Strona Główna
Aktualności

Zaproszenie na sesję Rady Miasta i Gminy VIII

Email Drukuj PDF

Zapraszam na  sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki ,która odbędzie się w dniu    28 czerwca 2019r. o  godz. 13ºº w Miejsko -Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim  ul. Słoneczna  4.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski  do porządku obrad.

3.Zapytania mieszkańców gminy.

4.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5.Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2018 rok – debata.

6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki wotum     zaufania.

7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za  2018 rok:                                        

   a) przedstawienie opinii RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018r.,

   b) przedstawienie treści wniosku absolutoryjnego Komisji Rewizyjnej wraz  z opinią RIO  o wniosku Komisji,

   c) dyskusja.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

10.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej  pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

11.Podjęcie uchwały  w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, pomocy rzeczowej lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

12.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „ Posiłek dla dzieci i młodzieży z Gminy Kosów Lacki” na lata 2019-2023.

13.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego  i nadania statutu.

14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

15.Podjęcie uchwały o  zmianie uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kosów Lacki.

16.Podjęcie uchwały o zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów 

     Lacki na lata  2019-2035.

17.Podjęcie uchwały o  zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2019.

18.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

19.Odpowiedzi na zapytania.

20.Sprawy różne.

21.Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta i Gminy.

22.Zamknięcie obrad sesji.                                                  

                                                         

 

MÓJ BIZNES W SIECI

Email Drukuj PDF

Zapraszamy chętne osoby na bezpłatne szkolenie ,,MÓJ BIZNES W SIECI’’.
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu ale również do działających właścicieli firm które nie zatrudniają profesjonalnej obsługi do promocji, marketingu, sprzedaży i zaopatrzenia. Uczestnicy nauczą się jak można wykorzystać zasoby internetu aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych oraz poznają dedykowane dla biznesu usługi e-administracji.

Szkolenie odbędzie się w dniach od 2 do 4 lipca 2019r. w godzinach od 15.00-19.00

Wszystkich chętnych, którzy nie zapisali się jeszcze na szkolenia serdecznie zachęcamy do zapisów w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki. Szkolenia organizowane są w ramach projektu „J@  w internecie” przeznaczone są dla wszystkich mieszkańców Gminy Kosów Lacki, którzy ukończyli 25 rok życia. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku a operatorem projektu jest Fundacja Legalna Kultura.

 

Ogłoszenie Przedszkole

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE      

 

Zebranie informacyjne dla rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola  na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się 26 czerwca ( środa )  o godzinie 1615 w Gminnym Przedszkolu w Kosowie Lackim ul. Polna 1

 

Podziękowanie Przedszkole

Email Drukuj PDF

PODZIĘKOWANIE

 

Rada Rodziców Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim, dzieci oraz pracownicy, składają podziękowania wszystkim sponsorom, którzy pomogli zorganizować Dzień Rodziny w naszym przedszkolu w dniu 6 czerwca 2019r.

Serdecznie dziękujemy:

Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki,   Panu Pawłowi Zakrzewskiemu, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kosowie Lackim, Piekarni Panu Danielowi Koroś, Pani dyrektor GOK w Kosowie Lackim

firmom:

Sali Weselnej Jurkowscy, Mado, Staoil, Austenit Sztajerwald

sklepom:

Getmor, Gama, Mila

Druhom strażakom z jednostki straży pożarnej w Kosowie Lackim, przedstawicielom policji z komisariatu w Kosowie Lackim i Sokołowie Podlaskim, uczniom kl. VIIIA ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim

oraz wszystkim rodzicom, którzy w bezpośredni sposób przyczynili się do przygotowania i obsługi tegorocznego Dnia Rodziny.

 


Strona 5 z 176
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama