Strona Główna
Aktualności

Ogłoszenie Burmistrza

Email Drukuj PDF

O G Ł O S Z E N I E

 

W związku z planowanym naborem wniosków na dofinansowanie wymiany pieców c.o. oraz instalacji z odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych) zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie informacyjne

w dniu 14.03.2018 (środa) o godz.16.30

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Kosowie Lackim

 

                                         Burmistrz Miasta i Gminy

                                                 /-/ Jan Słomiak

 

Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

Email Drukuj PDF

 

Nabór do przedszkola 2018r.

Email Drukuj PDF

I N F O R M A C J A
w sprawie rekrutacji do Gminnego  Przedszkola  
w Kosowie Lackim
na rok szkolny 2018/2019


Dyrektor Gminnego Przedszkola  w Kosowie Lackim    i n f o r m u j e,  że:

1. Dzieci do Gminnego Przedszkola  w Kosowie Lackim przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
Dotyczy to wyłącznie dzieci przyjmowanych po raz pierwszy do przedszkola.
Rodzice dzieci już uczęszczających  do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w tym przedszkolu.

2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka. Formularz wniosku dostępny jest w sekretariacie przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola – przedszkolekosowlacki.pl w zakładce REKRUTACJA

3. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki.

4. Dzieci zamieszkałe poza terenem gminy mogą być przyjęte do przedszkola jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dla dzieci z terenu gminy – przedszkole będzie nadal dysponować wolnymi miejscami.

5. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria z odpowiadającą im określoną liczbą punktów.

Poprawiony: poniedziałek, 26 lutego 2018 10:58 Więcej…
 

"Miłość niejedno ma imię"

Email Drukuj PDF
 

"Miłość niejedno ma imię"
Taki tytuł miał wczorajszy spektakl słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów

Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim

pod czujnym okiem p. Marioli Zakrzewskiej, p. Agnieszki Winnickiej, p. Agnieszki Steć

i p. Iwony Wyszomierskiej.
Świetny scenariusz, świetne wykonanie i świetne nawiązanie do dzisiejszych Walentynek.

Zdjęcia ze spektaklu

 


Strona 6 z 122
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama