Strona Główna
Aktualności

Ogłoszenie gazociąg

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy informuje, że w każdą środę w godz.900 -1400
w Urzędzie Miasta i Gminy pełni dyżur Przedstawiciel DUON Dystrybucja Spółka z o.o. – udzielający informacji na temat przyłączania nieruchomości do sieci gazowej oraz planów inwestycyjnych w tym zakresie.
Realizacja sieci gazowej uzależniona jest od liczby zainteresowanych osób na poszczególnych ulicach, czy miejscowościach.
Zapraszamy do korzystania z konsultacji i składania deklaracji
w przypadku chęci przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej.

 

 

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

Email Drukuj PDF

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

Rok 2019 jest pierwszym, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Miasta i Gminy Kosów Lacki raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.
Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi. Nad przedstawionym przez Burmistrza raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych.
W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Termin sesji ustalono na dzień 28 czerwca 2019 roku.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

Poprawiony: czwartek, 13 czerwca 2019 10:10
 
 

Dzień Dziecka 2019 w MGOK

Email Drukuj PDF

Gala Tempo i Gminny Dzień Dziecka

2 czerwca przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbył się piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka oraz Gala Taneczna zespołu tanecznego TEMPO. Prowadzona przez instruktor Iwonę Wyszomierską grupa obchodzi w tym roku dwudziestolecie swojego istnienia. Te dwie dekady przechodzą do historii jako pasmo wielu sukcesów, na które złożyły się wyniki osiągane przez wiele roczników kosowskich (i nie tylko) uczniów.
Imprezę otworzyli krótkim słowem wstępnym Burmistrz Jan Słomiak, dyrektor MGOK Ewa Rutkowska oraz Iwona Wyszomierska.
Podczas Gali zaprezentowali się zarówno przedszkolacy - Motylki i Słoneczka, jak i profesjonalne już poszczególne grupy wiekowe zespołu Tempo. Iwona Wyszomierska postarała się, aby zgromadzona publiczność miała okazję zobaczyć taneczne przedstawienia początkujących dzieci (m.in. Zumba Kids Ceranów) oraz tych, którzy reprezentują Kosów na prestiżowych konkursach i zdobywają na nich najwyższe laury.

Występy tancerzy przeplatały się z młodymi artystami odkrywającymi i szlifującymi swe talenty w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury pod czujnym okiem Andrzeja Tchórzewskiego. Znaleźli się wśród nich: Marysia Zyśk, Gabrysia Pankiewicz, Weronika Karendys, Marysia Skarżyńska, Ala Sarna, Julita Kurowicka, Martyna Zielińska, Eliza Kryczka, Zuzia Marchel, Oliwia Jakubaszek, Klaudia Toruszewska.
Obok sceny plenerowej, na której odbywały się prezentacje, ustawił się skromny plac zabaw dla dzieci, który jednak zyskał duże grono admiratorów.
Na zakończenie burmistrz rozdał wszystkim dzieciom słodkie upominki.

Do zobaczenia za rok!

Dzień Dziecka 2019 - ZDJĘCIA

 


Strona 6 z 176
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama