Strona Główna
Aktualności

Piknik Rodzinny

Email Drukuj PDF

 

Tydzień Sportu

Email Drukuj PDF

banner stmig2017

 Kalendarz

Zgłoszenie

Poprawiony: piątek, 26 maja 2017 10:56
 

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Email Drukuj PDF

OSO.524.1.2017

 

 

 

Ogłoszenie

 w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej
                              

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

 

na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016r. poz 1817)

 

zaprasza

 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy działające na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki do zgłaszania swoich kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Miasta i Gminy Kosów Lacki  w 2017 roku złożonych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego  Zarządzeniem Nr 14/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 24 kwietnia 2017r.  Celem naboru jest wyłonienie członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej.

Kandydat na członka komisji konkursowej nie może zostać wskazany przez organizację/podmiot biorący udział w ogłoszonym konkursie. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.

 

Więcej…
 


Strona 1 z 95
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama