Strona Główna
Aktualności

szkolenie z zakresu „Szacowania szkód łowieckich”

Email Drukuj PDF


boar-3214069 960_720

Nadleśnictwo Sokołów informuje, że szkolenie z zakresu „Szacowania szkód łowieckich” wyznaczone zostało na dzień 16 maja 2018r (czwartek) na godzinę 8:00 w „Sali weselnej u Pietrzaków” 08-300 Sokołów Podlaski ul. Lipowa 78.

Przewidywany czas szkolenie ok. 6 godzin.

Zapraszamy sołtysów do udziału w szkoleniu.

 

Komunikat Meteo

Email Drukuj PDF

lightning-342341 640W dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych i wieczornych mogą wystąpić na terenie powiatu burze z gradem.

Poprawiony: środa, 09 maja 2018 14:40
 

III Kosowskie Spotkanie Kapel Weselnych

Email Drukuj PDF
 

W niedzielę 6 maja, na scenie plenerowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim, odbyło się III Kosowskie Spotkanie Kapel Weselnych. Tym razem wzięło w nim udział szesnaście kapel z województw mazowieckiego i podlaskiego. Reprezentowały one różne rodzaje muzyki. Spoiwem było tradycyjne instrumentarium i sięganie do korzeni muzyki weselnej. Folk był jednak tylko podstawą wyjściową twórczo przetwarzaną i interpretowaną. Repertuar migrował więc od faktycznej tradycji (polki, oberki), poprzez wplatanie elementów nowoczesnego pop-u, do jazzowych interpretacji standardów z elementami klezmerskimi.

Więcej…
 

Ogłoszenie Burmistrza - otwarty konkurs ofertOgłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Email Drukuj PDF

                                                                                                             Kosów Lacki, dnia 07.05.2018r.
OSO.524.3.2018

 

Ogłoszenie

w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej
                              

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

 

na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz 450)

 

zaprasza

 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy działające na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki do zgłaszania swoich kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert:

Nr 1. Na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2018 roku. Ogłoszonego Zarządzeniem Nr 8/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 16 kwietnia 2018r.

Nr 2. Na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. ,,Wzbogacenie oferty kulturalnej i sportowej dla mieszkańców Miasta i Gminy Kosów Lacki - przedsięwzięcia kulturalne i sportowe". Ogłoszonego Zarządzeniem Nr 9/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 16 kwietnia 2018r.

Więcej…
 


Strona 5 z 128
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama