Strona Główna
Aktualności

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

Email Drukuj PDF

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do:

1. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+
2. ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
3. ZASIŁEK RODZINNY, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosowie Lackim
ul. Kościelna 22 w godzinach:

– Poniedziałek 11.00 – 16.00
– Wtorek 8.00 – 13.00
– Środa 11.00-16.00
– Czwartek 8.00-13.00
– Piątek 11.00-16.00


Ośrodek przyjmuje tylko wypełnione wnioski

Poprawiony: poniedziałek, 31 lipca 2017 07:37 Więcej…
 

Fundusz Sołecki na rok 2018

Email Drukuj PDF

Fundusz Sołecki na 2018 rok - składanie wniosków do
30 września 2017.

Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich. Przygotowując wniosek o fundusz sołecki, warto opracować realny harmonogram przedsięwzięcia i ująć go we wniosku uchwalonym przez mieszkańców na zebraniu wiejskim.

Aby skorzystać z funduszu sołeckiego w roku 2018, sołectwa do 30 września  2017 r. muszą złożyć wniosek wraz z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego, listą obecności i protokołem z Zebrania Wiejskiego, do Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki.

Pliki do pobrania:

1 Informacja 

2 Lista obecności

3 Ogłoszenie zebrania

4 Protokół z zebrania 

5 Uchwała 

6 Wniosek Fundusz Sołecki

7 Wniosek mieszkańców

Więcej…
 

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

Email Drukuj PDF

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

1. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł.

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu.
Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada.
W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

2. ZASIŁEK RODZINNY, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Zasiłek rodzinny przysługuje , jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.


3. ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 725,00 zł.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada

Poprawiony: poniedziałek, 31 lipca 2017 07:39 Więcej…
 
 


Strona 6 z 105
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama