Strona Główna
Aktualności

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej ws. losowania nr list

Email Drukuj PDF

Kosów Lacki, 28.09.2018r.

 

 

 

Informacja

Miejskiej Komisji Wyborczej w Kosowie Lackim

z dnia 28 września 2018r.

Miejska Komisja Wyborcza w Kosowie Lackim informuje, że 01 października 2018r. o godz. 15:30, odbędzie się posiedzenie,   podczas którego zostaną przyznane w drodze publicznego losowania numery dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2018r. poz. 754, 1000 i 1349)

 

                                                                                           Przewodniczący

                                                                                           Miejskiej Komisji Wyborczej

                                                                                          w Kosowie Lackim

                                                                                           / - /

                                                                                               Sławomir Adam Prokopczuk

 

PODLASKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI

Email Drukuj PDF

 


"Podlaskie drogi do Niepodległości"  zdjęcia z uroczystości

Poprawiony: piątek, 21 września 2018 08:04
 

Zaproszenie do złożenia ofert dostawę zestawu ratownictwa technicznego i medycznego dla jednostek OSP w gminie Kosów Lacki

Email Drukuj PDF

Zaproszenie do złożenia ofert dostawę zestawu ratownictwa technicznego i medycznego dla jednostek OSP w gminie Kosów Lacki

 

Pliki do pobrania:

Zaproszenie

Formularz ofertowy

 

Zaproszenie Sesja XXXV

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta   i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się dnia 27 września 2018r. o godz.10 ºº w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury ul. Słoneczna 4 w Kosowie Lackim.                                                 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4.Zapytania mieszkańców gminy.

5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6.Informacja Burmistrza o złożonych oświadczeniach majątkowych.

7.Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych.

8.Informacja Burmistrza z ewaluacji Programu Rozwoju Lokalnego, Wieloletniej Prognozy Inwestycyjnej i Strategii Rozwoju Gminy o stanie realizacji inwestycji infrastrukturalnych.

9.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Strategii Rozwoju Gminy Kosów Lacki do 2025 roku

10.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kosów Lacki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kosów Lacki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

11.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

13.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 r. oraz   o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów

     Lacki na lata 2018-2034.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok    2018.

16.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

17.Sprawy różne.

18.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

19.Zamknięcie obrad.                                                

                                                                                       Przewodniczący

                                                                                   Rady Miasta i Gminy

                                                                                            /-/

                                                                                     Stanisław Kuziak              

 


Strona 6 z 144
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama