka nr ewid. 894 z działką nr ewid. 901

-   działka nr ewid. 895 z działką nr ewid. 900

-   działka nr ewid. 896 z działką nr ewid. 899

-   działka nr ewid. 897 z działką nr ewid. 898

 

  1. 2.Prace powinny być wykonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2101) oraz z rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. z 1999r., Nr 45, poz. 453)
  1. 2.Termin realizacji zamówienia: wymagany maksymalny – 31 grudnia 2018r.
Plik do pobrania:
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację usługi „Obsługa bankowa budżetu Gminy Kosów Lacki”

Email Drukuj PDF

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na realizację usługi

„Obsługa bankowa budżetu Gminy Kosów Lacki”

 Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2, pokój nr 1 w terminie do dnia 22 .10.2018 r. do godz. 10.00
Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi dnia 22.10. 2018 r. do godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.
Zaprasza się wszystkich Wykonawców do udziału w sesji otwierania ofert.

Załaczniki :

Zaproszenie

Oświadczenie o posiadaniu filii oddziału

Oświadczenie o uprawnieniach

Formularz ofertowy

OGŁOSZENIE o WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Poprawiony: czwartek, 25 października 2018 13:15
 

Dzień Papieski

Email Drukuj PDF

W niedzielę 14 października 2018r. w Polsce obchodzony był XVIII Dzień Papieski, w trakcie którego przypominane zostało nauczanie świętego Jana Pawła II, z tej okazji w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca niezwykłego Polaka - Papieża. Przedstawienie przygotowane zostało przez nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej Im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim.

W tym roku Dzień Papieski zbiegł się z obchodzonym 14 października Dniem Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości Pan Burmistrz Jan Słomiak podziękował zgromadzonym na uroczystości, obecnym oraz emerytowanym dyrektorom, nauczycielom oraz pracownikom kosowskich szkół, za trud włożony w edukację naszych młodych mieszkańców.

Zdjęcia z uroczystości

Poprawiony: poniedziałek, 15 października 2018 12:21
 


Strona 7 z 150
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama