Strona Główna
Aktualności

Informacja PIWET

Email Drukuj PDF

W związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2I paździenika 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny, na podstawie art. 1la ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2OO5 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017r., poz. 242 z późn. zm.), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokołowie Podlaskim zawiadamia, że trwa nabór na szkolenie z zakresu uboju zwierząt których mięso przeznaczone jest na użytek własny. Osoby zainteresowane w/w szkoleniem powinny zgłosić się do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sokołowie Podlaskim ul. Ząbkowska 5 w terminie do dnia 19 listopada 2018 r. Termin szkolenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sokołowie Podlaskim tj. www.piwsokolow.com oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Jednocześnie informuję, iż kolejne szkolenia z zakresu uboju zwierząt, których mięso przeznaczone jest na użytek własny, będą organizowane w zależności od zapotrzebowania, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, terminy kolejnych szkoleń będą zamieszczane na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sokołowie Podlaskim.


Plik do pobrania

 

Zaproszenie na sesję Rady Miasta i Gminy XXXVII

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się w dniu  16 listopada 2018r. o godz.14 °° w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim ul. Słoneczna 4.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4. Zapytania mieszkańców gminy.

5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6. Informacja o pracy stałych komisji Rady.  

7. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki.

8. Przyjęcie średniej ceny skupu żyta za okres11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dnia 18 października 2018r.

9. Przyjęcie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dnia 19 października 2018r. będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na 2019 rok.

10.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2018.

11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

12.Sprawy różne.

13.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

14.Zamknięcie obrad.                                                    

                                                                                       Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy

             /-/

Stanisław Kuziak

Poprawiony: wtorek, 13 listopada 2018 09:51
 
 

Przekazanie sprzętu dla OSP

Email Drukuj PDF

7 listopada w sali OSP Kosów Lacki został uroczyście przekazany strażakom ochotnikom sprzęt zakupiony ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Miasto i Gmina Kosów Lacki pozyskała sprzęt o wartości ponad 85 000 zł, z czego 99 proc. stanowi dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości. 

Wyposażenie przekazali Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki Jan Słomiak i Komendant Powiatowy PSP w Sokołowie Podlaskim  st. bryg. Tomasz Wilk.

Druhom strażakom gratulujemy. 

Więcej zdjęć z uroczystości

Poprawiony: środa, 07 listopada 2018 12:18
 


Strona 1 z 146
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama