Strona Główna
Aktualności

Ankieta w sprawie potrzeby utworzenia żłobka w Kosowie Lackim

Email Drukuj PDF

 

nursery-2114173 960_720

W związku z pojawiającymi się pytaniami rodziców dzieci w wieku od 0 do 3 lat o możliwość utworzenia publicznego żłobka w Kosowie Lackim , Burmistrz Miasta i Gminy podjął decyzję o przeprowadzeniu rozeznania rzeczywistych potrzeb w tym zakresie w formie Ankiety adresowanej do rodziców dzieci wskazanej grupy wiekowej .

Formularz ankiety można pobrać ze strony internetowej Gminy Kosów Lacki www.kosowlacki.pl . Jest on również dostępny w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, w sekretariacie Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim ,Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim oraz w  Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosowie Lackim

Wypełnioną i podpisaną ankietę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty  w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki do dnia 29 czerwca 2018r. do godz.16.00 W celu zapewnienia ochrony danych osobowych ankieta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem w prawym dolnym rogu   ,,Żłobek”

Ankieta do pobrania

 

Adres: Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki

08-330 Kosów Lacki

ul. Kolejowa 2

 

sprawę prowadzi: p. Angelika Grabowska tel. 25 787

Poprawiony: poniedziałek, 18 czerwca 2018 07:17
 

OŚWIADCZENIE o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu oraz okresie jego trwałości

Email Drukuj PDF

W związku z koniecznością załączenia do wniosku aplikacyjnego Oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością, prosimy osoby, które złożyły deklaracje w sprawie wymiany pieców, o podpisanie niniejszego oświadczenia przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości i dostarczenie dokumentu w 2 egzemplarzach  do Urzędu Gminy do pokoju nr 9 w terminie do 15.06.2018r.

WZÓR OŚWIADCZENIA DO POBRANIA

 

Dzień Rodziny w Gminnym Przedszkolu

Email Drukuj PDF

 8 czerwca w Gminnym Przedszkolu w Kosowie Lackim obchodzimy Dzień Rodziny. Przygotowano wiele atrakcji dla najmłodszych.

Zdjęcia z imprezy.

Poprawiony: piątek, 08 czerwca 2018 12:11
 

I sesja Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki III kadencji.

Email Drukuj PDF

Najważniejszym celem istnienia Młodzieżowej Rady Gminy jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi sprawami publicznymi na poziomie lokalnym. Młodzieżowa Rada jest instytucją, która zapewnia młodzieży udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw związanych z młodzieżą na poziomie lokalnym. Ukonstytuowanie Młodzieżowej Rady pozwala na dialog między młodzieżą a przedstawicielami Rady Gminy, Burmistrzem, urzędnikami, co przyczynia się do zwiększenia skuteczności podejmowanych rozwiązań. Dzięki działaniu MRG chłopcy i dziewczęta rozwijają kluczowe umiejętności obywatelskie oraz zyskują przekonanie, że lokalne sprawy publiczne są ważne i godne ich uwagi.

Więcej…
 


Strona 7 z 133
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama