Strona Główna
Aktualności

Badanie mammograficzne

Email Drukuj PDF

Zachęcamy panie w wieku 50-69 lat do udziału w bezpłatnych badaniach mammograficznych organizowanych 28 listopada 2018 r. w godz. 09:00 - 17:00 przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim, ul. Słoneczna 4.

plakat kosw lacki 28.11.18-1
W związku z ogólnopolskim Programem Profilaktyki Raka Piersi realizowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszamy mieszkanki Kosowa Lackiego i okolic do wzięcia udziału w BEZPŁATNEJ mammografii. Badania adresowane są do kobiet w wieku 50-69 lat*.

Szanowna Pani!
Czy pamięta Pani o zbliżającym się terminie swojej mammografii? My pamiętamy i serdecznie Panią zapraszamy do wykonania bezpłatnego badania mammograficznego. 

MAMMOGRAFIA jest najlepszą metodą umożliwiającą wczesne rozpoznanie zmian patologicznych (w tym także raka) w utkaniu piersi, a dla kobiet po menopauzie jej czułość jest najwyższa. Zdajemy sobie sprawę, że w natłoku codziennych obowiązków mogła Pani zapomnieć o tym, żeby zadbać o siebie.

Zapewne pomyślała Pani teraz, że na głowie ma Pani ważniejsze, pilniejsze sprawy i na badanie jeszcze przyjdzie czas. Zapewne tak, ale czy jakakolwiek sprawa jest ważniejsza od własnego zdrowia i życia? Prawdopodobnie jest Pani mamą, a może nawet babcią, a więc osobą bardzo ważną w życiu swoich dzieci i wnuków. Proszę więc pozwolić swoim najbliższym i najukochańszym jak najdłużej cieszyć się swoją obecnością.

Proszę nie dopuścić, żeby z powodu spraw pozornie ważnych zaniedbać najważniejszą – swoje ZDROWIE lub ŻYCIE. Zachęcamy do tego, aby poświęcić krótką chwilę i skorzystać z możliwości, które daje Pani Program Profilaktyki Raka Piersi i wykonać bezpłatną mammografię. Jeśli nawet w trakcie badania mammograficznego okaże się, że w Pani piersi znajduje się jakakolwiek zmiana, to z doświadczenia wiemy, że im jest ona mniejsza tym łatwiejsza do wyleczenia. Dlatego też jeszcze raz serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej mammografii, która w naszej placówce wykonywana jest metodą cyfrową.

Z poważaniem

dr n.med. Katarzyna Borowska – Matwiejczuk

Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

 


Panie zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnych badań mammograficznych mogą zarejestrować się:

Telefonicznie:             85 676 03 32 ; 85 676 13 22,

lub na stronie:            www.wirtusplus.pl.

 

Godzina badania ustalana jest indywidualnie z pacjentkami podczas rejestracji. 

* Panie nieobjęte programem profilaktyki raka piersi mogą wykonać badanie odpłatnie.

 

Sesja I

Email Drukuj PDF

Zawiadamiam, iż Komisarz Wyborczy w Siedlcach I Postanowieniem z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin i rad miast, wybranych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018r. p o s t a n o w i ł  zwołać pierwszą   sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki na dzień 21 listopada 2018 r. o godz. 12°°, która odbędzie się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim ul. Słoneczna 4.

 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji Rady Miasta i Gminy przez najstarszego wiekiem radnego.

2.Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.

3.Ślubowanie radnych.

4.Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

5.Wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrza.

6.Ślubowanie Burmistrza.

7.Zamknięcie Sesji Rady Miasta i Gminy.

 Transmisja na żywo obrad dostępna będzie na kanale youtube Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki pod adresem: 

 

https://www.youtube.com/channel/UCi2Q1-IeLdLdSSt_Ig5TDvw

 

 

                                                                                                   Burmistrz

                                                                                                           /-/

                                                                                                   Jan Słomiak

Poprawiony: środa, 21 listopada 2018 09:07
 

Ostatnia sesja VII kadencji Rady Miasta i Gminy

Email Drukuj PDF

W dniu 16 listopada 2018r., w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim odbyła się ostatnia sesja VII kadencji Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki. Radni Rady Gminy Kosów Lacki mają za sobą ostatnie obrady. Ostatnia sesja była okazją do podsumowań i podziękowań za pracę.

Tak Burmistrz Jan Słomiak, jak i przewodniczący Rady Stanisław Kuziak podkreślali, że w gminie w ciągu ostatnich czterech lat udało się zrealizować wiele przedsięwzięć dzięki dobrej współpracy burmistrza z radnymi i z sołtysami.

Zdjęcia z sesji

Poprawiony: poniedziałek, 19 listopada 2018 10:44
 

Informacja PIWET

Email Drukuj PDF

W związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2I paździenika 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny, na podstawie art. 1la ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2OO5 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017r., poz. 242 z późn. zm.), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokołowie Podlaskim zawiadamia, że trwa nabór na szkolenie z zakresu uboju zwierząt których mięso przeznaczone jest na użytek własny. Osoby zainteresowane w/w szkoleniem powinny zgłosić się do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sokołowie Podlaskim ul. Ząbkowska 5 w terminie do dnia 19 listopada 2018 r. Termin szkolenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sokołowie Podlaskim tj. www.piwsokolow.com oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Jednocześnie informuję, iż kolejne szkolenia z zakresu uboju zwierząt, których mięso przeznaczone jest na użytek własny, będą organizowane w zależności od zapotrzebowania, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, terminy kolejnych szkoleń będą zamieszczane na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sokołowie Podlaskim.


Plik do pobrania

 


Strona 4 z 150
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama