Strona Główna
Aktualności

Dożynki gminno -parafialne 2020

Email Drukuj PDF

Zdjęcia z dożynek w Kosowie Lackim

 

Chcesz zapytać o spis rolny? Zadzwoń!

Email Drukuj PDF

pakiet 2 infolinia spisowa - grafika do wpisuChcesz zapytać o spis rolny? Zadzwoń!

Od 17 sierpnia pod numerem 22 279 99 99 będzie działać specjalna infolinia Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

W sierpniu uruchomiony zostanie nowy kanał infolinii statystycznej (nr 1) poświęcony informacjom o Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości komunikacji wszystkich mieszkańców zainteresowanych informacjami o terminach, metodach spisowych i zakresie pytań formularza spisowego.

We wrześniu infolinia umożliwi również przeprowadzenie spisu przez telefon. Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy z ważnych powodów nie skorzystają z obowiązkowego samospisu internetowego, będą mogli spisać się podczas rozmowy z rachmistrzem telefonicznym.

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl

 

Informacja o dodatkowym, otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Email Drukuj PDF

Informacja o dodatkowym, otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki Gminny Komisarz Spisowy ogłasza dodatkowy, otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r., który będzie przeprowadzony w dniach 1 września - 30 listopada 2020 r. na terenie gminy Kosów Lacki.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

  • Być osobą pełnoletnią,
  • Zamieszkiwać na terenie danej gminy;
  • Posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • Posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
    • Nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego winno nastąpić na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki oraz w Urzędzie M. i Gm., pokój nr 10.

Zgłoszenie należy składać w terminie od 25sierpnia 2020 r. do 27sierpnia 2020 r.
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki przy ul. Kolejowej 2 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą.

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego w powszechnym spisie rolnym 2020 r. nabór dodatkowy "

Kandydaci na rachmistrza terenowego zobowiązani są do odbycia szkolenia, które zakończy się egzaminem testowym. Kandydat na rachmistrza, który z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych. Kolejność na liście ustalana jest według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego. Rachmistrza terenowego powołuje Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego.

PLIKI DO POBRANIA

Gminny Komisarz Spisowy

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

/…/

Jan SłomiakPoprawiony: wtorek, 25 sierpnia 2020 14:02
 

Powszechny Spis Rolny 2020 – jakie będą pytania?

Email Drukuj PDF

pakiet 2 zakres pyta - grafika do wpisuWyniki spisu rolnego są jedynym źródłem pozwalającym dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo, a zebrane dane posłużą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych. Dlatego udział w spisie oraz udzielenie dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi jest w najlepszym interesie samych rolników.

Formularz spisowy Powszechnego Spisu Rolnego jest podzielony na 11 działów. Należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć danego gospodarstwa rolnego.

Spis rolny zostanie przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r, ale pytania spisowe będą dotyczyć stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie. Warto poświęcić chwilę na przypomnienie sobie i przygotowanie niezbędnych informacji przed rozpoczęciem spisu.

Zakres tematyczny formularza spisowego (działy):
– użytkowanie gruntów;
– powierzchnia zasiewów;

– zwierzęta gospodarskie;

– nawożenie;

– ochrona roślin;

– budynki gospodarskie;

– ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze;

– działalność gospodarcza;

– struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego;

– aktywność ekonomiczna;

– chów i hodowla ryb.

 

Szczegółowy opis poszczególnych działów: https://spisrolny.gov.pl/warto-wiedziec#sppb-addon-wrapper-1595423106376

WAŻNE! W spisie nie będzie pytań o majątek rolników ani o wysokość dochodów. W przypadku dochodów wymagane będzie tylko podanie informacji, jaki w przybliżeniu procentowy udział stanowią dochody z prowadzonej działalności rolniczej, działalności pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł niezarobkowych, takich jak emerytury i renty.

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl

 

 

 


Strona 6 z 214
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama