Strona Główna
Aktualności

Zarządzenie 88/2019

Email Drukuj PDF

ZARZĄDZENIE

Nr 88/2019

 

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 5 grudnia 2019r.

w sprawie ogłoszenia I nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Kosów Lacki

           Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /jedn. tekst. Dz. U. z 2019r., poz. 506/, art. 28, art.37 ust.1, art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst Dz. U z 2018r. , poz. 2204 z późn. zm./, § 3 ust.1, § 6, §8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / tekst jedn. Dz. U z 2014, poz. 1490 / zarządza się co następuje:

§ 1

  1. 1.Ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości będących własnością Gminy Kosów Lacki oznaczoną numerem działki 357 o powierzchni 149m2 położna w obrębie miasta Kosów Lacki - cena wywoławcza w kwocie 150.000 zł .

§ 2

 

  1. 1.Zatwierdzam ogłoszenie o przetargu, które stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
  2. 2.Zatwierdzam regulamin przetargu, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

 

     Odpowiedzialnym za wykonanie Zarządzenia czynię Kierownika Wydziału Rozwoju Gospodarczego.

§ 4

 

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                          

 

           BURMISTRZ

 

           Jan Słomiak


 

Finał konkursu dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kosów Lacki ,, Na talent”

Email Drukuj PDF

W dniu 1 grudnia w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim odbył się finał konkursu dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kosów Lacki ,, Na talent” którego organizatorem już od kilku lat jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kosów Lacki. Komisja konkursowa w skład której weszli przedstawiciele Urzędu Gminy i Szkół z terenu Gminy Kosów Lacki przyznali łącznie 12 nagród głównych, 8 nagród i 9 wyróżnień. Podczas gali wręczono także nagrody w konkursie im. Feliksa Wolińskiego. Nagrodę główną zdobyła uczennica PLO w Kosowie Lackim Marlena Kulikowska a dwie nagrody wyróżnienia uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim Natalia Sarna i Jakub Rytel. W konkursie im. F. Wolińskiego pula nagród wynosiła 1700zł.

Zdjęcia z finału konkursu

Poprawiony: piątek, 06 grudnia 2019 11:43
 

Pierwszy w gminie Kosów Lacki Klub Dziecięcy rozpoczął funkcjonowanie

Email Drukuj PDF

img 6855Kosów Lacki może pochwalić się pierwszą na terenie gminy instytucją opieki nad dziećmi do lat trzech. 2 grudnia b.r. rozpoczął bowiem działalność Klub Dziecięcy. Na jego potrzeby w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Polnej 1 wykonano prace remontowe 3 sal oraz zaplecza socjalnego 

i łazienki. Zakupiono meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt RTV i AGD oraz pozostałe niezbędne wyposażenie. Dojście do Klubu utwardzono kostką brukową wraz z przebudową schodów umożliwiającą wprowadzanie wózków. W trakcie budowy jest jeszcze plac zabaw dla najmłodszych.

Klub dysponuje 16 miejscami dla maluchów i jest czynny od poniedziałku do piątku 10 godzin dziennie (od 630 – do 1630).

Na utworzenie i wyposażenie Klubu Dziecięcego Gmina Kosów Lackim pozyskała dotację
w wysokości 480 000 zł w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „MALUCH+2019” na rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Wyrażamy nadzieję, że placówka ta w znacznym stopniu rozwiąże problem opieki nad małymi dziećmi i umożliwi rodzicom powrót na rynek pracy oraz godzenie obowiązków zawodowych i życia prywatnego.

klub dziecicy w kosowie lackim 1

klub dziecicy w kosowie lackim 3 klub dziecicy w kosowie lackim 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyremontowano dach nad halą sportową w Kosowie Lackim.

Email Drukuj PDF

Wyremontowano dach nad halą sportową w Kosowie Lackim.

 

 przebudowa stropodachu na hali sportowej w kosowie lackim_Dzięki dofinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego (w wys.72.000,00 zł) w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019” dokonano przebudowy stropodachu na hali sportowej w Kosowie Lackim.   Wykonano m.in.:

- Roboty rozbiórkowe ( obróbek blacharskich, murów i słupów, izolacji cieplnej),

- konstrukcję dachową,

- roboty murowe ( przemurowanie kominów)

- pokrycie dachowe, w tym obróbki blacharskie i podbitkę.

 przebudowa stropodachu na hali sportowej w kosowie lackim_9Przebudowa dachu na hali sportowej oraz nad wejściem do budynku była koniecznością dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. Mimo doraźnych remontów, każdorazowe intensywne opady deszczu czy śniegu powodowały przeciekanie dachu, a co za tym idzie – niszczenie podłóg i pozostałych elementów ścian i podłoża. Realizacja projektu zapobiegnie utracie wartości użytkowej obiektu. Pełnowymiarowa hala sportowa z boiskami do piłki ręcznej, siatkowej, koszykowej, tenisa ziemnego i halowej piłki nożnej oraz widownią, jest jedynym tego typu obiektem na terenie gminy. przebudowa stropodachu na hali sportowej w kosowie lackim_2

Poprawiony: poniedziałek, 02 grudnia 2019 15:27
 


Strona 4 z 188
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama